Samospráva

Všeobecne záväzné nariadenia - neplatnéVšeobecne záväzné nariadenia - neplatné
Názov Dátum
VZN č. 1/2008 Zásady poskytovania sociálnej pomoci obyvateľom mesta Stará Turá v čase náhlej núdze formou jednorázovej sociálnej dávky (neplatné) 05.05.2008
VZN č. 16/2007 O poskytovaní finančnej podpory pre narodené dieťa (neplatné) 18.12.2007
VZN č. 15/2007 O územnom pláne mesta Stará Turá, o regulatívoch a limotoch využitia územia a zásadách pre ďalší rozvoj mesta Stará Turá (zrušené) 18.12.2007
VZN č. 14/2007 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (neplatné) 17.12.2007
VZN č. 13/2007 O podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Stará Turá (neplatné) 16.12.2007
VZN č. 12/2007 O miestnych daniach (neplatné) 16.12.2007
VZN č. 11/2007 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Stará Turá 14.12.2007
VZN č. 10/2007 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok (neplatné) 31.10.2007
VZN č. 9/2007 O meraní rýchlosti vozidiel Mestskou políciou Stará Turá na území mesta Stará Turá (neplatné) 29.10.2007
VZN č. 8/2007 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok (neplatné) 26.10.2007
VZN č. 7/2007 Úhrada za poskytovanie úkonov opatrovateľskej služby (neplatné) 27.08.2007
VZN č. 6/2007 Úhrada za bývanie a starostlivosť v Zariadení opatrovateľskej služby Stará Turá (neplatné) 26.08.2007
VZN č. 5/2007 O dezinsekcii a deratizácii na území mesta Stará Turá (neplatné) 25.08.2007
VZN č. 4/2007 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach ... (neplatné) 12.07.2007
VZN č. 3/2007 O miestnych daniach (neplatné) 24.02.2007
VZN č. 2/2007 O poskytovaní finančnej podpory pre narodené dieťa (neplatné) 23.02.2007
VZN č. 1/2007 Štatút mesta Stará Turá (neplatné) 22.02.2007
VZN č. 16/2006 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Stará Turá (neplatné) 30.11.2006
VZN č. 15/2006 O podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta (neplatné) 15.11.2006
VZN č. 14/2006 O POPLATKU ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA MALÝM ZDROJOM ZNEČISŤOVANIA (neplatné) 27.10.2006
Nastavenia cookies