Samospráva

Termíny MsZ, rokovací poriadok MsZ, odmeňovanie poslancov

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov schválilo MsZ Stará Turá uznesením. č. 26 - X/2019 termíny zasadnutí Mestského zastupiteľstva na rok 2020 so začiatkom rokovania o 15 hodine nasledovne:

  • 20.02.2020
  • 29.04.2020
  • 25.06.2020
  • 24.09.2020
  • 28.10.2020
  • 10.12.2020

K stiahnutiu