Samospráva

Termíny zasadnutí, rokovací poriadok MsZ ...

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov schválilo MsZ Stará Turá uznesením č. č. 17-XXXIII/2017 termíny zasadnutí Mestského zastupiteľstva na rok 2018 so začiatkom rokovania o 15 hodine nasledovne:

  • 15. 02. 2018
  • 19. 04. 2018
  • 21 .06. 2018
  • 23. 08. 2018
  • 04. 10. 2018
  • 08. 11. 2018

K stiahnutiu