Samospráva

Termíny MsZ, rokovací poriadok MsZ, odmeňovanie poslancov

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov schválilo MsZ Stará Turá uznesením. č. 21 - I/2018 termíny zasadnutí Mestského zastupiteľstva na rok 2019 so začiatkom rokovania o 15 hodine nasledovne:

  • 24. 01. 2019
  • 26. 02. 2019 (zmena z 28. 02. 2019)
  • 25. 04. 2019
  • 20. 06. 2019
  • 19. 09. 2019
  • 31. 10. 2019
  • 12. 12. 2019 

K stiahnutiu