Menu

Otázky občanov

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť?

Napíšte svoju otázku v priloženom formulári a v čo najkratšom čase uverejníme, v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti, odpoveď.

Odpovede sú uverejňované v poradí podľa dátumu prijatia otázky.
Odpovede mesta Stará Turá, uverejnené v tejto sekcii, nenahrádzajú rozhodnutia alebo iné právne akty, ktoré sú vyžadované v zmysle platnej právnej úpravy.

Rubrika Otázky a odpovede nie je zriadená na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Je to služba nad rámec zákona, ktorej cieľom je vychádzať v ústrety občanom a uľahčiť ich prístup k niektorým odpovediam.

Prosíme vás o slušnú formuláciu vašej otázky. Obsah tejto stránky by mal rešpektovať vzájomnú ústretovosť a toleranciu. Provokácie, hanobenie a urážky budú ignorované a príspevky s uvedeným obsahom nebudú publikované, alebo budú redakčne skrátené.

Položením otázky jej autor zároveň udeľuje súhlas mestu Stará Turá na zverejnenie svojho mena a priezviska. Mesto Stará Turá si vyhradzuje právo neuverejňovať a neodpovedať na anonymné otázky.


Pred zadaním otázky si pozorne prečítajte 
Pravidlá služby Otázky a odpovede .

 

Zoznam otázok

Otázka od: ANKA - 13. január 2020
Dobrý deň! V Staroturianskom spravodajcovi nám p. Haverová a p. Horňáková oznámili, že sa nebude konať v hoteli Lipa ples pre nedostatok finančných prostriedkov. Ja sa chcem spýtať, či by sa v hoteli Lipa /kde sú na to najlepšie priestory v Starej Turej/ nemohla zase zaviesť silvestrovská zábava, na akú sme boli dlhé roky v Starej Turej zvyknutí /aj za socializmu sme tam chodili/. Je mi ťažko uveriť tomu, že by sa im to finančne neoplatilo, alebo že by na Starej Turej občania nedali 40 - 50 EUR. Obec Lubina dokáže zorganizovať silvestrovskú zábavu za 25 EUR, my sa chodíme baviť do Luhačovíc - Reštaurácia RACEK za 44 EUR. Tiež si myslím, že na silvestrovskú zábavu by sa prihlásilo viac ľudí ako na ples, lebo by nemuseli mať plesovú dlhú róbu, ale stačia im aj krátke spoločenské šaty. My s manželom sme sa týchto silvestrovských zábav zúčastňovali a boli tam všetky vekové kategórie občanov Starej Turej. Boli sme doma, všetci sa tu poznáme a boli to najlepšie oslavy Silvestra. Ľudia v Starej Turej sa chcú stretať a baviť a toto je dobrá príležitosť. Preto by sme uvítali znova zavedenie silvestrovských zábav.

Odpoveď: Dobrý deň, pani Anka,
ďakujeme za zaujímavý námet, pri vhodnej príležitosti Váš podnet určite prekonzultujeme so zodpovednými zamestnancami hotela Lipa. Žiaľ, ide o súkromné zariadenie, ktoré si tvorí samostatný spoločenský program, takže konečné rozhodnutie je vždy na majiteľoch/vedení hotela.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Anna Alušicová - 6. december 2019
Minulý rok som sa pýtala, kedy bude opravený priestor pred pekárňou. Odpoved bola,že ten priestor majú prenajatý majitelia pekárne. Neviem,či tam bol niekto pozrieť počas dažďov. Celé priestranstvo počas dažďa je pod vodou. Máme si kúpiť gumáky a na zimu si pripraviť korčule? Mám dojem, že nieje v moci pána Matejku to vyriešiť bez pomoci Mestského úradu, pretože tam treba riešiť kanalizáciu. Budem rada,ak sa tam prídu pozrieť naši zvolený zástupcovia ale počas dažďov a nie keď bude sucho. Ak niekto si myslel, že vyriešil problém kaluží zasypaním niektorých jám kamením, tak sa mýli, pretože aj odtiaľ voda stiekla na cestu a kaluž sa iba zväčšila. Za pochopenie a skoré riešenie ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň, pani Alušicová,
ďakujeme za Vašu pripomienku, počas daždivého počasia sme v priestore vykonali osobnú obhliadku. Tak ako píšete, na priestranstve je v súčasnosti vytvorených viacero jám, z ktorých následne voda preteká na cestu. Ide o mestský pozemok, ktorý má v súčasnosti v prenájme majiteľ pekárne, ktorý chcel na danom mieste budovať parkovaciu plochu. Tá tam však stále nie je a aj preto zákazníci s vozidlami zastavujú na trávnatej ploche, čím narúšajú prirodzený odtok vody do pôdy. Pre zabezpečenie riešenia situácie požiadame Technické služby mesta, aby vykonali zatiaľ aspoň dočasný zásyp vzniknutých jám. Následne vyzveme nájomcu, aby vybudoval parkovacie miesta, resp. začal túto situáciu riešiť v súčinnosti s mestom.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Svetozár Petrovič - 6. december 2019
Tento spojovací chodník je v tak dezolátnom stave že, keď išla manželka na stretnutie jubilantov na MSU stal sa jej vážny úraz s potrebou ambulantného liečenia dlhšou dobou liečenia a následnými odbornými vyšetreniami. Na tento stav bol osobne upozornený aj p. primátor poškodenou. Nakoľko podľa informácií spoluobčanov ktorí tento chodník využívajú, pády sa tu vyskytujú častejšie.Prosím Vás aj v mene ostatných užívateľov z tejto oblasti o urýchlenú opravu.Chýba aj primerané osvetlenie /tienia stromy/. Ďakujem za skorú opravu a vyrozumenie.

Odpoveď: Dobrý deň, pán Petrovič,
je nám úprimne veľmi ľúto, čo sa stalo Vašej manželke. V rámci našich možností sa snažíme kritické úseky chodníkov v meste riešiť. Žiaľ, pri množstve chodníkov, ktoré majú technické služby v správe, sa nám nedarí všetky nerovnosti a havarijné stavy dať naraz do adekvátneho stavu pre komfortné využitie občanov. V spomínanej lokalite je v súčasnosti viac chodníkov, ktoré sú v horšom technickom stave, no nie sme schopní zabezpečiť ich kompletnú rekonštrukciu. Posnažíme sa však aspoň dočasne upraviť stav chodníka v tomto priestore za pomoci Technických služieb mesta strhnutím vrchnej vrstvy asfaltu, tak aby sa nepoškodili obrubníky. Následne priestor zhutníme väčšou frakciou kameniva a opäť pridáme kamenivo s menšou frakciou. Tým by sme mohli docieliť zarovnanie chodníka. Žiaľ, iné riešenie v momentálnej situácií zabezpečiť nedokážeme, nakoľko takýchto problémových úsekov je v meste v súčasnosti veľa. Snáď sa nám podarí aspoň takto zmierniť nepriaznivú situáciu pre občanov.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Ján - 6. december 2019
Dobrý deň. Rád by som vedel, prečo verejné osvetlenie zhasína ráno skoro a večer opäť zapína neskoro. V obidvoh prípadoch je už "šero", aby malo by sa kvôli bezpečnosti svietiť. Myslím, že každý rok tu ohľadom toho niekto píše, tak nerozumime či to kompetentný nevidia a prečo to nikto nesleduje. Pokiaľ to robí "automat", tak všetko sa dá nastaviť, ale treba počítať aj s oblačnosťou. Minule som napr. išiel navečer z Nového Mesta a tam sa už svietilo v Starej Turej tma. Prečo? Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň, pán Ján,
ďakujeme za Vašu pripomienku. Nastavenie verejného osvetlenia sa snažia pracovníci technických služieb pravidelne monitorovať. Súčasné nastavenie je podľa časového priemeru platného pre polohu mesta Stará Turá. Počas dní, kedy je zvýšená oblačnosť sa môže zdať, že sa zapína neskoro, no každodenné nastavovanie systému podľa aktuálneho počasia, príp. ručné zapínanie/vypínanie žiaľ, nie je možné. Váš podnet sme zaslali na Technické služby mesta, ktoré zabezpečia korekciu zapínania verejného osvetlenia. V prípade, že by ste chceli osobne konzultovať pripomienky k verejnému osvetleniu, prosím obráťte sa priamo na Technické služby mesta, ktoré sa starajú o verejné osvetlenie (p. Vráblová - 0905 889 324, p. Chvílová – 0905 254 350). Pracovníci TS Vám radi Vaše otázky zodpovedajú.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Lukáš - 27. november 2019
Dobrý deň, dočítal som sa že od roku 2020 si Slováci budú musieť priplatiť za dane z nehnuteľností či poplatky za komunálny odpad. Obyvatelia miest si tak budú musieť priplatiť nielen za svoje byty, rodinné domy, chaty či garáže, ale aj za odpadky. Chcem sa spýtať či sa to týka aj Starej Turej a ak áno o koľko percent sa tieto poplatky zdvihnú? Vopred ďakujem za odpoveď. LK

Odpoveď: Dobrý deň, pán Lukáš,
máte pravdu v tom, že si všetci Slováci v budúcom kalendárnom roku budú musieť priplatiť – nevynímajúc nás, Staroturanov. Kým viaceré mestá a obce riešia túto situáciu až teraz, my sme sa touto témou zaoberali ešte v lete, kedy sme pripravili návrhy VZN týkajúce sa práve Vami spomínanej DZN a poplatkov za komunálny odpad. Podotýkam však, že mesto naposledy upravovalo uvedené poplatky pred 9 rokmi a v súčasnosti napr. náklady spojené s likvidáciou odpadu sú neporovnateľne vyššie ako boli pred spomínanými 9 rokmi. Okrem toho je dôležité uviesť ďalší dôvod – sú to legislatívne zmeny; konkrétne ide o novelu Zákona o dani z príjmov, ktorá bude mať vplyv na výšku podielových daní. Tieto sú hlavným zdrojov príjmov pre obce a mestá a predpokladáme ich stagnáciu. Na základe uvedeného sme pripravili a predložili MsZ spomínané návrhy VZN. V júni bolo schválené VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad a následne v septembri VZN o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní. Obidva dokumenty nájdete na webovej stránke mesta (https://www.staratura.sk/resources/File/def-konecny-navrh-vzn-odpady.pdf a https://www.staratura.sk/resources/File/0_vzn-dzn-pes-vp-ubytovanie-r-2020.pdf) a stručná informácia bude uverejnená v decembrovom čísle Staroturianskeho spravodajcu.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Jana - 20. november 2019
Dobrý deň, chcem sa spýtať či mesto neuvažuje nad novými celoplošnými spomaľovacîmi prejazdmi pri ZUŠ a ZŠ na Komenského ulici. Kým tam nestojí ráno policajt, vodiči nezastavia. Ide o bezpečnosť detí v našom meste

Odpoveď: Dobrý deň, pani Jana,
mesto Stará Turá neuvažuje na tejto komunikácií o vybudovaní celoplošných spomaľovacích retardérov. Už v minulosti boli na tejto ceste umiestnené spomaľovacie prahy, ktoré sa žiaľ neosvedčili a skôr boli prekážkou ako prínosom pre bezpečnosť premávky a mal k nim výhrady aj dopravný inšpektorát. Určite však budeme kontaktovať správcu danej komunikácie, aby sa zabezpečila i zvýšila bezpečnosť pri spomínaných objektoch.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Richrad - 20. november 2019
Dobrý deň. Mám dve otázky. 1. Počul som o úplnej uzávere kopca "Palčekové". V akom časom horizonte sa to bude pohybovať a kadiaľ bude presmerovaná nákladná doprava, požiarnici,... 2. Na Jiráskovej ulici pri bývalých jasliach bola rozkopaná cesta (výrez). Teraz je to tam zasypané bez asfaltu. Kto je za to zodpovedný a kedy sa to dá do pôvodného stavu? Nemôže to takto pred zimou ostať !!! Táto cesta je dosť frekventovaná. Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň, pán Richard,
čo sa týka cesty medzi Novým Mestom nad Váhom a Starou Turou, uzávera kopca „Palčekové“ je naplánovaná podľa doterajších informácií v jarných mesiacoch roka 2020. Detailnejšie informácie bude mať mesto po pracovnom stretnutí za účasti všetkých dotknutých subjektov na pôde TSK, keďže sa jedná o cestu spravovanú týmto orgánom. Bližšie informácie môžeme podať až po tomto stretnutí.
Rozkopávku na Jiráskovej ulici vykonávala spoločnosť PreVak, s. r. o. V týchto miestach bola nahlásená porucha verejnej kanalizácie. Do 1. decembra 2019 bude cesta upravená do pôvodného stavu, t. j. zabetónovaná.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Tomáš - 20. november 2019
Ako bude túto zimu prebiehať odhŕňanie chodníkov na Štúrovej ulici? Kedy dôjde k úprave nájazdov v krížení na ulicu Uhrovú? Bolo to prisľúbené ešte minulú zimu. Ďakujem

Odpoveď: Dobrý deň, pán Tomáš,
z dôvodu veľkého objemu iných prác sa Technické služby mesta k zníženiu nájazdu dostali až teraz. Dúfame, že sa im podarí sprístupniť čo najviac z chodníkov na Štúrovej ulici tak, aby sa dali odhŕňať technikou. Úseky, ktoré nebudú zjazdné pre techniku sa budú musieť ako v minulých rokoch odhŕňať ručne, ale pri množstve takýchto úsekov vo všetkých častiach mesta, budeme vďační za každú pomoc od ľudí, či už pri konkrétnych vchodoch v činžiakoch alebo pri rodinných domoch.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Biesiková Anna - 20. november 2019
Dobrý deň, chcem sa spýtať kedy sa budú riešiť cesty na kopaniciach, Jazviny. Ú nás sa cesty len platuju, príde trochu viac vody a je to tam kde to bolo predtým. Boli by sme radi keby ste sa zaujímali o našu situáciu, možno za pár rokov neprídeme k našim domom, jedine traktorom. Ďakujem Biesikova obyvateľka JAZVIN.

Odpoveď: Dobrý deň, pani Biesiková,
uvedomujeme si stav týchto prístupových komunikácií. Žiaľ, rovnaká situácia je však aj u iných ciest tohto typu v častiach - U Janktov, U Dornákov, U Ochotníckych, Blanárech vrch, U Nemcov, Sadloňova dolina a nielen tu. Hlavne z finančných dôvodov je zatiaľ jediným riešením udržovať tieto komunikácie aspoň formou dočasných záplat tryskovou metódou tak, aby sa obyvatelia mohli dostať do svojich domov. Bohužiaľ nie je v silách mesta tieto cesty upraviť súvislou vrstvou asfaltu v celej šírke, čo by sme si samozrejme všetci želali. Mesto spravuje viac ako 90 km miestnych komunikácii a väčšina z nich je už dnes v nevyhovujúcom, ba priam katastrofálnom stave. Opraviť všetky naraz je z finančného hľadiska nemožné.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Jajka - 20. november 2019
Dobrý deň, už dávno sme sa pýtali na tejto stránke, čo mesto plánuje s okolím pri bytovkách tzv. Lentilky. Co vpredu, čo vzadu, dočkáme sa aj my nejakého plnohodnotne upraveného areálu, čo by slúžil a aj trochu vyzeral? Vidíme, že viete, ako sa buduje ihrisko, aj to nove, krásne na hurbanovej, len u nas sa stále nič nedeje. Ani ihrisko, ani výsadba.... Dúfam, že teraz už dostanem odpoveď. Dakujem

Odpoveď: Dobrý deň, pani Jajka,
v súčasnosti sú v prednej časti tejto lokality situované parkovacie plochy a chodníky. Využite zadnej časti za bytovým domom zatiaľ nie je navrhnuté. Všetko závisí od nastavenia celkového projektového riešenia v meste a schválenia rozpočtu pre nasledujúce roky.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Peter - 6. november 2019
Dobrý deň, rád by som sa spýtal, prečo mesto Stará Turá nevyužíva web naplno a nepropaguje mesto. Iné mestá napríklad pravidelne pridávajú fotogalérie mesta a okolia na svojej web stránke alebo aj iné sociálne stránky ako je napríklad FB a INSTAGRAM a tak tiež propagujú i výlety v okolí. Myslím si, že mesto a okolie má čo ponúknuť tak by nebolo zlé niečo také znova spraviť. (pravidelne) Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň,
mesto v dostatočnej miere prezentuje svoju činnosť. Ako príklad môžeme uviesť, že sme donedávna vôbec nemali k dispozícií stránku na sociálnych sieťach. Následne bola vytvorená a je na nej pravidelne uverejňované aktuálne dianie z mesta. Taktiež Staroturiansky spravodajca zabezpečuje prezentáciu, nápady a informovanosť občanov. Čo sa týka web stránky, stále realizujeme dodatočné aktualizácie a postupne dopĺňame jednotlivý obsah tak, aby dôstojne reprezentovala naše mesto.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Miriam Vittekova - 4. október 2019
Dobry den chcem sa spytat kedy bude prebiehat zmena uzemneho planu pre Mesto Stara Tura?

Odpoveď: Dobrý deň, pani Vitteková,
územný plán je v súčasnosti otvorený. Zmeny budú následne posúdené a zanesené do nového územného plánu. Nový územný plán bude po zmenách uverejnený podľa platnej legislatívy.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Ján Durec - 4. október 2019
Chcem sa spýtať kolko stojí na rok parkovacie miesto. Hurbanova 125 Ďakujem

Odpoveď: Dobrý deň, pán Durec,
parkovacie miesta v meste Stará Turá sú poskytované len občanom, ktorí sú držitelia preukazu ZŤP a parkovacieho preukazu ZŤP. V prípade, že ste občanom s danými dokladmi a chcete si zabezpečiť parkovacie miesto, je potrebné sa obrátiť na Oddelenie ekonomiky a majetku mesta (č. tel.: 032/746 16 32), kde Vám poskytnú všetky potrebné náležitosti k vybaveniu parkovacieho miesta.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Michal - 30. september 2019
Chcem vedieť, či pri projektovaní revitalizácie niektorých vnútroblokov, detských ihrísk a pod. sa neuvažovalo aj o výsadbe povedzme ovocných stromov. Okrem toho, že počas jari by pekne zakvitli, možno neskôr by aj nejaké plody dali. A to nehovorím o edukačnom význame takýchto stromov, keď by sa mnohé deti konečne dozvedeli ako vyzerá jabloň, hruška a iné...

Odpoveď: Dobrý deň, pán Michal,
projekty sadbových úprav v sídliskách alebo vnútroblokoch neuvažujú s ovocnými stromami. Chápeme možnosť edukácie v tejto oblasti aj vzhľadovú vizualizáciu ovocných stromov, ale pri množstve áut by bola kvalita, či už ovocia alebo stromov nevyhovujúca. Na niektorých sídliskách sú stále ešte pozostatky vtáčích čerešní a dochádza k sťažnostiam na neporiadok okolo stromov, áut a tiež aj na to, že sa deti šplhajú a poškodzujú pri tom konáre.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Michal - 30. september 2019
Na ulici Ľudmily Podjavorinskej sú už asi mesiac dve veľké kopy bioodpadu (konáre, listy, tráva atď). Prídu to prosím vziať pracovníci technických služieb mesta?

Odpoveď: Dobrý deň, pán Michal,
od 1.10. do 13.10.2019 bude ako každý rok vykonávaný zber bioodpadu Technickým službami mesta pre občanov zdarma. V tomto termíne budú odvezené i tieto odpadové kopy. Upozorňujeme, že mimo tento termín majú povinnosť a možnosť občania svoj bioodpad (konáre, lístie, tráva) priviezť v akomkoľvek množstve do zberného dvora. Ak takúto možnosť nemajú môžu si objednať odvoz, prípadne počkať na vyššie uvedený termín, kedy sa tento odvoz vykonáva zdarma. Nemal by sa však hromadiť žiadny odpad pred domami, nakoľko sa tým zhoršuje upravenosť okolia aj iným susedom.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Dana Pacíková - 27. september 2019
Dobrý deň. Mám záujem zúčastniť sa jarmoku 18.10 vo Vašom meste.Ponúkam ručné práce-háčkovanie ako remeselník.Poproísm bližšie info,alebo prihlášku a podmienky predaja,poplatky a podobne.Ďakujem za odpoveď. S pozdravom Pacíková Dana

Odpoveď: Dobrý deň, pani Pacíková,
ohľadom Kopaničárskeho jarmeku (18.10.2019) je potrebné sa obrátiť na organizátora, ktorým je v tomto prípade Dom kultúry Javorina. Kontaktné údaje nájdete na web stránke www.dkjavorina.sk.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Ján Drobný - 20. september 2019
Dobrý deň. Rád by som vedel, či nezačne Technotur už s kúrením, aspom ráno. Ďakujem. Janko

Odpoveď: Dobrý deň, pán Drobný,
o stanovisko k uvedenej situácií sme požiadali priamo spoločnosť TECHNOTUR, s. r. o. Ich vyjadrenie je uvedené nižšie.

Spoločnosť TECHNOTUR, s. r. o. ešte nezačala s vykurovaním, pretože podľa vyhlášky nebola priemerná denná teplota prekročená pod hranicu tejto vyhlášky. Dnes ráno dňa 20.09.2019 začneme kúriť, nakoľko sú hlásené prízemné mrazíky. V ďalších dňoch budeme sledovať vonkajšie teploty a podľa zistených hodnôt sa bude kúriť.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá
Jaroslav Filus, TECHNOTUR, s. r. o.
vedúci tepelnotechnických zariadení

Otázka od: Ivan z Moravy - 10. september 2019
Mám malú prosbu. Kedy bude na stránkach mesta uverejnený augustový Staroturianský spravodajca? Za odpoveď ďakujem Ivan ***

Odpoveď: Dobrý deň, pán Ivan,
augustové číslo Staroturianskeho spravodajcu bude na web stránku mesta doplnené v najbližších dňoch.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Milan T. - 4. september 2019
Dobrý deň, prosím Vás, sleduje polícia parkovanie a priestupky pri parkovaní na novo vybudovaných parkoviskách? Boli veľké dotazy, kedy urobia čiary pre parkovanie áut, a teraz parkujú ako tatari. Napríklad: sú vyznačené čiary, tam auto neodstavia, ale pozdĺž cesty. Pri výjazde z vnútorného parkoviska, v smere na hlavnú cestu, je vyznačená šípka na zaradenie sa a dopravná značka, ktorá upozorňuje na : Daj prednosť v jazde. Ako to má vodič vidieť, keď smer jazdy je zahataný odstavenými autami a tým pádom nič nevidí. Ohromne to bolo vidieť aj počas jarmoku, keď ľudia sa snažili zaparkovať aj tu, vo vnútri bloku. Polícia by v tomto mohla urobiť poriadok, keď vodičom nič nehovoria predpisy a dopravné značenie. Na koho sa máme obrátiť, aby sa pozreli na týchto " tiež vodičov" ? Ak príde k nehode, tak bude vinný vodič, ale tí, čo mu bránia vo výhľade, tak tí čo. No a parkovanie hneď na oblúku od Mestskej polície, tam nie ja treba odstup, aby autá , ktoré jazdia smerom ku škôlke prehľadne videli? To aj pri vjazde do križovatky sa postavia na pravú stranu a nič sa nedeje? Máme tu aj štátnu aj mestskú políciu. Treba to pozrieť nie keď odídu do práce a nikto tam nebude parkovať, ale poobede, keď sa vrátia.

Odpoveď: Dobrý deň, p. Milan,
v čase spracovávania odpovede na vašu otázku bol v zmysle zákona o priestupkoch riešený vodič vozidla, ktorý parkoval tak, ako to popisujete.
Za posledného štvrť roka bolo vyriešených šesť vodičov za rovnaké, resp. podobné priestupky na danom mieste.
Prioritne riešime dopravné situácie častiach, ako na Hurbanovej ulici. t.j. tam, kde sa upravovali parkoviská a v lokalitách, kde dochádza ku kolíziám. (teda aj na novoupravenom parkovisku na Hurbanovej ulici). Uvedenému miestu sa budeme naďalej venovať.
Zatiaľ sme nepristúpili k plošnému riešeniu dopravných priestupkov v intraviláne mesta. Ak by sme tak urobili, museli by sme napr. riešiť všetkých vodičov vozidiel, ktorí zastavili tak, že nenechali voľný jeden jazdný pruh so šírkou najmenej 3 m. V praxi ide o väčšinu ulíc v našom meste kde by sme museli parkovanie sankcionovať. A to hovoríme len o jedinom ustanovení o zastavení a státí v rámci zákona o cestnej premávke.

MsP Stará Turá

Otázka od: ANKA - 5. august 2019
Dobrý deň! Už roky kosec /asi vlastník pozemku/ pokosí na začiatku Štúrovej ulice pod starými čerešňami trávu, ale nepohrabe ju a neuprace. Tak lieta po chodníku, neskôr, keď uschne na seno, tak aj po ceste. Takto pokosená tráva vyzerá veľmi zle, je v nej veľa odpadkov a kazí dojem inak krásnej Starej Turej. Dá sa s tým niečo spraviť?

Odpoveď: Dobrý deň.
Technické služby zabezpečujú ako kosenie, tak aj hrabanie. Je však pravdou, že nie vždy stíhame všetko aj pohrabať, nakoľko na zeleni pracujú len dve pracovníčky, ktoré majú na starosti všetky záhony a okrem toho veľakrát vypomáhajú aj v Zbernom dvore. Napriek tomu sa to pokúsime stíhať.

TS Stará Turá

Otázka od: Miroslav - 31. júl 2019
Dobrý deň, chcel by som sa informovať, či má mesto možnosť nejako regulovať festival TANEC slnka. Zo začiatku festival trval 2 dni, po minulé roky 3 dni a teraz nenápadne v noci zo stredy na štvrtok už veselo vyhrávali a rušili nočný kľud. Pýtam sa preto, aby sme sa raz nedočkali,že raz budú občanom mesta a okolotých dedín, kde ten randal tiež počuť, znepríjemňovať život celý týždeň. Viem, že majú podľa zákona len ohlasovaciu povinnosť, ale môže mesto prijať nejaké VZN, kde ich činnosť bude regulovať, tak ako reguluje miestných podnikateľov VZN 4/2017-Nariadenie o pravidlách určovania prevádzkového času predaja v obchode a prevádzkového času služieb v meste Stará Turá ?

Odpoveď: Dobrý deň,
na základe stále platného zákona č. 96/1991 o verejných kultúrnych podujatiach, je usporiadateľ len povinný „písomne oznámiť zámer usporiadať podujatie obci, na území ktorej sa má podujatie konať“. Oznámenie musí podať na obecnom úrade najneskôr 7 dní pred konaním podujatia. Mesto teda nie je povoľovací orgán a nerozhoduje o tom, či sa dané podujatie na tom ktorom mieste uskutoční alebo nie. Organizátor Tanca Slnka si túto povinnosť splnil.
Zákon o verejných kultúrnych podujatiach hovorí len o tom, že „Obec môže zakázať podujatie, ktoré sa má konať na mieste, kde by jeho účastníkom hrozilo závažné nebezpečenstvo pre ich zdravie alebo kde by konanie podujatia obmedzovalo verejnú dopravu alebo zásobovanie obyvateľstva“.
Obec môže takisto usporiadateľovi podujatia navrhnúť iné miesto na jeho konanie. Ale to len v tom prípade, keď ho plánuje uskutočniť mimo priestorov alebo priestranstiev, ktoré sa na takýto účel používajú. Okrem toho, tento návrh nemusí usporiadateľ rešpektovať. Pozemky na Dubníku, na ktorých sa koná festival Tanec Slnka, nie sú v majetku mesta Stará Turá.
Legislatíva v súčasnosti takisto neumožňuje mestám a obciam upraviť vo všeobecne záväznom nariadení miesta, kde by sa podujatia mohli konať alebo aby sa konali len v obmedzenom čase.
Čo sa týka rušenia nočného pokoja, priestupok porušenie nočného kľudu môže riešiť polícia v blokovom konaní, problém je však v meraní decibelov hlučnosti, čo patrí do výlučnej kompetencie orgánov verejného zdravotníctva.
„Oprávnenie všeobecne záväzným nariadením obmedziť (na ochranu pred hlukom a vibráciami v nočnom čase) verejnú produkciu hudby alebo inú činnosť, ktorej dôsledkom je obťažovanie ľudí, bolo dané obci (pozn. – teda aj mestu) zákonom č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, avšak tento zákon bol s účinnosťou od 01.06.2006 zrušený. Neskoršia právna úprava už toto oprávnenie obciam nezverila. Existujúca platná právna úprava, t.j. zákon č. 355/2007 a ani vyhláška č. 549/2007 Z.z. žiadnym zo spôsobov nezverujú orgánom územnej samosprávy oprávnenie určovať všeobecne záväznými nariadeniami nočný čas za účelom ochrany obyvateľov a iných subjektov. Zákonodarca v platnom zákone č. 355/2007 Z.z. nezaradil orgány územnej samosprávy, t.j. obce a mestá medzi orgány s úlohami na úseku ochrany zdravia pred hlukom, infrazvukom a vibráciami, t.j. štát nepreniesol na orgány územnej samosprávy v tejto oblasti úlohy štátnej správy podľa zákona o obecnom zriadení. Ochrana osôb pred hlukom, infrazvukom, príp. vibráciami - a to v denných, večerných ako aj v nočných hodinách je zabezpečená právnou úpravou obsiahnutou v zákone č. 355/2007 Z.z. a vo vyhláške č. 549/2007 Z.z., ako aj v ďalších všeobecne záväzných právnych predpisoch prijatých Ministerstvom zdravotníctva SR v zmysle § 62 zákona č. 355/2007 Z.z.“ Z uvedenej úpravy vyplýva, že jediným orgánom oprávneným riešiť sťažnosti a podnety občanov proti nadmernému hluku a vibráciám je orgán ochrany zdravia – t. j. okresný hygienik.

Kancelária primátora mesta a Oddelenie vnútornej správy

Otázka od: Karol - 30. júl 2019
Rád by som vedel a určite aj občania mesta, či zástupca primátora poberá plat zástupcu primátora zverejnený na webe v sume 1736 eura? Ak sa nemýlim, tak zástupca je aj advokátka, či za túto činnosť poberá tiež plat, ak áno či je to takto možné a na základe akého zákona?

Odpoveď: Dobrý deň,
podľa § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení účinnom do 1. 2. 2019 patril plat od obce len v prípade, ak bol poslanec dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu starostu. Inými slovami povedané, do 1. 2. 2019 mohla poberať plat zástupcu primátora len osoba, ktorá bola zvolená za poslanca a na výkon funkcie zástupcu primátora bola uvoľnená zo zamestnania, plat teda nemohla poberať osoba s iným statusom (napr. dôchodca, študent, SZČO, atď.) Z uvedeného dôvodu zástupkyňa primátora Mgr. Iveta Gavačová od nástupu do funkcie dňa 6. 12. 2018 do 1. 2. 2019 nepoberala žiaden plat, pretože ho poberať nemohla. Až novela zákona o obecnom zriadení účinná od 1. 2. 2019 odstránila diskrimináciu poslanca MsZ, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu a nie je uvoľnený zo zamestnania (teda je napr. nezamestnaný, dôchodca, SZČO, študent, atď.). Poslancovi, ktorý nie je uvoľnený zo zamestnania, ale sa jedná o druhý prípad výkonu funkcie zástupcu starostu, patrí mesačná odmena určená starostom, najviac vo výške 70 % základného platu starostu. Odmena zástupcu primátora je v zmysle zákona o obecnom zriadení zverejnená na webovom sídle mesta.
Súčasná zástupkyňa primátora mesta je aj advokátkou, čo je slobodné povolanie, teda má postavenie samostatne zárobkovo činnej osoby. Jej mesačný príjem je závislý od množstva služieb, ktorý ako SZČO v danom mesiaci poskytne, jej príjem však nie je možné nazvať platom.
Kancelária primátora mesta

Otázka od: Anna Alušicová - 17. júl 2019
Dopočula som sa, že ako osoba ZŤP mám nárok na zľavu na poplatok za komunálny odpad. Nie som si istá, či je to pravda. Ak áno tak by som rada vedela kedy a kde o to môžem požiadať. Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň, pani Alušicová,
mesto Stará Turá neposkytuje zľavu na poplatok za komunálny odpad pre osoby ZŤP.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: katarína - 4. júl 2019
Dobrý den. Znovu sa na Vás obraciam s otázkou OPRAVY CIEST. Chcem sa spýtat,kedy budu poopravované cestné komunikácie napríklad mám na mysli Trávniky. Už dva krát som vám písala a pýtala som sa a prosila ako sa s tým bude postupovat. Dva krát ste mi odpovedali ,že to sa bude riešit. A tretí krát ste mi moju otázku ani len neuverejnili. Takže sa znovu pýtam pani Vrábelovej a tých ,ktorých sa to týka kedybudu cesty aspon trochu opravené. dakujem

Odpoveď: Dobrý deň,
na všetky otázky, ktoré nám boli od Vás doručené sme odpovedali. Čo sa týka ciest Vás opätovne informujeme, že zoznam opravovaných úsekov sa spravidla tvorí v mesiacoch marec – apríl daného roku. Do tohto zoznamu sa zahrnie celková rekonštrukcia (teda oprava buď celého chodníka alebo cesty v celej šírke). Na posúdenie stavu, či už ciest alebo chodníkov je vytvorená odborná skupina, ktorá následný výber poškodených lokalít vhodných k oprave prezentuje a rieši na zasadnutí Komisie MsZ pre výstavbu a životné prostredie. Čo sa týka priľahlých častí tam je zámer dlhodobý nakoľko z vyčlenených financií z rozpočtu sa dá vždy opraviť cca 300 - 400 m cesty v celej šírke. Bohužiaľ, nevieme ktorý konkrétny úsek máte na mysli a preto Vám odporúčame osobne alebo telefonicky kontaktovať Technické služby mesta (p. Vráblovú – 032/776 32 15, 0905 889 324) a daný úsek konzultovať.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: katarína - 4. júl 2019
Dobrý den. Chcem sa spýtat kedy prídu technické služby kosit trávy okolo ciest.Myslím napríklad cestu na Trávnikoch. Neviemprečo su trávy okolo ciest neni ešte pokosené ,lebo roky dozadu o takomto čase už boli dávnopokosené. Preto sa pýtam ,čo sa deje,kde je problém. Viem ,že maju technické služby šetrit ,ale nie snád na ukor občanov,ktorý platia dane. Prosim Vás myslite aj na to ,že mnoho občanov je alergikov a tie trávy, ktoré kvitnu im robia problém. Dakujem

Odpoveď: Dobrý deň,
Váš podnet sme zaslali na Technické služby mesta, ktoré prisľúbili, že daný problém odstránia.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Barbora - 4. júl 2019
Dobry den,viem,ze ste sa uz vyjadrovali k ubohemu poctu stankov na jarmoku,teda k tej parodii na jarmok,ze to bolo zapricinene konanim viacerych jarmokov v okoli,no nikde som nenasla ziadne oznamy,ze v tejto dobe sa nejake konaju.Mozte teda napisat konkretne mesta,kde sa konali?Alebo skor dat sem linky na oznamy tychto miest,ktore usporiadali tieto jarmoky?Lebo zatial mi to pride ako vymysel s tymi viacerymi jarmokmi,ked nikde neuvadzate nic konkretne.Dakujem

Odpoveď: Dobrý deň, pani Barbora,
keďže ste nenašli, prikladáme len pár odkazov, kde sa v konkrétne dni konali rôzne podujatia.

Odkazy:
http://www.truckfest.sk/program
https://www.ajdnes.sk/jarmoky-a-trhy/13.6.2019/c7
https://www.ajdnes.sk/jarmoky-a-trhy/14.6.2019/c7

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Šimon - 4. júl 2019
Rád by som vedel, z akeho dôvodu sa odstránilo zábradlie pri potoku od parkoviska na ulici SNP ? Dáte ho tam naspäť ? Je to bezpečne odstranovať zábradlie v centre mesta ? Bolo niekde o tom písané na webe, na Facebooku alebo v novinách ? Myslím, že nie som jediný komu sa to nepáči. Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň, pán Šimon,
Technické služby mesta začali s odstraňovaním zábradlia popri potoku na pešej zóne smerom od kruhového objazdu po budovu Ideaparku (Slovenskú sporiteľňu). Informácie boli uverejnené na výveske pred odstraňovaním i na stránke Facebooku. Ide o prvý krok k postupnému riešeniu okolia potoka a lávok v našom meste. V tejto časti Starej Turej sa o obnove zábradlia už neuvažuje. Projekt pripravuje i financuje OZ Staroturanský okrášľovací spolok, realizácia sa bude financovať po častiach podľa ekonomickej situácie. Prvotne sa budú riešiť havarijné stavy lávok.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Ľubica Kunová - 4. júl 2019
Dobrý deň, pýtam sa čo máme ( obyvatelia domu na Lipovej 369/2) urobiť, aby sa "chodník" k nášmu domu dal používať ako chodník ! Hned pri schodisku k domu sú minimálne 3 veľké diery, ktoré sa dosť rýchlo zväčšujú . V dome býva veľa seniorov a je len otázkou času kedy dôjde k nejakému úrazu. Informovali sme sa na Technoture a dozvedeli sme sa, že chýbajú finančné prostriedky a ak nechceme čakať na nový chodník, máme si ho opraviť sami !!! Neviem či takýto spôsob šetrenia mesta je na mieste - v prípade úrazu na neupravenom chodníku, poškodený by mal mať nárok na náhradu za spôsobenú bolesť, alebo náhradu za účelne vynaložené náklady na zdravotnú starostlivosť a v prípade dlhodobej práceneschopnosti i na náhradu za stratu zárobku... S pozdravom, L. Kunová

Odpoveď: Dobrý deň, pani Kunová,
vnímame tieto situácie s chodníkmi v celom meste. Bohužiaľ, obdobné problémy máme aj na omnoho frekventovanejších chodníkoch a naozaj teraz nevieme predpovedať časový interval, kedy budeme schopní daný úsek celkovo rekonštruovať. Dočasná oprava jám je z tohto hľadiska neefektívna a neekonomická, keďže je viacero takýchto defektov priamo na chodníku. V prípade, že bude predmetný úsek zahrnutý do plánu opráv, bude sa realizovať oprava aj tohto chodníka.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: A.K. - 4. júl 2019
Dobrý deň, nedávno som si pri vysokých horúčavách všimla, že väčšina lavičiek na námestí je na priamom slnku (bez tienenia). Zopár (pri fontáne) je pod stromami a klíma pod nimi je výrazne lepšia. Neuvažuje mesto vysadiť na námestí ešte zopár stromov? Ďakujem za odpoveď

Odpoveď: Dobrý deň,
nad vzrastlým stromom sme už uvažovali, spojili sme sa s architektmi, ktorí námestie navrhovali a majú odporučiť aký typ stromu by sa zvolil aby zapadol, robil tieň avšak nenarušil koncepciu námestia ako koncertnej časti a tiež už stromov, ktoré sú na námestí pôvodné.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Slavo T. - 3. júl 2019
Dobrý deň. Pri ostatnom zasadaní MS zastupiteľstva sa pán primátor vyjadril o tzv. náleze NKU o nemožnosti mesta dotovať vývoz odpadu. V zákone o odpadoch nič také nie je a preto podľa mna NKU nemohol takýto nález ani vydať. Mám skôr podozrenie z účelového prekrútenia legislatívy, pretože v zákone je to presne naopak. Mesto nesmie peniaze vybraté za odpad použiť na iné účely. Mám pravdu alebo sa mýlim ? Ďakujem za odpoved.

Odpoveď: Dobrý deň,
v žiadnom prípade sa nejedná o účelové prekrúcanie legislatívy. Primátor vychádzal z textu zverejneného dokumentu NKÚ SR „Záverečná správa – Efektívnosť a účinnosť triedeného zberu komunálneho odpadu za rok 2018“. V dokumente sa uvádza „... v takmer polovici prípadov sa vyskytol zásadný problém, ktorým bolo doplácanie finančných prostriedkov na nakladanie s odpadmi z vlastného rozpočtu napriek tomu, že za túto činnosť majú platiť občania.“ Tento záver NKÚ je logický, pretože aké množstvo odpadu občan vyprodukuje, za likvidáciu takého istého množstva si musí zaplatiť. V roku 2019 sú plánované príjmy z poplatkov za TKO a drobný stavebný odpad (FO a PO) vo výške EUR 296.000,-, a na to, aby mesto vykrylo náklady súvisiace s odpadovým hospodárstvom potrebuje vykryť z vlastného rozpočtu sumu EUR 173.700,-. Ak teda mesto odpadové hospodárstvo dotuje, je vylúčené, aby finančné prostriedky z poplatkov od FO a PO používalo na iné účely. Aj touto cestou však chce mesto apelovať na občanov, ale i právnické osoby, aby sa pokúsili v každodennom živote eliminovať množstvo odpadu, aby už pri nákupoch zvažovali, aké množstvo obalov si nesú do svojich domácností, pretože koľko zbytočných obalov (igelitové vrecúška, igelitové tašky, plastové obaly, atď.) si z obchodov odnesú toľko vyhodia do kontajnerov a toľko musí mesto zlikvidovať. Cesta k zníženiu množstva komunálneho odpadu je aj dôsledné triedenie biologického odpadu (tzv. bežný kuchynský odpad), pretože ak tento odpad bude končiť v nádobách na komunálny odpad, nedôjde k zníženiu množstva odpadu, ktoré končí na skládkach, tým pádom nedôjde ani k zníženiu poplatku za TKO.

Mgr. Iveta Gavačová, zástupkyňa primátora

Otázka od: Andrej - 3. júl 2019
Dobry den.Neuvazovalo mesto zasielat informacie formou sms sprav miesto rozhlasu?Nedali sa financie vlozene do rekonstrukcie rozhlasovej miestnosti pouzit korektnejsie a ucelnejsie?Sme v 21. storoci a rozhlas sa mi zda ako prezitok a na dnesnu dobu nevkusny...Mimo ineho mi rusi spanok po nocnej zmene a myslim ze niesom sam...Dakujem za odpoved.

Odpoveď: Dobrý deň, pán Andrej,
mestský rozhlas stále slúži pre informovanie podstatnej časti občanov mesta. Pri modernizácií mestského rozhlasu, ktorá prebehla nedávno sa uvažovalo s možnosťou zasielania SMS správ. V súčasnosti prebiehajú nutné úkony k spusteniu tejto služby. Oznamy cez SMS správy budú však výhradne pre účely oznamov mesta a dôležitých oznamov prevádzkovateľov inžinierskych sietí a pri významných spoločenských, kultúrnych, športových a humanitných podujatiach. SMS služba však nebude slúžiť na podnikateľské účely a hlásenie oznamov pre fyzické a právnické osoby.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Paulina Roháčková - 19. jún 2019
Dobrý deň, mám jeden podnet, pri výjazde z Dubnika od bývalej topolovej aleje smerom do Starej Turej smerom k benzínke nie je cez vysokú trávu vidieť prichádzajúce auta od Myjavy. Mohli by ste to dat pokosit?Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň, pani Roháčková,
Váš podnet sme odoslali na Technické služby mesta Stará Turá, ktoré prisľúbili, že dané miesto pokosia.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Martina - 19. jún 2019
Dobrý deň, bývame v činžiaku pri námestí a každý večer až do 23:00 je pustená fontána, čo nám dosť prekáža,keďže je už teplo a máme otvorené okno. Chcela by som sa spýtať,či by bolo možné skrátiť dobu,kedy je fontána v prevádzke. Myslím, že o takomto čase k nej už ľudia nechodia. Ďakujem

Odpoveď: Dobrý deň, pani Martina,
prevádzkovú dobu fontány na námestí sme konzultovali priamo so správcom a to Technickými službami mesta. Prisľúbili, že vypínanie prispôsobia na skoršiu dobu, aby neprekážala občanom pri nočnom pokoji.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Pavol Buvala - 19. jún 2019
Dobrý deň. Chcem sa opýtať,prečo bolo tak málo stánkov.Mesto bolo nenazrane a pýtalo vysoký prenájom,alebo akú máte výhovorku?Tržnica po 18hod.zavrena,každému nie je po chuti tam konzumovať v tých horúčavách,ale radšej trocha neskôr.Zaujima ma aký bol prenájom za stánok,a IČO ho určil.Ide to z roka na rok dole vodou.Dufam,že mi odpoviete. Pavol

Odpoveď: Dobrý deň, pán Buvala,
ceny za stánky sa niekoľko rokov nezvyšovali, čiže použité invektívy sa zakladajú na výmysloch. Ceny za stánky sú rôzne, cenník je rozdelený podľa sortimentu tovaru a je k dispozícií na web stránke mesta v sekcií "Staroturiansky jarmok". Tržnica fungovala tak ako v minulosti normálne, dokonca aj dlhšie ako do 24.00 hod. a niektorí "stánkari" prestali predávať skôr lebo minuli svoje zásoby. Je pravda, že minulý rok bolo pri tých istých cenách za prenájom miesta takmer dvakrát toľko stánkov. Tento rok bol ich pokles pravdepodobne zapríčinený tým, že bolo v okolí viacero jarmokov naraz a viacerí "stánkari" sa zúčastnili iného podujatia. To že nejaké mesto presunie jarmok na termín nášho jarmoku nevieme ovplyvniť. Osobne si myslíme, že atmosféra jarmoku nie je o nakupovaní, ale o možnosti stretnúť sa so známymi, zabaviť sa na námestí pri hudbe rôznych žánrov (snažíme sa vybrať naozaj žánre pre rôzne kategórie), užiť si atrakcie s deťmi, či ochutnať jarmočné dobroty na tržnici. Samozrejme ani mesto neteší nižší počet stánkov, lebo náklady na jarmok sú rovnaké či je stánkov 150 alebo 250. Žiaľ, záujem "stánkarov" nevieme ovplyvniť. Veríme, že aspoň niektorí občania si jarmok aj s týmito menšími nedostatkami užilo a odišlo z neho s dobrým pocitom.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Libor Milata - 5. jún 2019
Môže niekto umyť web kameru na námestí? Keď svieti na ňu slniečko tak je to ako pozerať cez záclonu. Ďakujem

Odpoveď: Dobrý deň, pán Milata,
Váš podnet sme zaslali Technickým službám mesta Stará Turá, ktoré daný problém odstránia.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Terézia S. - 5. jún 2019
Dobrý deň rada by som sa spytala prečo sa zmenila znelka rozhlasu. Znelka teda skôr púšťanie tých istých pesničiek dookola lezie akurát tak na nervy keďže si človek musí počkať niekoľko minút kým tieto otravné pesničky skončia a musí zatvoriť okno aby im nejak mohol uniknúť čo v tomto teplom počasí je úplne neznesiteľné. Nemohli by ste vrátiť pôvodnú znelku ktorá celé roky nikomu nevadila?

Odpoveď: Dobrý deň, pani Terézia,
po modernizácii technickej časti rozhlasu sme sa rozhodli zmodernizovať i skladby, ktoré púšťame pri vysielaní. Pri výbere piesní sme vyberali zo súčasnej slovenskej tvorby, ďalšie skladby pribudnú neskôr. Žiaľ, nie je možné vyhovieť hudobného vkusu všetkých občanov, ide o piesne, ktoré sa hrávajú aj v slovenských rádiách, takže predpokladáme, že sú vhodné pre ucho poslucháča.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Iveta - 24. máj 2019
Dobrý deň. Chcela by som požiadať technické služby, ak to majú na starosti, o vyznačenie parkovacích miest na parkovisku na Hurbanovej ulici - medzi Hurbanovou ulicou a telocvičňou ZŠ oproti bytovému domu Hurbanova 139. Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň, pani Iveta,
v týchto miestach je to mierne problematické vzhľadom na povrch, avšak nie je až tak v zlom stave, aby sa miesta nedali vyznačiť. Takéto úkony ohľadne parkovacích miest zabezpečujú pracovníci technických služieb vždy v súčinnosti s domovníkmi dotknutých bytových domov. Ak bude i naďalej pretrvávať iniciatíva občanov BD č. 139, kontaktujte Technické služby mesta Stará Turá p. Vráblovú (č. tel: 0905 889 324) alebo p. Straku (č. tel.: 0905 859 465) pre potrebné doladenie detailov.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Dana - 23. máj 2019
Prosim o aktuálne informacie ohľadom rekonštrukcie škôlky , kedy sa začne rekonštrukcia , kedy začne prevádzka škôlky Ďakujem za info

Odpoveď: Dobrý deň, pani Dana,
dnes 23.5.2019 o 14.00 hod. došlo k odovzdaniu, resp. prevzatiu staveniska realizátorom stavby. Realizátor má v zmysle platnej zmluvy a podmienok verejného obstarávania na realizáciu diela 150 dní.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Roman U. - 23. máj 2019
Chcel by som sa spýtať, kedy sa bude realizovať v našom meste vodorovne značenia na komunikaciách (čiary a prechody pre chodcov) ? Kto je za to zodpovedný, keď to ešte nie je ? Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň, pán Roman,
značenie na miestnych komunikáciách obnovujú Technické služby mesta Stará Turá, ktoré ich realizujú spravidla v mesiacoch máj - jún. Samozrejme práce sú závislé od ustálených poveternostných podmienok.
Na komunikáciách v správe VÚC, resp. Správy ciest TSK nám žiaľ, nevedeli poskytnúť presný časový interval obnovy značenia.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Tomáš - 23. máj 2019
Prosím prečo mesto preventívne na jar neskontroluje a neurobí preventívnu údržbu tých pár ihrísk ktoré tu máme. Kovové ošúchané plochy by sa zišli natrieť, drevo nalakovať, povolené šróby dotiahnuť poprípade chýbajúce doplniť. Bolo by to omnoho lacnejšie urobiť to teraz, nie čakať až to vandali úplne doničia poprípade počasie. ďakujem

Odpoveď: Dobrý deň, pán Tomáš,
mesto v súčinnosti s Technickými službami robí preventívne údržbové opravy a na jar sa robieva komplexnejšia prehliadka. Havarijné veci sa snažíme odstrániť hneď, dosypanie piesku a štiepky je realizované v jarných mesiacoch. Natieranie sa vykonáva v lete pri vhodnom počasí. V tomto roku je v zahrnuté do plánu natierania ihrisko na Lipovej ulici. Taktiež bude zmapovaný súčasný stav všetkých športovísk a ihrísk v meste, ktoré majú v pláne vykonať členovia komisie MsZ pre šport v najbližšom období.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  »