Základná charakteristika

Stará Turá leží v údolí medzi Bielymi a Malými Karpatmi pod vrchom Veľká Javorina 12 km od okresného mesta Nové Mesto nad Váhom smerom na Myjavu. Kopaničiarske osídlenie - približne 1300 obyvateľov žije v prímestských častiach s charakterom kopaníc. Je to turisticky zaujímavá oblasť a zatraktívnuje ju blízkosť hranice z Českou republikou.

Charakteristika obce

 Základné informácie:

Kód obce 506524
Názov okresu Nové Mesto nad Váhom
Názov kraja Trenčianský
Štatút obce mesto
PSC 916 01
Telefónne smerové císlo 032
Prvá písomná zmienka o obci - meste - rok 1392
Nadmorská výška stredu obce - mesta v m 279
Celková výmera územia obce [m2] 50 941 752
Hustota obyvatelstva na km2 196

 

Demografia obce

 Prehľad počtu obyvateľov k 1.1.2024:

Počet obyvateľov spolu    8 440  
 muži   4 360 
 ženy   4 080 Prehľad stavu obyvateľov mesta Stará Turá a miestnych častí za obdobie r. 2018 – 2023:

Stará Turá a miestne časti

Počet obyvateľov k 1.1.2018

Počet obyvateľov k 1.1.2019

Počet obyvateľov k 1.1.2020

Počet obyvateľov k 1.1.2021

Počet obyvateľov k 1.1.2022

Počet obyvateľov k 1.1.2023

Počet obyvateľov k 1.1.2024

Stará Turá (centrálna časť)

7 670

7 555

7 472

7 388

7 224

7 147

7 107

Černochov vrch

183

187

181

185

187

188

185

Z toho:

 

 

 

 

 

 

 

     Černochov vrch

60

63

63

62

61

62

62

     Drgoňova dolina

88

91

88

90

95

96

94

     Durcova dolina

35

33

30

33

31

30

29

Paprad

400

408

413

407

393

392

399

Z toho:

 

 

 

 

 

 

 

     Paprad

384

392

397

391

380

381

388

     U Mikulcov

16

16

16

16

13

11

11

Jazviny

42

40

40

40

39

39

37

Topolecká

410

405

409

413

417

404

407

Z toho:

 

 

 

 

 

 

 

     Topolecká

388

386

390

394

400

388

392

     Hlavina

22

19

19

19

17

16

15

Súš

273

272

278

277

292

293

305

Z toho:

 

 

 

 

 

 

 

     Súš

88

88

90

93

101

100

105

     Lazy

11

11

10

8

8

8

10

     Trávniky

129

130

135

134

137

140

146

     U Samkov

45

43

43

42

46

45

44

Mesto Stará Turá spolu:

8 978

8 867

8 793

8 710

8 552

8 463

8 440

   

Vývoj počtu obyvateľov za obdobie r. 2018 – 2023: 

 

 

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021

Rok 2022

Rok 2023

Počet obyvateľov k 1.1. uvedeného roka

8 978

8 867

8 793

8 710

8 552

8 463

Počet narodených občanov

67

67

63

72

58

46

Počet prihlásených občanov

70

94

84

66

127

168

Počet zomretých občanov

91

88

97

153

113

113

Počet odhlásených občanov

157

147

133

143

161

124

Prírastok (+)

Úbytok (-)

- 111

- 74

- 83

- 58

- 89

- 23

Počet obyvateľov

Stav k 1.1.2019
8 867

Stav k 1.1.2020
8 793

Stav k 1.1.2021
8 710

Stav k 1.1.2022
8 552

Stav k 1.1.2023
8 463

Stav k 1.1.2024
8 440

 

Prehľad vybraných matričných úkonov za obdobie r. 2018 – 2023: 

Matričný úkon (ukazovateľ)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Počet uzavretých manželstiev v meste

z toho: cirkevne uzavretých

            uzavretých s cudzincom

30

6

3

40

14

1

36

5

1

34

11

3

33

6

4

32

6

3

Počet úmrtí vybavených v meste

(zahŕňa i obce Hrachovište a Vaďovce)

72

84

80

87

 

105

 

81

Počet rozvedených manželstiev

21

33

22

20

13

18

Počet určení otcovstva

35

32

31

33

24

29


Zdroj: MsÚ Stará Turá,  Oddelenie Klientského centra - evidencia obyvateľov

Nastavenia cookies