Občan vybavuje

Podnikanie

Mesto v rámci svojich kompetencií k podnikateľskej činnosti a zriadeniu prevádzkarne či povoľovaniu predaja na trhových miestach vydáva:

Nastavenia cookies