Občan vybavuje

Občianske slávnosti

Uvítanie detí do života

Narodenie dieťaťa je pre každého rodiča veľkou udalosťou plnou radosti. Mesto chce tento výnimočný okamžik osláviť spolu s rodičmi. Slávnostný akt sa vykonáva individuálne na požiadanie rodičov v Obradnej sieni mestského úradu. Na slávnosti radi privítame i vašich príbuzných a známych. Súčasťou obradov je príhovor, zápis do pamätnej knihy mesta a odovzdanie daru pre dieťatko.

Rodičia si môžu v roku 2021 vybrať z nasledujúcich termínov:

  • sobota 6. februára 2021 (svoj záujem treba nahlásiť najneskôr do 25.1.2021)
  • sobota 26. júna 2021 (svoj záujem treba nahlásiť najneskôr do 14.6.2021)
  • sobota 23. októbra 2021 (svoj záujem treba nahlásiť najneskôr do 11.10.2021)


Na presnej hodine uvítania sa dohadujú rodičia priamo s pracovníčkou matriky osobne č. dverí 118 (matrika), telefonicky na tel. čísle: 032/ 746 16 38, e-mail: matrika@staratura.sk


V prípade, že máte záujem, vypíšte žiadosť (DOCX, ODT) a súhlas so spracovaním osobných údajov (DOCX, ODT) a doručte nám ju jedným z týchto spôsobov:

  • pošlite poštou na adresu Mestský úrad, SNP 1/2, 916 01 Stará Turá,
  • žiadosť nám prineste na Mestský úrad a odovzdajte ho v podateľni,
  • podpísaný a oskenovaný súhlas zašlite mailom na e-mail: matrika@staratura.sk.
     

Poplatky:

  • bez poplatku- pre dieťa s trvalým pobytom v Starej Turej
  • 42€ - pre dieťa bez trvalého pobytu v Starej Turej

 

K stiahnutiu

Publikované: 17.1.2020 | Aktualizácia: 8.12.2020