Občan vybavuje

Občianske slávnosti

Uvítanie detí do života

Narodenie dieťaťa je pre každého rodiča veľkou udalosťou plnou radosti. Mesto chce tento výnimočný okamžik osláviť spolu s rodičmi. Slávnostný akt sa vykonáva individuálne na požiadanie rodičov v Obradnej sieni mestského úradu. Na slávnosti radi privítame i vašich príbuzných a známych. Súčasťou obradov je príhovor, zápis do pamätnej knihy mesta a odovzdanie daru pre dieťatko.

Rodičia si môžu v roku 2022 vybrať z nasledujúcich termínov:

 • sobota 26. februára 2022 (svoj záujem treba nahlásiť najneskôr do 14.2.2022)
 • sobota 14.mája 2022 (svoj záujem treba nahlásiť najneskôr do 25.4.2022)
 • sobota 9. júla 2022 (svoj záujem treba nahlásiť najneskôr do 27.6.2022)
 • sobota 13. augusta 2022 (svoj záujem treba nahlásiť najneskôr do 1.8.2022)
 • sobota 15. októbra 2022 (svoj záujem treba nahlásiť najneskôr do 3.10.2022)


Na presnej hodine uvítania sa dohadujú rodičia priamo s pracovníčkou matriky osobne č. dverí 118 (matrika), telefonicky na tel. čísle: 032 746 16 38, 0907 928 780, e-mail: matrika@staratura.sk


V prípade, že máte záujem, vypíšte Tlačivo - žiadosť o slávnostné prijatie pri príležitosti narodenia dieťaťa a súhlas rodičia  (PDF, ODT, DOCX) a doručte nám ju jedným z týchto spôsobov:

 • pošlite poštou na adresu Mestský úrad, SNP 1/2, 916 01 Stará Turá,
 • žiadosť nám prineste na Mestský úrad a odovzdajte ho v podateľni,
 • podpísaný a oskenovaný súhlas zašlite mailom na e-mail: matrika@staratura.sk.
   

Poplatky:

 • bez poplatku- pre dieťa s trvalým pobytom v Starej Turej
 • 42€ - pre dieťa bez trvalého pobytu v Starej Turej

 

K stiahnutiu

Publikované: 17.1.2020 | Aktualizácia: 22.3.2022
Nastavenia cookies