Samospráva

OBČIANSKE SLÁVNOSTI

Uvítanie detí do života

Narodenie dieťaťa je pre každého rodiča veľkou udalosťou plnou radosti. Mesto chce tento výnimočný okamžik osláviť spolu s rodičmi. Slávnostný akt sa vykonáva individuálne na požiadanie rodičov v Obradnej sieni mestského úradu. Na slávnosti radi privítame i vašich príbuzných a známych. Súčasťou obradov je príhovor, zápis do pamätnej knihy mesta a odovzdanie daru pre dieťatko.

Rodičia si môžu v roku 2020 vybrať z nasledujúcich termínov:

  • sobota 28.3.2020 (svoj záujem treba nahlásiť najneskôr do 16.3.2020)
  • sobota 6.6.2020 (svoj záujem treba nahlásiť najneskôr do 22.5.2020)
  • sobota 24.10.2020 (svoj záujem treba nahlásiť najneskôr do 12.10.2020)


Na presnej hodine uvítania sa dohadujú rodičia priamo s pracovníčkou matriky osobne č. dverí 118 (matrika), telefonicky na tel. čísle: 032/ 746 16 38, e-mail: matrika@staratura.sk


V prípade, že máte záujem, vypíšte žiadosť (DOCX, ODT) a súhlas so spracovaním osobných údajov (DOCX, ODT) a doručte nám ju jedným z týchto spôsobov:

  • pošlite poštou na adresu Mestský úrad, SNP 1/2, 916 01 Stará Turá,
  • žiadosť nám prineste na Mestský úrad a odovzdajte ho na matrike,

 

Poplatky:

  • bez poplatku- pre dieťa s trvalým pobytom v Starej Turej
  • 42€ - pre dieťa bez trvalého pobytu v Starej Turej

 

K stiahnutiu