Občan vybavuje

Zmeny a doplnky č. 2. Územného plánu mesta Stará Turá

Zmeny a doplnky č. 2. Územného plánu mesta Stará Turá
Názov Dátum
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta Stará Turá (ZaD č.2 ÚPN-M) - NÁVRH 11.11.2022
Nastavenia cookies