Občan vybavuje

Zmeny a doplnky č. 1. Územného plánu mesta Stará TuráZmeny a doplnky č. 1. Územného plánu mesta Stará Turá
Názov Dátum Príloha
Zmeny a doplnky č. 1. Územného plánu mesta Stará Turá (ZaD č.1 ÚPN-M)6.6.2017
Nastavenia cookies