Samospráva

Kontakty

Adresa:

ikona adresa

Mestský úrad Stará Turá

Ulica SNP 1/2
916 01 Stará Turá
Slovenská republika

IČO: 00312002
DIČ: 2020381990

bankové spojenie - VÚB Trenčín:

  • č.ú. 20622-202/0200
  • IBAN: SK6702000000000020622202 (SK67 0200 0000 0000 2062 2202)


Číslo elektronickej schránky:  E0005587930

Základné kontakty:

ikona telefon

Predvoľba v rámci Slovensko: 032

Predvoľba zo zahraničia: 00421 32 alebo mobilná sieť 00421 9XX

Sekretariát: 746 1611

Fax: 776 4276

e-mail: msu(zavináč)staratura.sk 

 

Ostatné mailové a telefónne kontakty:

PRIMÁTOR MESTA leopold.barszcz(zavináč)staratura.sk PharmDr. Leopold BARSZCZ 7461610
primator(zavináč)staratura.sk  
ZÁSTUPKYŇA PRIMÁTORA MESTA iveta.gavacova(zavináč)staratura.sk Mgr. Iveta GAVAČOVÁ
7461613
zastupca(zavináč)staratura.sk  
PREDNOSTKA MESTSKÉHO ÚRADU sona.kristofikova(zavináč)staratura.sk Mgr. Soňa KRIŠTOFÍKOVÁ 7461612
prednosta(zavináč)staratura.sk 0915984311
HLAVNÁ KONTROLÓRKA helena.matkova(zavináč)staratura.sk Ing. Helena MAŤKOVÁ 7461614
0917661690
kontrolor(zavináč)staratura.sk
Pracovník pre komunikáciu miroslav.krc(zavináč)staratura.sk Mgr. Miroslav KRČ
7461615
media(zavináč)staratura.sk 0905446984
Školský úrad
elena.sladkova(zavináč)staratura.sk Mgr. Elena SLÁDKOVÁ
7461628
skolstvo(zavináč)staratura.sk  0918627392
Ekonomické oddelenie sona.kristofikova(zavináč)staratura.sk Mgr. Soňa KRIŠTOFÍKOVÁ
vedúca oddelenia
7461625
ekonomicke(zavináč)staratura.sk 0915984311
lubica.gondarova(zavináč)staratura.sk Ľubica GONDÁROVÁ
mzdový referent
7461626
pam(zavináč)staratura.sk
magdalena.hornakova(zavináč)staratura.sk Magdaléna HORŇÁKOVÁ
referent pre miestne dane
7461627
dane(zavináč)staratura.sk
jaroslava.korytinova(zavináč)staratura.sk Jaroslava KORYTINOVÁ
účtovníčka
7461626
ucto(zavináč)staratura.sk
adriana.polakova(zavináč)staratura.sk Adriana POLÁKOVÁ
pokladnica
7461636
pokladna(zavináč)staratura.sk
anna.oslayova(zavináč)staratura.sk Anna OSLAYOVÁ
referent pre miestne dane a poplatky
7461627
odpady(zavináč)staratura.sk
dominika.gulanova(zavináč)staratura.sk

Bc. Dominika Gulánová
referent pre ekonomicko-administratívne práce

7461626
Majetkové oddelenie livia.galovicova(zavináč)staratura.sk Ing. Lívia GALOVIČOVÁ
vedúca oddelenia
7461630
majetok(zavináč)staratura.sk 0915984309
m.baranovicova(zavináč)staratura.sk Marta BARANOVIČOVÁ
referent pre evidenciu a správu
majetku mesta
7461631
byty(zavináč)staratura.sk
lenka.galbava(zavináč)staratura.sk Lenka GALBAVÁ
referent pre majetkovoprávne vzťahy
 7461631
maj(zavináč)staratura.sk
Sociálne oddelenie ivona.barbusinova(zavináč)staratura.sk Mgr. Ivona BARBUŠINOVÁ
vedúca oddelenia
7461646
socialne(zavináč)staratura.sk 0905638860
jaroslava.antalova(zavináč)staratura.sk Ing. Jaroslava Antalová
pracovník pre sociálne služby
7461645
soc_referat(zavináč)staratura.sk 0915984306
Organizačné oddelenie iveta.petrovicova(zavináč)staratura.sk Ing. Iveta PETROVIČOVÁ
vedúca oddelenia
7461635
organizacne(zavináč)staratura.sk 0915984308
marek.miklovic(zavináč)staratura.sk Ing. Marek MIKLOVIČ
správca IS, web administrátor
7461616
sis(zavináč)staratura.sk 0915984305
jaroslav.martinus(zavináč)staratura.sk Jaroslav MARTINUS
referent pre CO, PO, kríz. riadenie, správa budov
7461637
obo(zavináč)staratura.sk 0905760641
jana.rohackova(zavináč)staratura.sk Jana ROHÁČKOVÁ
asistentka primátora, sekretariát
7461611
msu(zavináč)staratura.sk
  Vladimír KRIŠTOFÍK
vodič, správca budovy
7461639
0915482742
Oddelenie výstavby, územného plánu a ŽP radovan.moravek(zavináč)staratura.sk

Bc. Radovan MORÁVEK
vedúci oddelenia
povoľovania drobných stavieb, stavebných úprav,
vodných stavieb a rozkopávok

7461644
vystavba(zavináč)staratura.sk 0915984310
pstavby(zavináč)staratura.s
j.knapova(zavináč)staratura.sk Mgr. Jarmila KNAPOVÁ 
referent pre životné prostredie
7461642
zprostredie(zavináč)staratura.sk
emil.vlado(zavináč)staratura.sk  Ing. Emil VLADO
referent pre prípravu a realizáciu stavieb,
dopravu a komunikácie
7461641
stavdozor(zavináč)staratura.sk 0915416116 
martin.mednansky(zavináč)staratura.sk Ing. Martin MEDŇANSKÝ 
referent pre územné konanie a stavebný poriadok
7461643
stavby(zavináč)staratura.sk 0918995897
marcela.cerna(zavináč)staratura.sk Ing. Marcela Černá
riadenie projektov
7461640
0915984307
mprojekt(zavináč)staratura.sk
Správne oddelenie branislav.pribis(zavináč)staratura.sk JUDr. Branislav PRIBIŠ
vedúci oddelenia
7461618
0917661689
spravne(zavináč)staratura.sk
lubica.klimackova(zavináč)staratura.sk Mgr. Ľubica KLIMÁČKOVÁ
referent pre vnútornú správu

7461619
0918326689

msz(zavináč)staratura.sk
ivona.malkova(zavináč)staratura.sk Mgr. Ivona MÁLKOVÁ
referent pre evidenciu obyvateľov
7461638
register(zavináč)staratura.sk
erika.drzkova(zavináč)staratura.sk Bc. Erika DRŽKOVÁ
matričný úrad
7461638
0907928780
matrika(zavináč)staratura.sk
Mestská polícia lubomir.malek(zavináč)staratura.sk Ing. Ľubomír MÁLEK, náčelník MsP 7461621
msp(zavináč)staratura.sk 0907726414
policia(zavináč)staratura.sk stála služba 7760077
0907772868

Pozn.:
Z dôvodu prevencie proti SPAMU (nevyžiadanej pošty) je v mailových kontaktoch nahradený symbol @ symbolom (zavináč). Pri zasielaní mailovej správy je potrebné symbol (zavináč) nahradiť symbolom @, napr. mailovú adresu meno.priezvisko(zavináč)staratura.sk má byť uvedená meno.priezvisko@staratura.sk . Ďakujeme za pochopenie.