Samospráva

Dôležité čísla

Ohrozenie života, integrovaný záchranný systém

Telefónne číslo: 112

Prvá pomoc

Telefónne číslo: 155
Poliklinika Stará Turá - ústredňa: 032 7763551
LSPP Nové Mesto n./V.: 032 7712444

 

Hasičská a záchranná služba

Telefónne číslo: 150

Záchranná služba

Telefónne číslo: 155, 16 155

Polícia

Telefónne číslo: 158

Polícia Stará Turá: 032 776 3333

Mestská polícia

Telefónne číslo: 032 776 0077, 0907 772868

Pohrebná služba

NONSTOP SLUŽBA: 0911 028 868, 0903 150 512

POHREBNÍCTVO STARÁ TURÁ s.r.o., Staromyjavská 685/11, 907 01 Myjava
Prevádzka: Dom smútku Stará Turá, Husitská 9, 916 01 Stará Turá

Elektrika - poruchy

Telefónne číslo: 0850 111 555, 0800 111 567

 Rozdelenie technikov ZSE, a.s. Trenčín:

Rajón Nové Mesto nad Váhom
Technik správy sieti : Alojz Pristach, t.č. 032  6533344, 0905 718071
Nové Mesto nad Váhom

Rajón Nové Mesto n/V - okolie
Technik správy sieti: Ján Fortuna, t.č.032 6533305, 0918 718217
Beckov, Bošáca, Nová Bošáca, Dolné Srnie, Haluzice, Hrádok, Hôrka nad Váhom, Ivanovce, Kálnica, Kočovce, Lúka nad Váhom, Melčice-Lieskové, Moravské Lieskové, Modrovka, Modrová, Nová Ves n/V, Nová Lehota, Stará Lehota, Rakoluby, Štvrtok nad Váhom, Trenčianske Bohuslavice, Zemianske Podhradie,

Rajón Stará Turá
Technik správy sieti: Janega Radovan, t.č.032 6533391, 0918 718216
Brunovce, Bzince p/ J, , Lubina, Horná Streda, Hrachovište, Hrašné, Kostolné, Krajné, Podkylava, Potvorice, Považany , Stará Turá, Vaďovce, Višňové

Rajón Čachtice
Technik správy sieti: Kotlárik Marián, t.č.032 533306, 0918 718218
Čachtice, Častkovce, Očkov, Podolie, Pobedim 

Plyn - poruchy

Telefónne číslo: 0850 111 727

Voda, kanalizácia - poruchy

Zákaznícke centrum
PreVaK, s.r.o.
Ul. Jiráskova 168/16
916 01 Stará Turá

tel.: 032/ 748 47 11
fax: 032/ 748 47 20
e-mail: kancelaria@prevak.sk
 

stála poruchová služba: 0905 621 435

Vyžiadanie rady ako postupovať alebo viesť záchranu pri ohrození zdravia alebo života

Telefónne číslo: 0850 111 313
! Predtým nezabudnúť volať číslo 112 !

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Novom Meste nad Váhom

https://www.upsvr.gov.sk/nm.html?page_id=240283

Detašované pracovisko Stará Turá
Adresa: Družstevná 2, 916 01 Stará Turá
Telefón: 032 / 2443 311, 2443 312

https://www.upsvr.gov.sk/nm/agenda-sluzieb-pre-obcana-upsvr-nove-mesto-nad-vahom-pracovisko-stara-tura.html?page_id=538071

Publikované: 19.3.2007 | Aktualizácia: 15.6.2020