Samospráva

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane

Nadácia ŽIVOT pôsobí v meste Stará Turá od roku 1996 ako nezisková mimovládna organizácia. Ušľachtilé myšlienky darcovstva v prospech charitatívnej činnosti, podpory neziskových aktivít a v snahe zlepšovania kvality života detí a mládeže nášho mesta sa stali neoddeliteľnou súčasťou nadácie.

Napriek neľahkým časom posledných období i naďalej chceme pokračovať v našich aktivitách a plnení svojho cieľa pomáhať. Naďalej budeme podporovať formou programu malých komunitných grantov užitočné aktivity detí a mládeže v našom meste, rôzne športové aktivity, vzdelávanie či kultúru i projekty historického významu. Pomáhať deťom, ktoré to potrebujú a sú na to odkázané, formou príspevkov na liečbu závažných zdravotných ochorení.

Sme radi, že ste pochopili zmysel a opodstatnenie činnosti nadácie a za vašu podporu vám úprimne ďakujeme.

Tento spôsob získavania prostriedkov je zásadným príjmom nadácie. Ak ste ochotní i v tomto roku prispieť na rozvoj neziskových činností v našom meste v oblasti športu, kultúry, školstva, životného prostredia či iných humanitných oblastí a prispieť k zlepšovaniu kvality života, prosíme vás, aby ste vypísaním vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb, či daňového priznania (u právnických osôb) prispeli práve na tieto zámery.

K stiahnutiu

Publikované: 13.3.2009 | Aktualizácia: 24.1.2024
Nastavenia cookies