Samospráva

Komisie mestského zastupiteľstva

K stiahnutiu

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie

Predseda :  Mgr. Soňa Krištofíková

Členovia :     

 • Ing. Peter Pecho
 • Jakub Martin Adamkovič
 • Ing. Vladimíra Mareková
 • Ing. Jaroslav Holota
   

Komisia pre výstavbu a životné prostredie

Predseda : Ing. Peter Pecho

Členovia :       

 • Ing. Matúš Geschwandtner
 • Ing. arch. Marek Pavlech
 • Ing. Soňa Klenková
 • Jakub Martin Adamkovič
 • Marek Medňanský
 • Mgr. Michal Valenčík

 

Komisia pre sociálne veci a bývanie

Predseda :  Ing. Mgr. Zdena Pilátová

Členovia :       

 • Zuzana Durcová
 • Mgr. Júlia Bublavá
 • Ing. Anna Halinárová
 • Mgr. Jarmila Lužná
 • Bc. Elena Stančíková
 • Alena Mockovčiaková
 • Bc. Helena Fáberová
 • Mgr. Mária Gajarová


Komisia pre školstvo a kultúru

Predseda :  Bc. Andrea Kulíšková

Členovia :        

 • Mgr. Jana Koštialová
 • Mgr. Ľubica Hučková
 • Ing. Martin Gondár
 • Mgr. Michal Valenčík
 • Ing. Branislav Hargaš
 • Mgr. Lucia Toman
 • Bc. Eva Adámková
 • Mgr. Michaela Pavlíková, DiS.art.

 

Komisia pre šport

Predseda : Mgr. Matej Antálek

Členovia :       

 • Mgr. Tomáš Malek
 • Jakub Martin Adamkovič
 • Ing. Miroslav Nerád
 • Kristína Fábiánová
 • Ľuboš Bukovčan
 • Marek Medňanský


Komisia pre ochranu verejného záujmu

Predseda : Mgr. Iveta Gavačová

Členovia :       

 • Jakub Martin Adamkovič
 • Ing. Mgr. Zdena Pilátová

 

Zbor pre občianske záležitosti

Predseda :  Zuzana Durcová

Členovia :  

 • PharmDr. Leopold Barszcz
 • Mgr. Soňa Krištofíková
 • Mgr. Matej Antálek
 • Bc. Andrea Kulíšková
 • Mgr. Michal Valenčík
 • Mgr. Ivona Málková
 • Bc. Erika Držková
 • Miroslava Bezáková
 • Ing. Iveta Petrovičová
 • Marta Adamusová
 • Eva Hrinová
 • Mgr. Katarína Medňanská
 • Mgr. Oľga Medňanská
 • Božena Michalcová
 • RNDr. Jana Podhradská
 • Mgr. Elena Sládková
 • Jana Sukupová
 • Gabriela Ušiaková
Publikované: 23.5.2007 | Aktualizácia: 5.5.2023
Nastavenia cookies