Samospráva

Komisie mestského zastupiteľstva

K stiahnutiu


Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie

Predseda :  Ing. Anna Halinárová

Členovia :     

 • Mgr. Iveta Gavačová
 • Mgr. Ivan Klimáček
 • Ing. Miroslav Nerád
 • Mgr. Peter Škriečka
 • Milan Kavický
 • Bc. Andrej Kučera
 • Ing. Zuzana Petrášová
 • Ing. Fedor Dunajčík
 • Milan Slezák

Tajomník :  Ing. Silvia Liptaiová
 

Komisia pre výstavbu a životné prostredie

Predseda : Mgr. Iveta Gavačová

Členovia :       

 • Michal Valenčík
 • Monika Hluchá
 • Nora Pániková
 • Ing. Juraj Gavač
 • Peter Moravčík
 • Ing. Soňa Klenková
 • Ing. Peter Pecho

Tajomník :  Veronika Benianová

  

Komisia pre sociálne veci a bývanie

Predseda :  Ing. Mgr. Zdena Pilátová

Členovia :       

 • Zuzana Durcová
 • Ing. Anna Halinárová
 • Mgr. Júlia Bublavá
 • Bc. Helena Fáberová
 • Mgr. Mária Gajarová
 • Mgr. Jarmila Lužná
 • Alena Mockovčiaková
 • Elena Stančíková
 • Ivana Janovicová                            

Tajomník : Mgr. Ivona Martinková


Komisia pre školstvo a kultúru

Predseda :  Bc. Zuzana Zigová

Členovia :        

 • Ing. Mgr. Zdena Pilátová
 • Mgr. Matej Antálek
 • Bc. Eva Adámková
 • Mgr. Katarína Medňanská
 • PhDr. Věra Tepličková
 • Katarína Rzavská
 • Matúš Hladík

Tajomník : Mgr. Elena Sládková

 

Komisia pre šport

Predseda : Mgr. Matej Antálek

Členovia :       

 • Ing. Igor Slezáček
 • Zuzana Durcová
 • Ing. Miroslav Nerád
 • Ing. Zdenka Adamkovičová
 • Mgr. Michal Denk
 • Ján Kýška
 • Mgr. Sylvia Minariková

Tajomník : Mgr. Miroslav Krč

 

Komisia pre ochranu verejného záujmu

Predseda : Mgr. Iveta Gavačová

Členovia :       

 • Mgr. Matej Antálek
 • Mgr. Ivan Klimáček
 • Nora Pániková
 • Ing. Igor Slezáček
 • Ing. Anna Halinárová
   

Zbor pre občianske záležitosti

Predseda :  Ing. Igor Slezáček

Členovia :  

 • PharmDr. Leopold Barszcz
 • Ing. Anna Halinárová
 • Bc. Zuzana Zigová
 • Nora Pániková
 • Michal Valenčík
 • Mgr. Ivona Málková
 • Mgr. Elena Sládková
 • Mgr. Lívia Boorová
 • Marta Adamusová
 • Božena Michalcová
 • Mgr. Katarína Medveďová
 • Mgr. Katarína Medňanská
 • Dominika Gulánová
 • Miroslava Bezáková
 • Ing. Iveta Petrovičová
 • RNDr. Jana Podhradská

Tajomník : Bc. Erika Držková 

Publikované: 23.5.2007 | Aktualizácia: 20.6.2022
Nastavenia cookies