Samospráva

Komisie mestského zastupiteľstva

K stiahnutiu


Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta

Predseda: Ing. Bohdan Görög

Členovia:

 • Ing. Ján Zloch
 •  Lukáš Adámek
 • JUDr. Patrícia Klačková
 • Ing. Anna Madrová
 • Mgr. Katarína Šedovičová
 • Mgr. Martin Császár
 • Ing. Zuzana Petrášová
 • Dalibor Jankovič  
 • Janka Trúsiková

Tajomník: Mgr. Soňa Krištofíková

Za MsÚ :  Ing. Lívia Galovičová

 

Komisia pre sociálne veci a bývanie

Predseda: Mgr. Júlia Bublavá

Členovia:

 • PharmDr. Leopold Barszcz
 • Bc. Elena Stančíková
 • Mgr. Jarmila Lužná
 • Ing. Zdenka Pilátová
 • Mgr. Mária Gajarová
 • Alena Mockovčiaková
 • Helena Fáberová
 • Ing. Radka Remiašová                                      

Tajomníčka: Mgr. Ivona Barbušinová

Za MsÚ: Ing. Lívia Galovičová

 

Komisia pre školstvo, kultúru, mládež a šport

Predseda:  Bc. Zuzana Zigová

Členovia: 

 • Mgr. Júlia Bublavá
 • Ing. Igor Slezáček
 • Zuzana Durcová    
 • Věra Tepličková
 • Mgr. Ľubica Hučková  
 • Eva Adámková
 • Mgr. Miroslava Lacová
 • Ing. Vlastimír Čepela
 • David Chudík
 • Mgr. Jana Koštialová                        

Tajomník: Mgr. Miroslav Krč

 

Komisia pre rozvoj podnikateľských aktivít

Predseda: Monika Hluchá

Členovia:

 • Ing. Ján Zloch
 • Ing. Bohdan Görög
 • Mgr. Ivan Klimáček
 • Mário Rais
 • Ing. Fedor Dunajčík
 • Ing. Vladislav Mikláš
 • PhDr. Ján Pastorek
 • Helena Fáberová                
 • Milan Medňanský                            

Tajomníčka: Ing. Iveta Petrovičová

 

Komisia pre životné prostredie

Predseda: Ing. Ivan Durec

Členovia:

 • Ing. Emília Mikitová
 • Zuzana Durcová
 • Miroslav Antal
 • Mgr. Peter Škriečka
 • Ing. Jana Vráblová
 • Ing. Miloš Roháček
 • Rudolf Sabo 

Tajomníčka: Mgr. Jarmila Knapová

 

Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu

Predseda:  Ing. Ján Zloch

Členovia: :

 • Ing. Richard Bunčiak
 • MUDr. Radovan Ammer
 • JUDr. Oľga Baranová
 • PharmDr. Leopold Barszcz
 • Michal Chlebík
 • Vladimír Černák
 • Ing. Roman Chnapko
 • Ing. Peter Krúpa 
 • Juraj Straka                   

Tajomníčka: Ing.arch. Katarína Robeková (do 30.6.2018),  Bc. Radovan Morávek (od 1.7.2018)

Za MsÚ: Ing. Emil Vlado, Jaroslav Martinus

 

Zbor pre občianske záležitosti (ZPOZ)

Predseda: Bc. Zuzana Zigová

Členovia:        

 • Ing. Anna Halinárová
 • Ing. Igor Slezáček
 • Ing. Ján Zloch
 • JUDr. Patrícia Klačková
 • Mgr. Ivona Málková
 • Mgr. Ľubica Klimáčková
 • Mgr. Lívia Boorová                    
 • Marta Adamusová                      
 • Elena Sládková
 • Božena Michalcová                    
 • Ján Pavlovič
 • RNDr. Jana Podhradská
 • Milada Potfajová 
 • Ľubica Gondárová
 • Ing. Eva Tomisová
 • Jaroslav Peťko
 • Mgr. Anna Chmurová
 • Mgr. Katarína Medveďová
 • Ing, Alexandra Klimeková
 • Nicole Jašáková
 • Mgr. Katarína Medňanská
 • Mgr. Miroslav Krč
 • Zuzana Chudíková
 • David Chudík
 • Dominika Gulánová

Tajomníčka: Bc. Erika Držková

 

Komisia pre nezlučiteľnosť funkcií

Komisia je vytvorená podľa čl. 7 ods. 5, písm. a) zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Predseda: JUDr. Patrícia Klačková

Členovia:    

 • Ing. Igor Slezáček
 • MUDr. Radovan Ammer
 • Monika Hluchá                

Tajomník: JUDr. Branislav Pribiš