Samospráva

Komisie mestského zastupiteľstva

K stiahnutiuČlenovia a tajomníci jednotlivých komisií budú zvolení na februárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva v roku 2023.


Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie

Predseda :  Mgr. Soňa Krištofíková

Členovia :     

Tajomník :
 

Komisia pre výstavbu a životné prostredie

Predseda : Ing. Peter Pecho

Členovia :       

Tajomník : 

  

Komisia pre sociálne veci a bývanie

Predseda :  Ing. Mgr. Zdena Pilátová

Členovia :       

Tajomník :


Komisia pre školstvo a kultúru

Predseda :  Bc. Andrea Kulíšková

Členovia :        

Tajomník :

 

Komisia pre šport

Predseda : Mgr. Matej Antálek

Členovia :       

Tajomník :

 

Komisia pre ochranu verejného záujmu

Predseda : Mgr. Iveta Gavačová

Členovia :       

 

Zbor pre občianske záležitosti

Predseda :  Zuzana Durcová

Členovia :  

Tajomník :

Publikované: 23.5.2007 | Aktualizácia: 25.11.2022
Nastavenia cookies