Samospráva

Komisie mestského zastupiteľstva

K stiahnutiu


Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie

Predseda :  Ing. Anna Halinárová

Členovia :     

 • Mgr. Iveta Gavačová
 • Mgr. Ivan Klimáček
 • Ing. Miroslav Nerád
 • Mgr. Peter Škriečka
 • Milan Kavický
 • Bc. Andrej Kučera
 • Ing. Zuzana Petrášová
 • Ing. Fedor Dunajčík
 • Milan Slezák

Tajomník : Dominika Gulánová
 

Komisia pre výstavbu a životné prostredie

Predseda : Mgr. Iveta Gavačová

Členovia :       

 • Michal Valenčík
 • Monika Hluchá
 • Nora Pániková
 • Ing. Gabriela Belišová, PhD.
 • Ing. Juraj Gavač
 • Ing. Jana Vráblová
 • Ing. Soňa Klenková
 • Ing. Peter Pecho
 • Matúš Geschwandtner

Tajomník :  Ing. Michal Nič

  

Komisia pre sociálne veci a bývanie

Predseda :  Ing. Mgr. Zdena Pilátová

Členovia :       

 • Zuzana Durcová
 • Ing. Anna Halinárová
 • Mgr. Júlia Bublavá
 • Bc. Helena Fáberová
 • Mgr. Mária Gajarová
 • Mgr. Jarmila Lužná
 • Alena Mockovčiaková
 • Ing. Radka Remiášová
 • Elena Stančíková
 • Gabriela Hučková
 • Ivana Janovicová                            

Tajomník : Mgr. Elena Sládková


Komisia pre školstvo a kultúru

Predseda :  Bc. Zuzana Zigová

Členovia :        

 • Ing. Mgr. Zdena Pilátová
 • Mgr. Matej Antálek
 • Bc. Eva Adámková
 • Mgr. Katarína Medňanská
 • PhDr. Věra Tepličková
 • Viliam Matuška
 • Katarína Rzavská
 • Matúš Hladík

Tajomník : Mgr. Elena Sládková

 

Komisia pre šport

Predseda : Mgr. Matej Antálek

Členovia :       

 • Ing. Igor Slezáček
 • Zuzana Durcová
 • Ing. Miroslav Nerád
 • Ing. Zdenka Adamkovičová
 • Mgr. Michal Denk
 • Ján Kýška
 • Mgr. Sylvia Záhorová

Tajomník : Mgr. Miroslav Krč

 

Komisia pre ochranu verejného záujmu

Predseda : Mgr. Iveta Gavačová

Členovia :       

 • MUDr. Radovan Ammer
 • Mgr. Matej Antálek
 • Mgr. Ivan Klimáček
 • Nora Pániková
 • Ing. Igor Slezáček

 

Zbor pre občianske záležitosti

Predseda :  Ing. Igor Slezáček

Členovia :  

 • PharmDr. Leopold Barszcz
 • Ing. Anna Halinárová
 • Bc. Zuzana Zigová
 • Nora Pániková
 • Michal Valenčík
 • Mgr. Ivona Málková
 • Mgr. Ľubica Klimáčková
 • Mgr. Elena Sládková
 • Mgr. Lívia Boorová
 • Marta Adamusová
 • Božena Michalcová
 • Mgr. Katarína Medveďová
 • Zuzana Chudíková
 • Mgr. Katarína Medňanská
 • Dominika Gulánová

Tajomník : Bc. Erika Držková 

Publikované: 23.5.2007 | Aktualizácia: 20.1.2021