Samospráva

Primátor mesta

PharmDr. Leopold Barszcz

Primátor je predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta.

V majetkovoprávnych vzťahoch mesta a v pracovnoprávnych vzťahoch je štatutárnym orgánom. V administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom. 

Stranícka príslušnosť: nestraník

č.tel.: 00421 32 746 1610

mail:
leopold.barszcz@staratura.sk
, primator@staratura.sk

K stiahnutiu

  

 

Publikované: 3.5.2007 | Aktualizácia: 10.2.2021