Samospráva

Termíny zasadnutí komisií


Termíny zasadnutí komisií pri Mestskom zastupiteľstve Stará Turá pre rok 2024:


Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie

  • 12.6.2024
  • 11.9.2024
  • 9.10.2024
  • 27.11.2024


Komisia pre výstavbu a životné prostredie

  • 10.6.2024
  • 9.9.2024
  • 7.10.2024
  • 25.11.2024


Komisie pre sociálne veci a bývanie

Termíny komisie sú Oddelením spoločenských služieb určované operatívne v priebehu kalendárneho roka,  podľa potrieb a požiadaviek občanov mesta Stará Turá, členov komisie a podľa termínov jednotlivých podujatí, na ktorých sa komisia spolupodieľa.  

  • 15.5.2024, 15:30 hod.
Publikované: 7.8.2020 | Aktualizácia: 10.5.2024
Nastavenia cookies