Samospráva

Termíny zasadnutí komisií


Termíny zasadnutí komisií pri mestskom zastupiteľstve Stará Turá:

  • 7.6.2021  - Komisia pre výstavbu a životné prostredie
  • 8.6.2021 - Komisia pre sociálne veci a bývanie
  • 10.6.2021  - Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie 
Publikované: 7.8.2020 | Aktualizácia: 1.6.2021