Samospráva

Termíny zasadnutí komisií


Termíny zasadnutí komisií pri Mestskom zastupiteľstve Stará Turá pre rok 2023:


22.11.2023 o 16:30 hod. -  Komisia ZPOZ pri MsZ Stará Turá

27.11.2023 o 14:30 hod. -  Komisia pre výstavbu a životné prostredie

30.11.2023 o 15:00 hod. - Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie

29.11.2023 o 16:00 hod. - Komisia pre šport

Publikované: 7.8.2020 | Aktualizácia: 22.11.2023
Nastavenia cookies