Samospráva

Mestská polícia

Znak MsP

MESTSKÁ POLÍCIA
SNP 1/4   916 01 Stará Turá,
tel.: 032 7760077
mobil: 0907 772 868
náčelník: Ing. Ľubomír Malek, e-mail:
msp@staratura.sk
e-mail:
policia@staratura.skV roku 1991 sa na Slovensku začal zriaďovať nový poriadkový útvar - mestská polícia. Všetko to začalo schválením zákona o obecnom zriadení. Práve tento zákon umožňuje zriadiť obci mestskú políciu, ako svoj poriadkový útvar. Mestské polície zažili v tomto období neistoty a skúšania veľa krušných chvíľ. Toto je sprievodný jav všetkého novo vznikajúceho. Nie inak tomu bolo aj v Starej Turej. Tunajšia mestská polícia vznikla vo februári 1991, čo bolo schválené vo všeobecne záväznom nariadení obce (VZN) číslo 3/1991. V marci toho istého roku sa uskutočnilo výberové konanie na prvého člena mestskej polície mesta Stará Turá. Od tejto chvíle až po dnešok sa v našej polícii prestriedalo mnoho policajtov.  V súčasnosti je počet počet príslušníkov MsP  Stará Turá  11. Vo vývoji polícii pokladám za nešťastnú etapu, keď mestskí policajti riešili a v mnohých mestách ešte aj riešia z veľkej časti dopravné priestupky. V Starej Turej sa nám podarilo dokázať to, že podiel dopravných priestupkov v súčasnosti tvorí len 40 % našej práce. Ťažisko sa nám podarilo presunúť na ochranu verejného poriadku a prevenciu. Myslím si, že tam kde sme a to čo teraz robíme je výsledok vývoja spoločnosti ale hlavne tlaku verejnosti na zvýšenie bezpečnosti v uliciach nášho mesta. 

Touto cestou by som Vám rád dal ešte raz do pozornosti naše telefónne číslo 0907 772 868 na ktoré môžete volať, keď budete potrebovať našu pomoc, alebo radu. Naši príslušníci Vám  radi pomôžu a aj vďaka vašim podnetom môže naša polícia pracovať efektívnejšie a riešiť tak aktuálne problémy v našom meste.


Ing. Ľubomír Málek

náčelník MsP Stará Turá

 

Mestská polícia

Mestská polícia

(február 2020)

Publikované: 20.5.2007 | Aktualizácia: 4.10.2023
Nastavenia cookies