Samospráva

Mediálna politika mesta Stará Turá

Mediálna politika mesta Stará Turá slúži ako nástroj na aktívnu komunikáciu so širokou verejnosťou s najväčším dôrazom na obyvateľov mesta a inštitúcie, ktoré v ňom pôsobia. Zmysel existencie a fungovania miestnych médií v meste Stará Turá spočíva v oživovaní občianskych aktivít a tým postupnej revitalizácie spoločnosti a jej spoločensky užitočných  hodnôt. Základným princípom mediálnej politiky mesta je transparentnosť a otvorenosť, pričom platí, že informačné kanály slúžiace na komunikáciu mesta navonok sú nosiče hlasu mesta ako takého, nie aktuálneho vedenia mesta. Takéto nastavenie spĺňa kritériá média verejnej služby, jeho verejnoprávny charakter, či už vo forme spoločensko-politickej polemiky alebo otváraním politicky náročných tém.

 

Subjekty mediálne politiky

Subjektami mediálnej politiky v meste Stará Turá sú:

 

·         mesačník Staroturiansky spravodajca,

·         pozícia vedúci kancelárie primátora mesta a hovorca mesta,

·         mestský rozhlas,

·         web sídlo mesta, oficiálna facebooková stránka mesta,

·         Televízia Stará Turá.

K stiahnutiu

Publikované: 8.7.2020 | Aktualizácia: 8.7.2020
Nastavenia cookies