Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane osobných údajov (GDPR) v podmienkach MESTA STARÁ TURÁ nájdete na webovom sídle https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/ .

Link pre MESTO STARÁ TURÁ  - https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/00312002

Nastavenia cookies