Občan vybavuje

Údržba komunikácií

Letná údržba komunikácií

 • Strojné zametanie miestnych komunikácií od zimného posypu (Multikara Tremo)
 • Umývanie miestnych komunikácií od prachu – priebežne počas roka podľa potreby (po búrkach, od lístia...) (Multikara Tremo, cisterna Unimog)
 • Čistenie problematických úsekov – upchaté prepuste, splavené úseky po búrkach, vyrovnanie nerovností na nespevnených komunikáciách (len havarijné stavy)
 • Čistenie dažďových vpustí,  postupná výmena a dopĺňanie  bahenných košov (UNC, JCB, ručne)
 • Kosenie krajníc pozdĺž miestnych komunikácií (Traktorová kosa Joh Deere)

 
Oprava komunikácií

 • Vyspravenie viacerých úsekov najmä po zimnej údržbe tryskovou metódou - dodávateľsky
 • Opravy prepadnutých zámkových dlažieb
 • Oprava  dažďových vpustí
 • Plánované rekonštrukcie podľa aktuálnej finančnej situácie v mestskom rozpočte – ide o celkové rekonštrukcie v celej šírke ciest a chodníkov – z malej časti svojpomocne  a tiež dodávateľsky

 
Zimná údržba komunikácií

Medzi hlavné činnosti Technických služieb Stará Turá  počas zimného obdobia patrí vykonávanie zimnej údržby (ďalej len ZU) miestnych komunikácií (ďalej len MK). Medzi štátne cesty patria: Husitská, Mýtna, SNP, Dibrovova , ul. 8. apríla, Družstevná , Topolecká a Súš po  autobusový otoč. Údržbu na týchto komunikáciách  bude zabezpečovať Slovenská správa ciest Nové Mesto nad Váhom. Keďže sa jedná prevažne o cesty III. triedy, nástup na výkon ZU od vzniku kritickej situácie je stanovený do 7 hodín, ul.Husitská a Mýtna do 2 hodín.

Tak ako v každom roku, i v tomto už koncom septembra, sa začína s prípravou posypového materiálu a strojného parku na vykonávanie ZÚ MK počas nasledujúcej zimy. ZÚ MK budeme zabezpečovať týmito zariadeniami:

 1. UNIMOG – odhŕňač a posypové vozidlo (r.v.2018)
 2. M 26 – odhŕňač a posypové vozidlo – multikára (r.v.2007)
 3. TREMO – odhŕňač a posypové vozidlo – multikára (r.v.2009)
 4. TITAN – odhŕňač a posypové vozidlo – na chodníky (r.v.2018)
 5. JONH DEERE – traktor- predná zadná radlica + posyp (r.v.2006)
 6. Tr.318 – traktor – zadná radlica (r.v.1987)
 7. Tr. 311 – traktor – zadná radlica (r.v.1986)
 8. Tr. 321. – traktor –zadná radlica (r.v.1987)
 9. STIGA RAIDER – radlica – určené hlavne na námestie (r.v.2017)
 10. UNC – nakladač (r.v.2005)
 11. KRAMER – nakladač (r.v.2009)
 12. Lopaty a odhŕňače na ručné odhŕňanie

ZÚ MK budeme vykonávať 10 vodičmi, ktorí budú zaradení do služieb ( pravidelné striedanie) a tromi dispečermi. Na vykonávanie manuálnych prác ZÚ MK budú vyčlenení ôsmi pracovníci.

Na ZÚ MK máme zabezpečené na skládkach:

 1. 700 ton dolomitnej drví frakcie 2:4
 2. 60 ton chemického materiálu

Drva miešaná s chemickým. posypom 10:1 sa bude používať na autobusové linky,  meste, na nebezpečných stúpaniach a v zákrutách a chodníkoch (podľa poveternostných podmienok). 

V prípade kalamitnej situácie vyhlasuje pohotovosť na území mesta a jeho priľahlých osád primátor mesta Stará Turá. Pri stave ohrozenia sú povinné pomáhať pri  ZÚ MK všetky organizácie mesta na požiadanie  a ostatné organizácie pôsobiace v meste Stará Turá.

Počas zimy budeme vykonávať ZÚ na našich komunikáciách podľa poradia dôležitosti  a to nasledovne: 

 1. Linka SAD Stará Turá - Černochov vrch po otoč autobusu, Poliklinika, Požiarna zbrojnica, Železničná stanica, Hurbanova ulica
   
 2.  Autobusové nádražie, Štefánikova ul., Jiráskova ul., ul. Dr. Úradníčka, Námestie,Stred III, ul. Kozmonautov, Kujanovec, ul. Športova, ul. Štúrova, ul.Hviezdoslavova, ul. B. Nemcovej, ul. Uhrova, sídlisko nad Chiranou
   
 3. a) Drgoňova dolina, Durcova dolina, Dubník II, u Vankov, u Čubanákov, u Ťažkých
  b) Dúbrava, Horná Topolecká, Hlavina, Gašová, u Klimáčkov
  c) Trávniky, u Samkov, Horný Súš, Lazy, Brezovka, Kulichech Járok , Hrachoviská
  d) U Mikulcov, Pod Dubom, u Škriečkov, Dornákov, Jazviny, Pod Lipovec, Papraď – U Krúpov, Nemcova dolina, Bielčikova dolina
   
 4. Dubník I.


Súbežne s údržbou MK budeme vykonávať i údržbu chodníkov a verejných priestranstiev.

Údržba cintorínov je na vyžiadanie podľa vykonávaných pohrebov (Odhŕňa sa a posýpa len hlavná prístupová cesta okolo domu smútku. Ostatné uličky len na vyžiadanie).

Čas výkonu zimnej údržby od vzniku poľadovice , alebo inej poveternostnej situácie je stanovený na našich MK do 2 hodín. V havarijných situáciách budeme podľa potreby vykonávať ZÚ MK v priebehu celého dňa, t.j. 24 hodín.


Nahlasovanie potreby ZÚ MK - volať na číslo stálej služby : 032 7763215, 0905 889324, 0905 859465, 0915 781388.
Pri potrebe údržby štátnych ciest volať na tel. číslo: 032 7712281.

 


GPS sledovanie vozidel údržby Technických služieb Stará Turá (ktoré majú GPS) 

 

Nastavenia cookies