Občan vybavuje

Informácie Školského úradu Stará Turá


8.8.2022

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Centra voľného času Stará Turá

Termín podávania prihlášok do výberového konania je do 30.09.2022.


28.7.2022

Oznam k poskytovaniu dotácie na stravu od 01.09.2022

Do 05.08.2022 je potrebné predložiť čestné vyhlásenia (v prílohe) k poskytovaniu dotácie na stravu


Slávnostná rozlúčka so školským rokom 2021/2022 v Základnej škole Stará Turá.
4.7.2022

Slávnostná rozlúčka so školským rokom 2021/2022 v Základnej škole Stará Turá.

30.06.2022 sa školský dvor na Komenského ulici zaplnil žiakmi, rodičmi, pedagógmi, zamestnancami školy a prítomnými hosťami.


Rozlúčka s predškolákmi
29.6.2022

Rozlúčka s predškolákmi

Dňa 27.6.2022 sa konala v obradnej miestnosti mestského úradu v Starej Turej slávnostná rozlúčka predškolákov s materskou školou.


Oslava 100. výročia Masarykovej meštianskej školy
28.6.2022

Oslava 100. výročia Masarykovej meštianskej školy

Rok 2022 je pre Starú Turú rokom viacerých významných výročí. Jedným z nich je 100. výročie založenia prvej meštianskej Masarykovej školy.


4.4.2022

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Centra voľného času Stará Turá

Termín na podávanie prihlášok do výberového konania je do 16.05.2022.


4.4.2022

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Základnej školy Stará Turá

Termín podávania prihlášok do výberového konania je do 16.05.2022.


21.3.2022

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Základnej umeleckej školy Stará Turá

Termín podávania prihlášok do výberového konania je do 22.04.2022 do 12.00 hod.


Nastavenia cookies