Samospráva

Informácie Školského úradu Stará Turá

4.5.2018

Testovanie 9-2018


Výsledky testovania žiakov 9. ročníka ZŠ Hurbanova 128/25 Stará Turá
v školskom roku 2017/2018

Počet testovaných žiakov školy z matematiky: 51
Počet testovaných žiakov školy zo slovenského jazyka a literatúry: 52
Maximálny počet bodov v teste MAT: 20
Maximálny počet bodov v teste SJL: 25
Priemerný počet bodov školy MAT: 12,4
Priemerný počet bodov školy SJL: 16,1
Priemerný počet bodov v rámci SR MAT: 11,2
Priemerný počet bodov v rámci SR SJL: 15,7
Priemerná úspešnosť školy v % MAT: 62,2
Priemerná úspešnosť školy v % SJL: 64,5
Priemerná úspešnosť v SR - národný priemer v % MAT: 55,9
Priemerná úspešnosť v SR - národný priemer v % SJL: 63,0
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti nár. priemeru v % MAT: 6,3
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti nár. priemeru v % SJL: 1,5


http://www.zsstaratura.sk/clanky-detail/vysledky-testovania-ziakov-9-rocnika/