Občan vybavuje

Rozlúčka s predškolákmi

 

Dňa 27.6.2022 sa konala v obradnej miestnosti  mestského úradu v Starej Turej slávnostná rozlúčka predškolákov s materskou školou.

V príjemnej atmosfére sa deťom, rodičom, učiteľkám  a hosťom prihovorila pani riaditeľka Hučková a  zástupkyňa primátora mesta p. Gavačová. Zaželali deťom a rodičom veľa trpezlivosti, úspechov a spoločne strávených chvíľ pri zdolávaní prvých školských povinností. Deti pozdravili hostí krásnym programom, ktorí si spolu so svojimi učiteľkami pripravili špeciálne na túto udalosť. 61 detí dostalo svoje prvé naozajstné vysvedčenie- osvedčenie o ukončení povinného predprimárneho vzdelávania. Pani učiteľky odmenili deti aj malým ale užitočným darčekom- knižkou s názvom „Moja rozprávková čítanka“. V mene rodičov poďakovali za lásku a starostlivosť pani učiteľkám p. Kaňová a p. Galbavá.

Zostáva už len pár dní a naši škôlkari navždy opustia triedy materskej školy. Naposledy uložia hračky do poličiek, naposledy sa rozlúčia  a vykročia na novú cestu za vzdelaním.

 

Publikované: 29.6.2022 | Aktualizácia: 29.6.2022
Nastavenia cookies