Občan vybavuje

Daň za ubytovanie - tlačivá

Mesto Stará Turá  vo svojom všeobecne záväznom nariadení  určuje sadzbu dane za  ubytovanie.  Predmetom dane za ubytovanie je prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení.

Základ dane je počet prenocovaní. Sadzba dane za osobu a prenocovanie je stanovená vo všeobecnom záväznom nariadení na aktuálny rok (doplnok aktuálneho všobecného záväzného nariadenia).

Daň za ubytovanie vyberá a mestu odvádza každý mesiac do 15. v mesiaci prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia.  

Publikované: 29.6.2020 | Aktualizácia: 18.10.2023
Nastavenia cookies