Občan vybavuje

Sobášiaci

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na svojom 1. ustanovujúcom zasadnutí dňa 21. 11. 202 uznesením číslo 10 – 1/ 2022  schválilo sobášiacich :

  • PharmDr. Leopold Barszcz, primátor mesta
  • Mgr. Soňa Krištofíková
  • Mgr. Michal Valenčík
  • Bc. Andrea Kulíšková
  • Mgr. Matej Antálek
     

 

Publikované: 8.1.2019 | Aktualizácia: 25.11.2022
Nastavenia cookies