Občan vybavuje

Sobášiaci

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na svojom zasadnutí dňa 6. 12. 2018 uznesením číslo 19 – I/ 2018  schválilo sobášiacich :

  • PharmDr. Leopold Barszcz, primátor mesta
  • Ing. Igor Slezáček
  • Ing. Anna Halinárová
  • Bc. Zuzana Zigová
  • Nora Pániková
  • Michal Valenčík

 

Publikované: 8.1.2019 | Aktualizácia: 9.1.2019
Nastavenia cookies