Občan vybavuje

Sobášiaci a sobášne dni

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na svojom 1. ustanovujúcom zasadnutí dňa 21. 11. 202 uznesením číslo 10 – 1/ 2022  schválilo sobášiacich :

  • PharmDr. Leopold Barszcz, primátor mesta
  • Mgr. Michal Valenčík
  • Bc. Andrea Kulíšková
  • Mgr. Matej Antálek
  • RNDr. Marianna Lukáčová
K stiahnutiu

Sobášne dni

Sobášne dni na rok 2024

Publikované: 8.1.2019 | Aktualizácia: 22.3.2024
Nastavenia cookies