Samospráva

INFORMÁCIE a OZNAMY

Informácie o lekárenskej pohotovostnej službe,

spádové územie Okres Nové Mesto nad Váhom získate na internetovej stránke TSK:

https://www.tsk.sk/zdravotnictvo/lekarenska-pohotovostna-sluzba.html?page_id=17547&okres=sp%C3%A1dov%C3%A9+%C3%BAzemie+Okres+Nov%C3%A9+Mesto+nad+V%C3%A1hom


Informácie o ambulantnej pohotovostnej službe,  

okres Nové Mesto nad Váhom získate na internetovej stránke TSK:

https://www.tsk.sk/zdravotnictvo/ambulantna-pohotovostna-sluzba/nove-mesto-nad-vahom.html?page_id=530970

 

 

Oznamy z ambulancii v objekte Polikliniky:

Aktualizácia: 17.1.2020

 

ORL ambulancia

- dovolenka v dňoch od 13.1.2020 do 7.2.2020 (zastupuje: MUDR. Mohammad Reza Djaberi Gerashi, Mestská poliklinika Dubnica n. Váhom, t. č. 0424653319)

 

Ambulancia zubného lekárstva - MDDr. Halinárová Monika, MUDr. Halinár Juraj

- dovolenka od 13.1.2020 do 17.1.2020.

 

RTG pracovisko

- dovolenka dňa 20.1.2020 (zastupuje: RTG pracovisko NsP Myjava)