Samospráva

INFORMÁCIE a OZNAMY

Informácie o lekárenskej pohotovostnej službe,

spádové územie Okres Nové Mesto nad Váhom získate na internetovej stránke TSK:

https://www.tsk.sk/zdravotnictvo/lekarenska-pohotovostna-sluzba.html?page_id=17547&okres=sp%C3%A1dov%C3%A9+%C3%BAzemie+Okres+Nov%C3%A9+Mesto+nad+V%C3%A1hom


Informácie o ambulantnej pohotovostnej službe,  

okres Nové Mesto nad Váhom získate na internetovej stránke TSK:

https://www.tsk.sk/zdravotnictvo/ambulantna-pohotovostna-sluzba/nove-mesto-nad-vahom.html?page_id=530970

 

 

Oznamy z ambulancii v objekte Polikliniky:

Aktualizácia: 13.8.2019


RTG pracovisko 

- v prevádzke od 2.7.2019 počas pracovného týždňa, každý deň od 6.30 - 13.00 hod.  

  

Očná ambulancia - MUDr. Myroslava Marhitych

- dovolenka v dňoch:  od 8.8. - 19.8.2019 (zastupuje: MUDr. Zongorová, NsP Myjava), dňa 30.8.2019 (zastupuje: MUDr. Zongorová, NsP Myjava)     

 

Neurologická ambulancia - MUDr. Mária Galbavá

- dovolenka v dňoch: od 12.8. - 16.8.2019 (zastupuje dňa 12.8.2019: MUDr. Adamovičová, FN Trenčín)

                                                                   (zastupuje od 13.8. - 16.8.2019: MUDr. Zongorová, NsP Myjava)

  

Chirurgická ambulancia - MUDr. Martin Pecka

- dovolenka v dňoch 12.8. - 27.8.2019 (zastupuje FN Trenčín, NsP Myjava)

- dňa 28.8. a 30.8.2019 bude ambulancia ordinovať v normálnom režime

 

Diabetologická ambulancia - MUDr. Silvia Vadinová

- dovolenka v dňoch 13.8. - 23.8.2019