Občan vybavuje

INFORMÁCIE a OZNAMY

Informácie o lekárenskej pohotovostnej službe,

spádové územie Okres Nové Mesto nad Váhom získate na internetovej stránke TSK:

https://www.tsk.sk/zdravotnictvo/lekarenska-pohotovostna-sluzba.html?page_id=17547&okres=sp%C3%A1dov%C3%A9+%C3%BAzemie+Okres+Nov%C3%A9+Mesto+nad+V%C3%A1hom


Informácie o ambulantnej pohotovostnej službe,  

okres Nové Mesto nad Váhom získate na internetovej stránke TSK:

https://www.tsk.sk/zdravotnictvo/ambulantna-pohotovostna-sluzba/nove-mesto-nad-vahom.html?page_id=530970

 

 

Oznamy z ambulancii v objekte Polikliniky:

Aktualizácia: 12.09.2022 (08:00 hod.)
 

UPOZORNENIE pre pacientov!

- ambulancie lekárov pracujú v štadardných režimoch okrem výnimiek, ktoré sú uvedené nižšie.

Odporúčame však pacientom i návštevníkom v objekte Polikliniky, aby si ešte pred návštevou preverili telefonicky, či daná ordinácia pracuje. Taktiež Vám podajú informácie, kto zastupuje v prípade neprítomnosti danú ordináciu.

Informácie Vám radi poskytnú na tel. číslach: 032/770 81 11, 032/776 35 51, 032/776 35 52

 

Praktický lekár pre dospelých - MUDr. Ing. Andrea Staníková 
- oznamuje, že aktuálny telefonický kontakt do ordinácie je už len číslo: 0910 429 336!!!
- žiada pacientov, aby pri objednávaní alebo informáciách, využívali nový telefonicky kontakt ordinácie: 0910 429 336,  príp. e-mail: andreaambulancia@gmail.com

 
Chirurgická ambulancia - MUDr. Martin Pecka
- bude ordinovať v dňoch PONDELOK, UTOROK, ŠTVRTOK a PIATOK

 

Telefónny zoznam - POLIKLINIKA Stará Turá

 

Ambulancia Telefónne číslo  
Klapka 
Tel. linka     
Mobil                  
Ústredňa     776 3551-3  
Detská a imunoalergologická ambulancia - MUDr. Klička Juraj 032/ 7708151 51 776 3745  
Detská a alergologická ambulancia - MUDr. Klička - sestra 032/ 7708152 52    
Detská ambulancia - MUDr. Kozempelová Helena 032/ 7708154 54 776 2262  
Chirurgická ambulancia - MUDr. Pecka Martin 032/ 7708121 21 776 3990  
RTG pracovisko 032/ 7708123 23    
Interná ambulancia - MUDr. Moorová Andrea 032/ 7708124 24 776 3088  
Neurologická ambulancia - MUDr. Galbavá Mária 032/ 7708127 27 776 3035  
Gynekologická ambulancia - MUDr. Oravcová Zuzana 032/ 7708129 29 776 3620  
Rehabilitácia - MUDr. Grnáč Gabriel 032/ 7708112  12    
Praktický lekár pre dospelých - MUDr. Mitanová Denisa     775 2375  
Praktický lekár pre dospelých - MUDr. Bačová Daniela 032/ 7708137 37 6401879  
Diabetologická ambulancia - MUDr. Vadimová Silvia 032/7708135      
Praktický lekár pre dospelých - MUDr. Staníková Andrea     776 4659 0910 429 336
Praktický lekár pre dospelých - MUDr. Ščepko Peter 032/ 7708133 33 776 0110  
Praktický lekár pre dospelých - MUDr. Muth Mojmír 032/ 7708132 32 776 0119  
Biochemické a hematologické laboratórium 032/ 7708131 31    
Zubné laboratórium - Urbaničová Ľubica 032/ 7708142 42    
Zubné laboratórium - Popluhárová Jaroslava 032/7708166 66    
Stomatologická ambulancia - MDDr. Koprivňanská Anna     775 2275 0918 918 637
Stomatologická ambulancia - MDDr. Halinárová Monika       0918 804 433
Stomatologická ambulancia - MUDr. Halinár Juraj 032/7708146 46    
Stomatologická a ortodontická ambulancia - MUDr. Koukalová   032/ 7708144 44 776 0321  
Očná ambulancia - MUDr. Marhitych Myroslava 032/ 7708145 45   0905 852 168
Kožná ambulancia - MUDr. Ábelová Bibiána 032/ 7708147 47    
Kožná ambulancia - sestra 032/ 7708165 65    
ORL ambulancia 032/ 7708148 48    
Logopedická ambulancia - Mgr. Kocúriková Andrea 032/ 7708149 49    
Očná optika       0905 842 591
      0907 245 673
Bufet 032/ 7708126      
Lekáreň na poliklinike       0901 961 505


Aktualizácia: 13.4.2022

Nastavenia cookies