Občan vybavuje

INFORMÁCIE a OZNAMY

Informácie o lekárenskej pohotovostnej službe,

spádové územie Okres Nové Mesto nad Váhom získate na internetovej stránke TSK:

https://www.tsk.sk/zdravotnictvo/lekarenska-pohotovostna-sluzba.html?page_id=17547&okres=sp%C3%A1dov%C3%A9+%C3%BAzemie+Okres+Nov%C3%A9+Mesto+nad+V%C3%A1hom


Informácie o ambulantnej pohotovostnej službe,  

okres Nové Mesto nad Váhom získate na internetovej stránke TSK:

https://www.tsk.sk/zdravotnictvo/ambulantna-pohotovostna-sluzba/nove-mesto-nad-vahom.html?page_id=530970

 

 

Oznamy z ambulancii v objekte Polikliniky:

Aktualizácia: 14.06.2024

 

Detská ambulancia - MUDr. Helena Kozempelová

 • dovolenka v dňoch od 14.6.2024 do 24.6.2024 (zastupuje MUDr. Juraj Klička) 

Kožná ambulancia - MUDr. Bibiána Ábelová

 • 20.06.2024 bude ordinovať od 13:30 hod.
 • 21.06.2024 bude ordinovať od 12:00 hod.

 

Praktický lekár pre dospelých - MUDr. Ing. Andrea Staníková

 • dovolenka v dňoch od 03.06.2024 do 18.06.2024 (zastupuje: aktútne prípady MUDr. Drienovská)

 

Endokrinologická ambulancia - MUDr. Jana Trgalová

 • ordinačné hodiny budú v pondelok utorok v priestoroch kožnej ambulancie


Kožná ambulancia - MUDr. Bibiána Ábelová

 • oznamuje úpravu ordinačných hodín: 
 • streda - 07:30 - 10:30 hod. (odbery, stery) 
 • štvrtok - ordinácia od 13:30 hod.


Interná ambulancia - MUDr. Andrea Morová

 • oznamuje, že MUDr. Eva Sadloňová ako praktický lekár pre dospelých ordinuje v novej ambulancii len v piatok od 07:00 do 11:00 hod.
 • ordináciu praktického lekára pre dospelých nájdete priamo v priestoroch internej ambulancie MUDr. Morovej


PROTETIKA

 • pracovisko PROTETIKA bude dostupné každý štvrtok od 08:00 - 14:00  hod. v bývalej ordinácii detskej ambulancie MUDr. Slámovej.

 

UPOZORNENIE pre pacientov!

 • ambulancie lekárov pracujú v štadardných režimoch okrem výnimiek, ktoré sú uvedené nižšie.

Odporúčame však pacientom i návštevníkom v objekte Polikliniky, aby si ešte pred návštevou preverili telefonicky, či daná ordinácia pracuje. Taktiež Vám podajú informácie, kto zastupuje v prípade neprítomnosti danú ordináciu.

Informácie Vám radi poskytnú na tel. číslach: 032/770 81 11, 032/776 35 51, 032/776 35 52

 

Diabetologická ambulancia

 •  ponúka možnosť pacientom objednanie liekov cez SMS na tel. č.: 0951 022 037

 

Praktický lekár pre dospelých - MUDr. Ing. Andrea Staníková 

 • oznamuje, že aktuálny telefonický kontakt do ordinácie je už len číslo: 0910 429 336!!!
 • žiada pacientov, aby pri objednávaní alebo informáciách, využívali nový telefonicky kontakt ordinácie: 0910 429 336,  príp. e-mail: andreaambulancia@gmail.com

 

Chirurgická ambulancia - MUDr. Martin Pecka

 •  bude ordinovať v dňoch PONDELOK, UTOROK, ŠTVRTOK a PIATOK

 

Telefónny zoznam - POLIKLINIKA Stará Turá
Ambulancia  
Telefónne číslo      Klapka    Štátna linka   Mobil
Ústredňa     776 3551-3  
Detská a alergologická ambulancia - MUDr. Klička Juraj 032/ 7708151 51 776 3745  
Detská a alergologická ambulancia - MUDr. Klička - sestra 032/ 7708152 52    
Detská ambulancia - MUDr. Kozempelová Helena 032/ 7708154 54 776 2262  
Chirurgická ambulancia - MUDr. Pecka Martin 032/ 7708121 21 776 3990  
RTG pracovisko 032/ 7708123 23    
Interná ambulancia - MUDr. Morová Andrea     776 3088  
Neurologická ambulancia - MUDr. Galbavá Mária 032/ 7708127 27 776 3035  
Gynekologická ambulancia - MUDr. Oravcová Zuzana 032/ 7708129 29 776 3620  
Rehabilitácia - MUDr. Grnáč Gabriel 032/ 7708112  12    
Praktický lekár pre dospelých - MUDr. Drienovská Denisa     640 0086  
Praktický lekár pre dospelých - MUDr. Bačová Daniela 032/ 7708137 37 640 1879  
Praktický lekár pre dospelých - MUDr. Staníková Andrea     776 4659 0910429336 
Praktický lekár pre dospelých - MUDr. Ščepko Peter 032/ 7708133 33 776 0110  
Praktický lekár pre dospelých - MUDr. Muth Mojmír 032/ 7708132 32 776 0119  
Biochemické a hematologické laboratórium 032/ 7708131 31    
Zubné laboratórium - Urbaničová Ľubica 032/ 7708142 42    
Zubné laboratórium - Popluhárová Jaroslava 032/7708166 66    
Stomatologická ambulancia - MDDr. Koprivňanská Anna     775 2275 0918918637
Stomatologická ambulancia - MDDr. Halinárová Monika       0918804433
Stomatologická ambulancia - MUDr. Halinár Juraj 032/7708146 46    
Stomatologická a ortodontická ambulancia - MUDr. Koukalová     032/ 7708144 44 776 0321  
Očná ambulancia - MUDr. Marhitych Myroslava 032/ 7708145 45   0905852168
Kožná ambulancia - MUDr. Ábelová Bibiána 032/ 7708147 47    
Kožná ambulancia - sestra 032/ 7708165 65    
ORL ambulancia 032/ 7708148 48    
Logopedická ambulancia - Mgr. Kocúriková Andrea 032/ 7708149 49    
Očná optika       0905842591
0907245673
Bufet 032/ 7708126      
Lekáreň na poliklinike       0901961505


Aktualizácia: 23.01.2023

Nastavenia cookies