Samospráva

INFORMÁCIE a OZNAMY

 

Informácie o lekárenskej pohotovostnej službe,

spádové územie Okres Nové Mesto nad Váhom získate na internetovej stránke TSK:

https://www.tsk.sk/zdravotnictvo/lekarenska-pohotovostna-sluzba.html?page_id=17547&okres=sp%C3%A1dov%C3%A9+%C3%BAzemie+Okres+Nov%C3%A9+Mesto+nad+V%C3%A1hom

 

Informácie o ambulantnej pohotovostnej službe,

okres Nové Mesto nad Váhom získate na internetovej stránke TSK:

https://www.tsk.sk/zdravotnictvo/ambulantna-pohotovostna-sluzba/nove-mesto-nad-vahom.html?page_id=530970

Oznamy z ambulancii v objekte Polikliniky:

Zubná ambulancia - MUDr. Juraj Halinár:
- dovolenka v dňoch 10.4. - 22.4.
- zastupuje od 6.30 - 8.30 h MDDr. Zuzana Sláviková - v ambulancii MDDr. Halinárovej v Poliklinike (okrem 12.4.2019), zastupuje od 7.00 - 9.00 h MDDr. Barbora Gulová, Moravské Lieskové (okrem 18.4.2019)
 
Očná ambulancia - MUDr. Myroslava Marhitych:
dovolenka v dňoch 12.4.; 18.4. a 26.4.2019 (zastupuje: MUDr. Zongorová, Myjava)
 
Neurologická ambulancia - MUDr. Mária Galbavá:
dovolenka dňa 18.4.2019 (zastupuje: MUDr. Velecký, Nové Mesto nad Váhom)
 
ORL ambulancia - MUDr. Janka Husárčeková:
dovolenka v dňoch 18.4. - 23.4.2019 (zastupuje: MUDr. Ammer, NsP Myjava)