Samospráva

INFORMÁCIE a OZNAMY

Informácie o lekárenskej pohotovostnej službe,

spádové územie Okres Nové Mesto nad Váhom získate na internetovej stránke TSK:

https://www.tsk.sk/zdravotnictvo/lekarenska-pohotovostna-sluzba.html?page_id=17547&okres=sp%C3%A1dov%C3%A9+%C3%BAzemie+Okres+Nov%C3%A9+Mesto+nad+V%C3%A1hom


Informácie o ambulantnej pohotovostnej službe,  

okres Nové Mesto nad Váhom získate na internetovej stránke TSK:

https://www.tsk.sk/zdravotnictvo/ambulantna-pohotovostna-sluzba/nove-mesto-nad-vahom.html?page_id=530970

 

 

Oznamy z ambulancii v objekte Polikliniky:

Aktualizácia: 27.2.2020

 

ORL ambulancia

- dovolenka od 24.2. do 28.2.2020 (zastupuje MUDr. Ammer, NsP Myjava)

 

Interná ambulancia - MUDr. Andrea Morová

- dovolenka dňa 28.2.2020 (zastupuje: prijímová interná ambulancia NsP Nové Mesto nad Váhom)