Samospráva

INFORMÁCIE a OZNAMY

Informácie o lekárenskej pohotovostnej službe,

spádové územie Okres Nové Mesto nad Váhom získate na internetovej stránke TSK:

https://www.tsk.sk/zdravotnictvo/lekarenska-pohotovostna-sluzba.html?page_id=17547&okres=sp%C3%A1dov%C3%A9+%C3%BAzemie+Okres+Nov%C3%A9+Mesto+nad+V%C3%A1hom


Informácie o ambulantnej pohotovostnej službe,  

okres Nové Mesto nad Váhom získate na internetovej stránke TSK:

https://www.tsk.sk/zdravotnictvo/ambulantna-pohotovostna-sluzba/nove-mesto-nad-vahom.html?page_id=530970

 

 

Oznamy z ambulancii v objekte Polikliniky:

Aktualizácia: 9.10.2019

 

Dňa 11.10.2019 všetci obvodní lekári, ktorí majú ambulancie v budove polikliniky nepracujú (MUDr. Bačová, MUDr. Mitanová, MUDr. Muth, MUDr. Sadloňová, MUDr. Ščepko), MUDr. . Zastupuje ich pohotovosť Nové Mesto nad Váhom, t. č.: 032/771 24 44.