Občan vybavuje

INFORMÁCIE a OZNAMY

Informácie o lekárenskej pohotovostnej službe,

spádové územie Okres Nové Mesto nad Váhom získate na internetovej stránke TSK:

https://www.tsk.sk/zdravotnictvo/lekarenska-pohotovostna-sluzba.html?page_id=17547&okres=sp%C3%A1dov%C3%A9+%C3%BAzemie+Okres+Nov%C3%A9+Mesto+nad+V%C3%A1hom


Informácie o ambulantnej pohotovostnej službe,  

okres Nové Mesto nad Váhom získate na internetovej stránke TSK:

https://www.tsk.sk/zdravotnictvo/ambulantna-pohotovostna-sluzba/nove-mesto-nad-vahom.html?page_id=530970

 

 

Oznamy z ambulancii v objekte Polikliniky:

Aktualizácia: 14.1.2022 (07:30 hod.)

 

UPOZORNENIE pre pacientov!

- ambulancie lekárov pracujú v štadardných režimoch okrem výnimiek, ktoré sú uvedené nižšie.

Odporúčame však pacientom i návštevníkom v objekte Polikliniky, aby si ešte pred návštevou preverili telefonicky, či daná ordinácia pracuje. Taktiež Vám podajú informácie, kto zastupuje v prípade neprítomnosti danú ordináciu.

Informácie Vám radi poskytnú na tel. číslach: 032/770 81 11, 032/776 35 51, 032/776 35 52

  

Chirurgická ambulancia - MUDr. Martin Pecka

- bude ordinovať v dňoch PONDELOK, UTOROK, ŠTVRTOK a PIATOK

 

Stomatologická ambulancia - MDDr. Anna Koprivňanská

- začala znovu ordinovať od 6.7.2021

 

Praktický lekár pre dospelých - MUDr. Ing. Andrea Staníková  

- žiada pacientov, aby pri objednávaní alebo informáciách, využívali telefonicky kontakt ordinácie uvedený v zozname: 032/776 46 59, príp. e-mail: andreaambulancia@gmail.com

 

Telefónny zoznam - POLIKLINIKA Stará Turá

 

Ambulancia Telefónne číslo Klapka Štátna linka Mobil
Ústredňa 032/ 7708 111 11 776 3551-3  
Detská a alergologická ambulancia - MUDr. Klička Juraj 032/ 7708 151 51 776 3745  
Detská a alergologická ambulancia - MUDr. Klička Juraj - sestra 032/ 7708 152 52    
Detská ambulancia - MUDr. Kozempelová Helena 032/ 7708 154 54 776 2262  
Chirurgická ambulancia - MUDr. Pecka Martin 032/ 7708 121 21 776 3990  
RTG pracovisko 032/ 7708 123 23 776 3051  
Interná ambulancia - MUDr. Moorová Andrea 032/ 7708 124 24 776 3088  
Neurologická ambulancia - MUDr. Galbavá Mária 032/ 7708 127 27 776 3035  
Gynekologická ambulancia - MUDr. Oravcová Zuzana 032/ 7708 129 29 776 3620  
Rehabilitácia - MUDr. Grnáč Gabriel 032/ 7708 112  12    
Ortopedická ambulancia - MUDr. Ševcech Jozef 032/ 7708 113 13 776 4162  
Praktický lekár pre dospelých - MUDr. Mitanová Denisa 032/ 7708 138 38 775 2375  
Praktický lekár pre dospelých - MUDr. Bačová Daniela 032/ 7708 137 37 6401879  
Praktický lekár pre dospelých - MUDr. Andrea Staníková     776 4659 776 4115  
Praktický lekár pre dospelých - MUDr. Ščepko Peter 032/ 7708 133 33 776 0110  
Praktický lekár pre dospelých - MUDr. Muth Mojmír 032/ 7708 132 32 776 0119  
Biochemické a hematologické laboratórium 032/ 7708 131 31    
Zubné laboratórium - Urbaničová Ľubica 032/ 7708 142 42    
Zubné laboratórium - Popluhárová Jaroslava 032/7708 166 66    
Stomatologická ambulancia - MDDr. Koprivňanská Anna     775 2275 0918 918637
Stomatologická ambulancia - MDDr. Halinárová Monika       0918 804433
Stomatologická ambulancia - MUDr. Halinár Juraj 032/7708 146 46    
Stomatologická a ortodontická ambulancia - MUDr. Koukalová Ingrid 032/ 7708 144 44 776 0321  
Očná ambulancia - MUDr. Marhitych Myroslava 032/ 7708 145 45    
Kožná ambulancia - MUDr. Dolinská Slávka, MUDr. Ábelová Bibiána 032/ 7708 147 47    
Kožná ambulancia - sestra 032/ 7708 165 65    
ORL ambulancia 032/ 7708 148 48    
Logopedická ambulancia - Mgr. Kocúriková Andrea 032/ 7708 149 49   0903 188306
Rehabilitačné služby - Dental Denk s.r.o. - Denková Zuzana 032/ 7708 156 56    
Lekáreň na poliklinike       0901 961505