Samospráva

INFORMÁCIE a OZNAMY

Informácie o lekárenskej pohotovostnej službe,

spádové územie Okres Nové Mesto nad Váhom získate na internetovej stránke TSK:

https://www.tsk.sk/zdravotnictvo/lekarenska-pohotovostna-sluzba.html?page_id=17547&okres=sp%C3%A1dov%C3%A9+%C3%BAzemie+Okres+Nov%C3%A9+Mesto+nad+V%C3%A1hom


Informácie o ambulantnej pohotovostnej službe,  

okres Nové Mesto nad Váhom získate na internetovej stránke TSK:

https://www.tsk.sk/zdravotnictvo/ambulantna-pohotovostna-sluzba/nove-mesto-nad-vahom.html?page_id=530970

 

 

Oznamy z ambulancii v objekte Polikliniky:

Aktualizácia: 6.12.2019

 

ORL ambulancia

- dovolenka v dňoch od 18.11.2019 - 13.12.2019 (zastupuje: MUDr. Ammer, NsP Myjava)

 

Poliklinika - zdravotnícke zariadenie

- ZATVORENÁ v dňoch 23.12.2019 - 1.1.2020

Ambulancie ordinujúce aj počas zatvorenia zariadenia:

- ORL ambulancia

- Chirurgická ambulancia

- Detské ambulancie

- Gynekologická ambulancia dňa 30.12.2019 (k dispozícií bude len PORADŇA)

 

Ostatné ambulancie: 

- zastupuje: Pohotovosť NsP Nové Mesto nad Váhom (032/771 24 44) alebo RZP (155)