Občan vybavuje

INFORMÁCIE a OZNAMY

Informácie o lekárenskej pohotovostnej službe,

spádové územie Okres Nové Mesto nad Váhom získate na internetovej stránke TSK:

https://www.tsk.sk/zdravotnictvo/lekarenska-pohotovostna-sluzba.html?page_id=17547&okres=sp%C3%A1dov%C3%A9+%C3%BAzemie+Okres+Nov%C3%A9+Mesto+nad+V%C3%A1hom


Informácie o ambulantnej pohotovostnej službe,  

okres Nové Mesto nad Váhom získate na internetovej stránke TSK:

https://www.tsk.sk/zdravotnictvo/ambulantna-pohotovostna-sluzba/nove-mesto-nad-vahom.html?page_id=530970

 

 

Oznamy z ambulancii v objekte Polikliniky:

Aktualizácia: 24.03.2023 (09:00 hod.) 

 

Detská ambulancia - MUDr. Helena Kozempelová

 • dovolenka dňa 24.3.2023 (zastupuje: MUDr. Klička)

 

Praktický lekár pre dospelých - MUDr. Denisa Drienovská

 • dovolenka dňa 24.3.2023 

 

Očná ambulancia - MUDr. Myroslava Marhitych

 • dovolenka dňa 24.3.2023 a 27.3.2023 (zastupuje: Očné centrum Sokolík Trenčín)

 

Praktický lekár pre dospelých - MUDr. Mojmím Muth

 • dovolenka dňa 24.3.2023 (zastupuje: MUDr. Ing. Staníková)

 

Interná ambulancia - MUDr. Andrea Morová

 • od 6.3.2023 bude znovu ordinovať
 • oznamuje, že MUDr. Eva Sadloňová ako praktický lekár pre dospelých ordinuje v novej ambulancii len v piatok od 07:00 do 11:00 hod.
 • ordináciu praktického lekára pre dospelých nájdete priamo v priestoroch internej ambulancie MUDr. Morovej

 

PROTETIKA

 • pracovisko PROTETIKA dočasne zatvorené!
 • v súčasnosti pracujú v ortopedickej ambulancii v NsP Myjava

 

UPOZORNENIE pre pacientov!

 • ambulancie lekárov pracujú v štadardných režimoch okrem výnimiek, ktoré sú uvedené nižšie.

Odporúčame však pacientom i návštevníkom v objekte Polikliniky, aby si ešte pred návštevou preverili telefonicky, či daná ordinácia pracuje. Taktiež Vám podajú informácie, kto zastupuje v prípade neprítomnosti danú ordináciu.

Informácie Vám radi poskytnú na tel. číslach: 032/770 81 11, 032/776 35 51, 032/776 35 52

 
Diabetologická ambulancia

 •  ponúka možnosť pacientom objednanie liekov cez SMS na tel. č.: 0951 022 037

 

Praktický lekár pre dospelých - MUDr. Ing. Andrea Staníková 

 • oznamuje, že aktuálny telefonický kontakt do ordinácie je už len číslo: 0910 429 336!!!
 • žiada pacientov, aby pri objednávaní alebo informáciách, využívali nový telefonicky kontakt ordinácie: 0910 429 336,  príp. e-mail: andreaambulancia@gmail.com


Chirurgická ambulancia - MUDr. Martin Pecka

 •  bude ordinovať v dňoch PONDELOK, UTOROK, ŠTVRTOK a PIATOK

 

 

Telefónny zoznam - POLIKLINIKA Stará Turá
Ambulancia  
Telefónne číslo      Klapka    Štátna linka   Mobil
Ústredňa     776 3551-3  
Detská a alergologická ambulancia - MUDr. Klička Juraj 032/ 7708151 51 776 3745  
Detská a alergologická ambulancia - MUDr. Klička - sestra 032/ 7708152 52    
Detská ambulancia - MUDr. Kozempelová Helena 032/ 7708154 54 776 2262  
Chirurgická ambulancia - MUDr. Pecka Martin 032/ 7708121 21 776 3990  
RTG pracovisko 032/ 7708123 23    
Interná ambulancia - MUDr. Morová Andrea     776 3088  
Neurologická ambulancia - MUDr. Galbavá Mária 032/ 7708127 27 776 3035  
Gynekologická ambulancia - MUDr. Oravcová Zuzana 032/ 7708129 29 776 3620  
Rehabilitácia - MUDr. Grnáč Gabriel 032/ 7708112  12    
Praktický lekár pre dospelých - MUDr. Drienovská Denisa     640 0086  
Praktický lekár pre dospelých - MUDr. Bačová Daniela 032/ 7708137 37 640 1879  
Praktický lekár pre dospelých - MUDr. Staníková Andrea     776 4659 0910429336 
Praktický lekár pre dospelých - MUDr. Ščepko Peter 032/ 7708133 33 776 0110  
Praktický lekár pre dospelých - MUDr. Muth Mojmír 032/ 7708132 32 776 0119  
Biochemické a hematologické laboratórium 032/ 7708131 31    
Zubné laboratórium - Urbaničová Ľubica 032/ 7708142 42    
Zubné laboratórium - Popluhárová Jaroslava 032/7708166 66    
Stomatologická ambulancia - MDDr. Koprivňanská Anna     775 2275 0918918637
Stomatologická ambulancia - MDDr. Halinárová Monika       0918804433
Stomatologická ambulancia - MUDr. Halinár Juraj 032/7708146 46    
Stomatologická a ortodontická ambulancia - MUDr. Koukalová     032/ 7708144 44 776 0321  
Očná ambulancia - MUDr. Marhitych Myroslava 032/ 7708145 45   0905852168
Kožná ambulancia - MUDr. Ábelová Bibiána 032/ 7708147 47    
Kožná ambulancia - sestra 032/ 7708165 65    
ORL ambulancia 032/ 7708148 48    
Logopedická ambulancia - Mgr. Kocúriková Andrea 032/ 7708149 49    
Očná optika       0905842591
0907245673
Bufet 032/ 7708126      
Lekáreň na poliklinike       0901961505


Aktualizácia: 23.01.2023

Nastavenia cookies