Občan vybavuje

INFORMÁCIE a OZNAMY

Informácie o lekárenskej pohotovostnej službe,

spádové územie Okres Nové Mesto nad Váhom získate na internetovej stránke TSK:

https://www.tsk.sk/zdravotnictvo/lekarenska-pohotovostna-sluzba.html?page_id=17547&okres=sp%C3%A1dov%C3%A9+%C3%BAzemie+Okres+Nov%C3%A9+Mesto+nad+V%C3%A1hom


Informácie o ambulantnej pohotovostnej službe,  

okres Nové Mesto nad Váhom získate na internetovej stránke TSK:

https://www.tsk.sk/zdravotnictvo/ambulantna-pohotovostna-sluzba/nove-mesto-nad-vahom.html?page_id=530970

 

 

Oznamy z ambulancii v objekte Polikliniky:

Aktualizácia: 6.7.2020  (10:00 hod.)

 

UPOZORNENIE pre pacientov!

- ambulancie lekárov pracujú v štadardných režimoch okrem výnimiek, ktoré sú uvedené nižšie.

Odporúčame však pacientom i návštevníkom v objekte Polikliniky, aby si ešte pred návštevou preverili telefonicky, či daná ordinácia pracuje.

Informácie Vám radi poskytnú na tel. číslach: 032/770 81 11, 032/776 35 51, 032/776 35 52

 

Detská ambulancia - MUDr. Helena Kozempelová

- dovolenka v dňoch 1.7. - 10.7.2020 a 14.7.2020 (zastupuje: MUDr. Klička)

 

Praktický lekár pre dospelých - MUDr. Daniela Bačová

- dovolenka v dňoch 13.7. - 17.7.2020  (zastupuje: MUDr. Mitanová)

 

Očná ambulancia - MUDr. Myroslava Marhitych

- ordinujú od 8.00 - 12.00 hod. (telefonické objednávky pacientov prijímajú od 11.00 - 12.00 hod.)

- dovolenka v dňoch 1.7. - 12.7.2020 (zastupuje: MUDr. Zongorová, Myjava)

 

Rehabilitačné služby Dental Denk, s. r. o. - Zuzana Denková

- dovolenka v dňoch 15.7. - 17.8.2020

 

Detská a alergologická ambulancia - MUDr. Juraj Klička

- dovolenka v dňoch 20.7. - 7.8.2020  (zastupuje: MUDr. Kozempelová)

 

Praktický lekár pre dospelých - MUDr. Denisa Mitanová

- dovolenka v dňoch 20.7. - 24.7.2020  (zastupuje: MUDr. Bačová)

 

Praktický lekár pre dospelých - MUDr. Peter Ščepko

- dovolenka v dňoch 20.7. - 24.7.2020

 

Praktický lekár pre dospelých - MUDr. Ing. Andrea Staníková

- dovolenka v dňoch 20.7. - 24.7.2020

 

Interná ambulancia - MUDr. Andrea Morová

- dovolenka v dňoch 27.7. - 31.7.2020  (zastupuje: prijímová ambulancia NsP Nové Mesto nad Váhom)

 

Neurologická ambulancia - MUDr. Mária Galbavá

- dovolenka v dňoch 27.7. - 31.7.2020  (zastupuje: MUDr. Velecký, NsP Nové Mesto nad Váhom)

 

RTG pracovisko

- dovolenka v dňoch 27.7. - 31.7.2020

 

Zubné laboratórium - Ľubica Urbaničová

- dovolenka v dňoch 27.7. - 7.8.2020

 

Stomatologické ambulancie - MDDr. Halinárová, MDDr. Koprivňanská

- ordinujú v obmedzenom režime - poskytujú telefonické informácie, objednanie, príp. konzultovanie prípadov (je nutné ich kontataktovať vopred telefonicky)

 

Stomatologické ambulancie (ostatní lekári)

- ordinujú v štadardom režime