Občan vybavuje

Bytová politika

Žiadosť o obecný byt si môže občan podať osobne v podateľni MsÚ, poštou, e-mailom na byty@staratura.sk, kde však do 30 dní musí doručiť aj originál žiadosti s podpisom žiadateľa a prílohu – potvrdenie o príjme.

Aktuálny zoznam uzatvorených nájomných je k dispozícii v pdf súbore nižšie. Zoznam sa nachádza k nahliadnutiu aj na Oddelení ekonomiky a majetku mesta MsÚ.

K stiahnutiu