Občan vybavuje

Bytová politika

Žiadosť o obecný byt si môže občan podať osobne v podateľni MsÚ, poštou, e-mailom na byty@staratura.sk, kde však do 30 dní musí doručiť aj originál žiadosti s podpisom žiadateľa a prílohu – potvrdenie o príjme.

Mesto Stará Turá prideľuje nájomné byty na základe rozhodnutia primátora mesta po predchádzajúcom prerokovaní a odporúčaní Komisie pre prideľovanie bytov pri Mestskom úrade. Zasadnutia komisii sú verejné, pozvánky sú zverejňované v sekcii úradná tabuľa. Zápisnice z komisii sú prístupné v sekcii Samospráva – Primátor mesta, Mestské zastupiteľstvo, Komisie mestského zastupiteľstva. V súčasnosti sa prideľovanie bytov realizuje na základe pravidiel podľa VZN č. 1/2016 – Nar. o obecných bytoch .

Komisia pre prideľovanie bytov pri Mestskom úrade:

  • Ing. Mgr. Zdena Pilátová
  • Ing. Katarína Krištofíková
  • Mgr. Ivona Martinková
  • Lenka Galbavá
  • Katarína Hlubocká
     

Aktuálny zoznam uzatvorených nájomných je k dispozícii v pdf súboroch nižšie. Zoznam sa nachádza k nahliadnutiu aj na Oddelení ekonomiky a majetku mesta MsÚ.

 

Zoznam bytov vo vlastníctve mesta  STARÁ  TURÁ

Aktualizácia 09/2021 - Všetky byty sú na 100% obsadené.     
                                 

       BYTY

1- izb.

2-izb.

2-izb. bezb.

3-izb.

SPOLU

Gen.Štefánika380

27

1

-

-

28

Jiráskova 165

-

2

-

-

2 

Mýtna 595

 

8

6

-

-

14

Mýtna 537

 

11

29

6

15

61

Hlubockého 676
 

-

14

-

-

14

Hlubockého 306

 

 

12

-

3

15

BYTY SPOLU

46

64

6

18

134

   

K stiahnutiu