Občan vybavuje

Sociálna pomoc

Mgr. Elena Sládková
vedúca oddelenia školstva a sociálnych vecí
Tel.: 032/ 746 16 28, 0918 627 392
e-mail: elena.sladkova@staratura.sk


Ing. Jaroslava Antalová
referent sociálnych služieb
Tel.: 032/ 746 16 45, 0915 984 306
e-mail: jaroslava.antalova@staratura.sk


Mgr. Ivona Martinková
referent sociálnych služieb
Tel.: 032/ 746 16 46, 0905 638 860
e-mail: ivona.martinkova@staratura.sk

 

Zariadenie opatrovateľskej služby
Ul. 8. apríla 217/2, Stará Turá
Vedúca zariadenia: Bc. Janka Macúchová
Tel.: 032/ 746 38 04, 0905 554 872
e-mail: zos@staratura.skjana.macuchova@staratura.sk
 

Nastavenia cookies