Občan vybavuje

Sociálna pomoc

Mgr. Cyril Krinický
vedúci oddelenia spoločenských služieb
Tel.: 032/ 746 16 28, 0918 481 334
e-mail: cyril.krinicky@staratura.sk 
 
Mgr. Ivona Martinková
referent sociálnych služieb
Tel.: 032/ 746 16 46, 0905 638 860
e-mail: ivona.martinkova@staratura.sk 

Mgr. Petra Pilátová
referent sociálnych služieb
Tel.: 032/ 746 16 15
e-mail: petra.pilatova@staratura.sk 


Zariadenie opatrovateľskej služby

Ul. 8. apríla 217/2, Stará Turá
Vedúca zariadenia: Bc. Janka Macúchová
Tel.: 032/ 746 38 04, 0905 554 872
e-mail: zos@staratura.sk jana.macuchova@staratura.sk 
 

Nastavenia cookies