Samospráva

Mestské organizácie

Mestské organizácie

So 100% podielom mesta: Technotur, s. r. o., Lesotur, s. r. o., Aquatur, s. r. o.

S nižším podielom mesta ako 30%: Mestský športový areál Stará Turá, s. r. o., Doliny spol. s. r. o. 

Mestské príspevkové organizácie: Dom kultúry Javorina, Technické služby Stará Turá

Výročné správy jednotlivých mestských organizácii:

K stiahnutiu

Dom kultúry Javorina:

Publikované: 24.5.2007 | Aktualizácia: 31.5.2021