Menu

LESOTUR s.r.o.

- predaj dreva v sortimentoch
- predaj palivového dreva
- služby v lesníctve
- starostlivosť o lesné porasty

Adresa: Ul.SNP 72/36, 916 01 Stará Turá

Kontakt:
Ing. Durec Ivan – riaditeľ 
durec@lesotur.sk 
Web:
http://www.lesotur.sk 
Telefón:
032 7764890, 032 7764887, 032 7763099 (fax) 
Mobil:
0905 964036