Zmluvy, faktúry, objednávky

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2020034 9.9.2021 Supervízia v sociálnych službách Mgr.Beáta Sklenárová 50813331  181,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200365 18.9.2020 Úprava web stránky mesta www.staratura.sk Netix Solutions, s.r.o. 43783627  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200366 18.9.2020 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 9/2020 SIOX s.r.o. 47012676  129,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/VYS/HLZ/2020 17.9.2020 Vypracovanie PD : Dopravné detské ihrisko Ing. arch. Marek Pavlech 46 933 514  4 960,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 140/SOC/HLZ/2020 17.9.2020 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso.    
Detail Faktúra došlá 51200368 17.9.2020 Stavebné práce - Cyklochodník COLAS Slovakia, a.s. 31651402  211 304,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200361 16.9.2020 DCS - dodávka tepla 08/2020 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  126,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200360 16.9.2020 DCS - Internet 10/2020 SWAN,a.s., Bratislava 47258314  27,02 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 17/KP/DOD/2020 16.9.2020 Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Slovenská inovačná a energetická agentúra 00002801   
Detail Objednávka vyšlá 2020147 16.9.2020 Objednávka na vyhotovenie smaltovaných tabuliek - súpisné a orientačné čísla SMALTOVŇA Mišík, s.r.o. 44717342  97,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200364 16.9.2020 Poštové služby za 8/2020. Slovenská pošta,a.s., 36631124  305,85 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 39/MAJ/HLZ/2020 11.9.2020 Zriadenie vecného bremena Ľubomír Klačko s manž. a Ing. Marek Šošovička s manž.    
Detail Zmluva Dodávateľská 54/MAJ/HLZ/2020 11.9.2020 Dohoda spoluvlastníkov o užívaní a hospodárení so spoločnou vecou Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36 302 724  6 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200362 10.9.2020 Telefónne hovory 9/2020. SWAN,a.s., Bratislava 47258314  166,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200363 10.9.2020 Elektrická energia - vyúčtovnie 8/2020, MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  80,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200355 10.9.2020 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - september 2020 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  347,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200356 10.9.2020 Inzercia - Obchodná verejná súťaž Petit Press, a.s. 35790253  84,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020144 10.9.2020 Geodetické práce Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  377,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200263 9.9.2020 Občasná obsluha plynového kotla 08/2020 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  28,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200343 9.9.2020 Oprava WC TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  19,60 EUR