Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2021122 17.8.2021 Práce súvisiace s vystavením a prevzatím mandátneho certifikátu A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210269 22.6.2021 ZOS-kontrola komínových telies Komínsystém, s.r.o. 34099301  50,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41210008 22.6.2021 Prenájom inteligentných lavičiek za 6/2021 GF Concept s.r.o. 45302855  351,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210266 21.6.2021 Prístup do siete internet. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210270 21.6.2021 Čipová karta v SIM formáte Info consult, s.r.o. 36007561  79,51 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021121 17.6.2021 Čipová karta v SIM formáte Info consult, s.r.o. 36007561  53,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 0312021 17.6.2021 Geodetické práce - polohopis a výškopis lokality Mierová Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  1 250,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 13/OVS/HLZ/2021 16.6.2021 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, Príloha č. 1 Dodatku k Zmluve, Dohoda... Orange Slovensko a.s. 35697270   
Detail Faktúra došlá 51210261 15.6.2021 Nákup interiérového vybavenia pre potrebu sčítania obyvateľstva. TILIA v.o.s 34115668  366,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210262 15.6.2021 Poštové služby za máj 2021 Slovenská pošta,a.s., 36631124  1 577,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210260 15.6.2021 Prevedenie revízie elektrických spotrebičov. PV MOVIS s.r.o. 50370740   
Detail Objednávka vyšlá 2021120 15.6.2021 Zabezpečenie záchrannej služby na podujatí - Beh Dubníkom 2021 RZP, a. s. 36 331 023  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0302021 15.6.2021 Geodetické práce - GP na oddelenie pozemku parc. č. 45/39,116 Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  327,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210243 14.6.2021 Autobusové spojenie - máj SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  68,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210257 14.6.2021 Služby DSL, tel. hovory máj 2021. SWAN,a.s., Bratislava 47258314  167,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210255 11.6.2021 Internet v ZOS-06/2021 SWAN,a.s., Bratislava 47258314  14,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210256 11.6.2021 ZOS-strava máj 2021 Marián Paška PKP 46408754  1 636,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210224 11.6.2021 Pomôcky pre budúcich prvákov TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767  727,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 59210007 11.6.2021 Ročná podpora programu Matrika (6/2021 - 5/2022) IVES Organizácia pre informatiku verejnej správy 162957  33,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210259 11.6.2021 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - máj 2021 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  504,19 EUR