Zmluvy, faktúry, objednávky

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Odberateľská 26/MAJ/HLZ/2020 1.7.2020 Spoluvlastnícky podiel z pozemku parc. č. 45/54 JUDr. Branislav Pribiš a manž.   1,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200243 1.7.2020 Telefónne hovory 6 /2020. Orange Slovensko a.s. 35697270  555,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 20206171 1.7.2020 Faktúra za overenie tachografu na vozidle MAN EČ: 788 BM Tach Test s.r.o. 35777028  165,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20206173 1.7.2020 Faktúra za overenie tachografu na vozidle MAN EČ: NM 663 CM Tach Test s.r.o. 35777028  156,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 15/MAJ/HLZ/2020 30.6.2020 Vyhlásenie vkladateľa o vložení nepeňažného vkladu do spoločnosti Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. 34147811  1 990,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 24/MAJ/HLZ/2020 30.6.2020 Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/48, Ul. Mýtna , byt č. 14 v Starej Turej Podolák Jozef   368,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200242 30.6.2020 Jedálne kupóny na mesiac júl 2020 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  4 436,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200240 30.6.2020 Školské potreby pre prvákov TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767  645,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200241 30.6.2020 Lekárske nálezy pre účely posúdenia sociálnej odkázanosti Caduceus s.r..o. 44440308  45,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200237 30.6.2020 Konzultácie - softvér PaM SOFTIP, a.s., 36785512  78,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200236 25.6.2020 Výpočtová technika TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  36,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020100 24.6.2020 Jedálne kupóny na mesiac júl 2020 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  4 436,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 41200011 24.6.2020 Prenájom inteligentných lavičiek za 6/2020 GF Concept s.r.o. 45302855  351,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 21/MAJ/HLZ/2020 23.6.2020 Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 1570/1 Michal Matejka    
Detail Objednávka vyšlá 2020099 23.6.2020 Úprava web stránky mesta www.staratura.sk Netix Solutions, s.r.o. 43783627  180,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020097 22.6.2020 Externý box na disk TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  9,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020098 22.6.2020 Obstaranie IKT učebne a knižnice – nábytok
Projekt: Zlepšenie technického vybavenia...
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. 36 553 859   9 297,19 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200232 22.6.2020 Internet MsÚ Stará Turá (11.06.2020-10.09.2020) - služba Business internet 150 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967  30,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 0162020 22.6.2020 Geodetické práce - GP na zameranie pozemkov parc. č. 9030/3, 9025/5,7,8, 17272/14,15, 17269/2,... Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  1 554,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0152020 22.6.2020 Geodetické práce - GP na oddelenie pozemkov parc. č. 4854/2, 16 Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  307,00 EUR