Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1062403564 11.7.2024 Vyúčtovanie elektriny PZ Topolecká encare, s.r.o. 52302555  104.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 102402797 11.7.2024 El. energia 06/2024 encare, s.r.o. 52302555  1,542.53 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001706298 11.7.2024 Poštové služby 06/2024 Slovenská pošta,a.s., 36631124  655.65 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024135 11.7.2024 Služby BOZP a OPP 6/2024 Ľubica Antálková - FIRE & SAFE 50570536  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024201778 11.7.2024 Upratovanie MsÚ 06/2024 SLOVCLEAN a.s. 35956526  1,998.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 2400312 11.7.2024 Telekomunikačné poplatky Technotur s.r.o. 36704482  95.68 EUR 
Detail Faktúra došlá 2400318 11.7.2024 Dodávka tepla 06/2024 Technotur s.r.o. 36704482  454.06 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 12/MAJ/HLZ/2024 9.7.2024 Zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcely reg. "E" parc. č. 1525 a parc. č. 15215 v k.ú... Miroslava Blažková, Miroslav Vaško a manželka Oľga Vašková   485.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 20/MAJ/HLZ/2024 9.7.2024 Zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. "C" parc. č. 12183/2 v k.ú. Stará Turá Ing. Juraj Kerestúr a manželka PhDr. Ivana Kerestúrová, Phd.    
Detail Faktúra došlá 4124021665 9.7.2024 Business internet virtual Fay Hlas 7/2024 SWAN,a.s., Bratislava 35680202  255.58 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001704171 9.7.2024 Spracovanie PPP U 6/2024 Slovenská pošta,a.s., 36631124  1.53 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 21/MAJ/HLZ/2024 9.7.2024 Užívanie uznaného poľovného revíru Stará Turá Poľovnícke združenie Stará Turá (POLE) 35595272   
Detail Faktúra došlá 51240261 8.7.2024 Výkon monitoringu IKT prevádzky v súlade s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z.z. o... SOMI Systems, a.s. 36041432  326.40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 19/EKO/HLZ/2024 8.7.2024 Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstrávaní Materská škola 51490609   
Detail Zmluva Odberateľská 19/MAJ/HLZ/2024 4.7.2024 Odpredaj spoluvlastníckeho podielu z pozemku parc. č. 45/52 pod BD súp. č. 5 Július Frno   0.57 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 17/EKO/HLZ/2024 3.7.2024 Dohoda o zábezpeke Sekerka Daniel   623.22 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024093 3.7.2024 Správny poriadok. Komentár. 4. vydanie Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., organizačná zložka 46380434  85.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240263 3.7.2024 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 7/2024 SIOX s.r.o. 47012676  208.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240262 3.7.2024 Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (06/2024) SOMI Systems, a.s. 36041432  240.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240259 2.7.2024 Podpora Kerio Control NG100W (1 rok) JKC, s.r.o. 44310595  315.00 EUR 
Nastavenia cookies