Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51220295 1.7.2022 Kancelársky papier A4. Lyreco CE, SE 35958120  919,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220297 1.7.2022 Originálne tonery a náplne do tlačiarní Canon a Brother (realizácia cez EKS) CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866  535,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220294 1.7.2022 Výroba a odosielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 23.6.2022 Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  360,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 65/SOC/HLZ/2022 1.7.2022 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov    
Detail Faktúra došlá 59220008 30.6.2022 Ročná podpora programu Matrika (6/2022 - 5/2023) IVES Organizácia pre informatiku verejnej správy 162957  33,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220296 30.6.2022 Jedálne kupóny na mesiac júl 2022 UP Déjeuner, s.r.o. 53528654  4 616,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022121 29.6.2022 Realizácia verejného obstarávania na zákazku: Obnova bytového domu Ul. Mýtna 595/58, Stará... Verea, s.r.o. 47803088  650,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 63/SOC/HLZ/2022 29.6.2022 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov    
Detail Zmluva Dodávateľská 64/SOC/HLZ/2022 29.6.2022 ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY
„Oprava havarijného stavu strechy telocvične Základnej...
BENY STAV Prievidza,s.r.o. 36683744  194 519,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220292 29.6.2022 Odmena znalca za znalecký posudok vo veci stavebno-konštrukčného riešenia tvaru zábradlí. Ing. Juraj Kozakovič 30852587  722,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220293 29.6.2022 mesačný poplatok za telefónne hovory 6/2022. Orange Slovensko a.s. 35697270  676,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000442192 27.6.2022 poplatok za vyjadrenie k PD Parkovisko ul. Hurbanova Distribúcia SPP, a.s. 35910739  96,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022119 27.6.2022 Jedálne kupóny na mesiac júl 2022 UP Déjeuner, s.r.o. 53528654  4 616,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 98/EKO/HLZ/2022 24.6.2022 Dohoda o finančnej zábezpeke Sergii Romanii   611,37 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 99/EKO/HLZ/2022 24.6.2022 Dohoda o finančnej zábezpeke Matúš Zámečník   704,33 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 101/EKO/HLZ/2022 24.6.2022 Dohoda o finančnej zábezpeke Renáta Ondrejičková   625,49 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 102/EKO/HLZ/2022 24.6.2022 Dohoda o finančnej zábezpeke Lenka Lackovičová   678,36 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 104/EKO/HLZ/2022 24.6.2022 Dohoda o finančnej zábezpeke Aleksei Goptarev   657,65 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022120 24.6.2022 Ocenenie pre najlepších žiakov ZŠ Stará Turá Internet Mall Slovakia s.r.o. 35950226  509,90 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 23/MAJ/HLZ/2022 23.6.2022 Záložná zmluva na BD 377 Ministerstvo dopravy a výstavby SR 30416094  954 520,00 EUR 
Nastavenia cookies