Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 57/SOC/DOD/2022 20.5.2022 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby 51/soc/hlz/2021 nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov    
Detail Zmluva Dodávateľská 56/SOC/HLZ/2022 19.5.2022 Dodatok č. 5 k zmluve č. 46/soc/hlz/2020 nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov    
Detail Faktúra došlá 51220233 19.5.2022 Poštové služby za mesiac apríl 2022. Slovenská pošta,a.s., 36631124  1 409,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 551220236 18.5.2022 Výpočtová technika TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  192,84 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022100 17.5.2022 Znalecký posudok vo veci stavebno- konštrukčného riešenia zábradlí po rekonštrukcií... Ing. Juraj Kozakovič 30852587   722,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 9/OVS/HLZ/2022 16.5.2022 Zmluva o poskytovaní verejných služieb (tel. č. 0918 711827, program Go Biznis 5 eur) Orange Slovensko a.s. 35697270  5,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220227 13.5.2022 Telekomunikačné poplatky apríl 2022.. Technotur s.r.o. 36704482  154,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220222 13.5.2022 Hlasové pripojenia máj 2022.. SWAN,a.s., Bratislava 47258314  170,20 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 17/MAJ/HLZ/2022 12.5.2022 Zriadenie odplatného vecného bremena na pozemku parc. č. 1411/1 Michal Roháček    
Detail Faktúra došlá 2022010 12.5.2022 polohopisné a výškopisné domeranie lokality "Lávka StančíK" Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  420,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022027 12.5.2022 Prestavba objektu Domu špecialistov súp. č. 373 na bytový dom Stará Turá STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  14 822,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220229 12.5.2022 Supervízia v sociálnych službách Mgr. Beáta Sklenárová 50813331  510,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 16/MAJ/HLZ/2022 11.5.2022 Zriadenie odplatného vecného bremena na pozemku parc. č. 16845/1 Miroslav Biesik    
Detail Faktúra došlá FV2200190 11.5.2022 Dodávka tepla v Dennom centre seniorov za 04/2022 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  228,23 EUR 
Detail Faktúra došlá FV2200182 11.5.2022 Spotreba elektrickej energie v Dennom centre seniorov za 04/2022 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  25,02 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 92/EKO/HLZ/2022 11.5.2022 Darovacia zmluva na projektovú dokumentáciu Staroturanský okrášľovací spolok, o.z. 50 493 531   
Detail Zmluva Dodávateľská 19/MAJ/DOD/2022 10.5.2022 Nájomné a platobné podmienky na rok 2022 Lesotur s.r.o. 36715191  100 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20/MAJ/HLZ/2022 10.5.2022 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve Lidl Slovenská republika v. o. s. 35 793 783  207 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 54220022 10.5.2022 Vyúčtovanie elektriny apríl 2022 - sobášna sieň. encare, s.r.o. 52302555  36,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 54220020 10.5.2022 Vyúčtovanie elektriny apríl 2022 - MsÚ. encare, s.r.o. 52302555  396,53 EUR 
Nastavenia cookies