Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51220237 25.5.2022 Výpočtová technika TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  304,32 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022106 25.5.2022 Jedálne kupóny na mesiac jún 2022 UP Déjeuner, s.r.o. 53528654  5 363,40 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41220012 25.5.2022 Prenájom inteligentných lavičiek za 5/2022 GF Concept s.r.o. 45302855  351,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220235 24.5.2022 Práce na plynovom zariadení Mapros s.r.o. 36339296  63,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 59/SOC/HLZ/2022 24.5.2022 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov    
Detail Zmluva Dodávateľská 60/SOC/HLZ/2022 24.5.2022 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov    
Detail Faktúra došlá 51220209 24.5.2022 Oprava plynového zariadenia TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  560,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220238 24.5.2022 Školské potreby pre budúcich prvákov MEGGY-T s.r.o. 52189562  774,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022506 24.5.2022 Vypracovanie PD : Zlepšenie energetickej hospodárnosti základnej školy Hurbanova ul. Stará... PROTES-ASE 30027047  20 880,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 93/EKO/HLZ/2022 23.5.2022 Zmluva o úvere č. 300/48/2022 Štátny fond rozvoja bývania 31749542  1 761 710,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 94/EKO/HLZ/2022 23.5.2022 Zmluva o úvere č. 300/49/2022 Štátny fond rozvoja bývania 31749542  68 390,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 57/SOC/DOD/2022 20.5.2022 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby 51/soc/hlz/2021 nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov    
Detail Objednávka vyšlá 2022103 20.5.2022 Plakety pre ocenenie žiakov ZUŠ Stará Turá Victoria Art, s. r. o. 53919751  86,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 56/SOC/HLZ/2022 19.5.2022 Dodatok č. 5 k zmluve č. 46/soc/hlz/2020 nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov    
Detail Faktúra došlá 51220233 19.5.2022 Poštové služby za mesiac apríl 2022. Slovenská pošta,a.s., 36631124  1 409,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 551220236 18.5.2022 Výpočtová technika TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  192,84 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022100 17.5.2022 Znalecký posudok vo veci stavebno- konštrukčného riešenia zábradlí po rekonštrukcií... Ing. Juraj Kozakovič 30852587   722,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 9/OVS/HLZ/2022 16.5.2022 Zmluva o poskytovaní verejných služieb (tel. č. 0918 711827, program Go Biznis 5 eur) Orange Slovensko a.s. 35697270  5,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220227 13.5.2022 Telekomunikačné poplatky apríl 2022.. Technotur s.r.o. 36704482  154,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220222 13.5.2022 Hlasové pripojenia máj 2022.. SWAN,a.s., Bratislava 47258314  170,20 EUR 
Nastavenia cookies