Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2023108 31.5.2023 Autobus na výlet pre seniorov ATM GROUP, s.r.o. 43944311  350,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11/KP/HLZ/2023 29.5.2023 Zmluva o poskytnutí príspevku č. IROP-CLLD-P785-512-003-005 k projektu Vybudovanie parkoviska s... Kopaničiarsk región - miestna akčná skupina 42 025 150  47 368,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230227 29.5.2023 Realizácia pokrytia wifi signálom budovy nového MsÚ JKC, s.r.o. 44310595  6 799,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230228 29.5.2023 Dodanie zariadení/aktívnych prvkov serverovní pre budovu nového MsÚ,inštalačné a... JKC, s.r.o. 44310595  13 191,02 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 9/OVS/HLZ/2023 25.5.2023 Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém - EKS) CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866  579,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023103 25.5.2023 Podujatie pre deti ŤZP v Podkylave, strava, prenájom, bazén TBS, a.s. Agropenzión Adam 36303241  870,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023104 25.5.2023 Masáže pre deti s ŤZP na podujatí v Podkylave Bc. Matúš Papay FYZIO 46990551  312,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023105 25.5.2023 Canisterapia na podujatie v Podkylave Canisterapeutické centrum Bela   60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230223 25.5.2023 Supervízia pre zamestnancov v sociálnych službách Mgr. Beáta Sklenárová 50813331  309,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023106 25.5.2023 Realizácia ochrany PC a virtuálnych strojov softvérom SOPHOS Central Intercept X Essentials JKC, s.r.o. 44310595  2 972,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023102 24.5.2023 Kancelársky papier. Lyreco CE, SE 35958120  1 382,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 14/MAJ/HLZ/2023 23.5.2023 Predaj nehnuteľností - spoluvlastnícky podiel z pozemku parc. č. 51 Veronika Ušiaková, Ivan Ušiak, Peter Ušiak   1,16 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 15/MAJ/HLZ/2023 23.5.2023 Nájom spoluvlastníckeho podielu z pozemku parc. č. 609/7 Peter Kuric 14126231  397,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230222 23.5.2023 Servis záložných zdrojov APC 700 a ES 550 Lumasol s.r.o. 47605596  90,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023101 23.5.2023 Servis tlačiarne Canon LBP 6300 n Lumasol s.r.o. 47605596  30,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023100 22.5.2023 Presťahovanie a zapojenie multifunkčných zariadení TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  76,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230221 22.5.2023 Výpočtová technika (SSD disky, boxy,...) TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  298,08 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 8/OVS/HLZ/2023 22.5.2023 Zmluva o výpožičke. Internacional Consulting, spol. s. r. o. 36314641  0,00  
Detail Zmluva Odberateľská 13/MAJ/HLZ/2023 19.5.2023 Predaj nehnuteľnosti - pozemok parc. č. 471/3 Stanislav Maťko   1 776,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023098 18.5.2023 Verejné obstarávanie na službu "Stavebný dozor pre stavbu - Vybudovanie parkoviska s... ISA projekta, s.r.o 46894641  360,00 EUR 
Nastavenia cookies