Zmluvy, faktúry, objednávky

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51210160 13.4.2021 Strava pre klientov v ZOS- marec 2021 Marián Paška PKP 46408754  1 440,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 42/SOC/HLZ/2021 13.4.2021 Zmluva o dielo- Oprava havarijného stavu pavilónu K ZŠ Ul. Komenského L.I.R.R.,s.r.o. 36296414  167 253,16 EUR 
Detail Faktúra došlá FV2100086 13.4.2021 Dodávka tepla v DCS - 03/2021 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482   
Detail Faktúra došlá 51210166 13.4.2021 vitamín C,D Alexander Nagy,Biocentrum Plus 35016868  2 115,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 132021 13.4.2021 vitamín-zalohova fak. Alexander Nagy,Biocentrum Plus 35016868  1 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210164 13.4.2021 Spracovanie peňažných poukazov marec 2021. Slovenská pošta,a.s., 36631124  1,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 60210772 13.4.2021 Materiál CO - Dezinfekcia na ruky 150 ml Herba Drug s.r.o. 36 172 944  126,10 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021081 12.4.2021 Obstaranie knižnice - knižný fond JIVIS, spol. s.r.o. 36433667  26 350,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210162 12.4.2021 Služby spojené s testovaním Ako zachrániť život, s. r. o. 53065131  4 525,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210147 12.4.2021 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.5.2021 do 30.5.2021 ICS Systems, s.r.o. 36306452  35,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210150 12.4.2021 Videotextové informácie TV Stará Turá za 3/2021 Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210148 12.4.2021 Kópie za obdobie 3/2021 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 3/2021 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  121,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210149 12.4.2021 Kópie za obdobie 1/2021- 3/2021 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 3/2021 -... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  164,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210144 12.4.2021 Servisná podpora pre Kerio 3/2021 JKC, s.r.o. 44310595  198,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021082 12.4.2021 Regále pre sklad CO OBI Slovakia s.r.o 48 258 946  140,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210145 12.4.2021 Bezpečnostný certifikát pre dochadzka.staratura.sk JKC, s.r.o. 44310595  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210143 12.4.2021 Oprava racku, diagnostika PC,... JKC, s.r.o. 44310595  144,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210142 12.4.2021 Servisný zásaha - výmena poškodeného switchu, konfigurácia JKC, s.r.o. 44310595  1 392,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210152 9.4.2021 Oprava WC-ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  4,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210153 9.4.2021 Oprava odpadu umývadla a WC-ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  29,20 EUR