Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51210255 11.6.2021 Internet v ZOS-06/2021 SWAN,a.s., Bratislava 47258314  14,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210256 11.6.2021 ZOS-strava máj 2021 Marián Paška PKP 46408754  1 636,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210224 11.6.2021 Pomôcky pre budúcich prvákov TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767  727,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 59210007 11.6.2021 Ročná podpora programu Matrika (6/2021 - 5/2022) IVES Organizácia pre informatiku verejnej správy 162957  33,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210259 11.6.2021 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - máj 2021 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  504,19 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 32/MAJ/HLZ/2021 10.6.2021 Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 1241/1 Jana Poláková    
Detail Faktúra došlá 51210248 10.6.2021 Kópie za obdobie 5/2021 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 5/2021 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  423,71 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210254 10.6.2021 Telefónne hovory za máj 2021 ZOS Slovak Telekom a.s. 35763469  20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210244 9.6.2021 Občasná obsluha plynového kotla- ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  28,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210247 9.6.2021 Práce s autožeriavom - skladanie mája STABILIT, spol. s. r. o. 31 102 361  86,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210246 9.6.2021 Spracovanie PPP U za máj 2021 Slovenská pošta,a.s., 36631124  7,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210245 9.6.2021 BOZP a OPP za máj 2021. Ľubica Antálková - FIRE & SAFE 50570536  150,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5/VYS/HLZ/2021 9.6.2021 Spracovanie projektovej dokumentácie, poskytnutie služieb inžinierskej činnosti a na... STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  1 883 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 55/SOC/HLZ/2021 9.6.2021 Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso.    
Detail Faktúra došlá 51210251 9.6.2021 Elektrika za máj 2021 sobášna miestnosť. BCF ENERGY, s.r.o. 51 966 255  102,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210253 9.6.2021 Elektrina za máj 2021 MsÚ. BCF ENERGY, s.r.o. 51 966 255  357,36 EUR 
Detail Faktúra došlá FV2100177 9.6.2021 Dodávka tepla v DCS za 05/2021 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482   
Detail Zmluva Dodávateľská 6/VYS/HLZ/2021 9.6.2021 Spracovanie projektovej dokumentácie: "Konverzia školy na mestský úrad, Stará Turá" Ing. arch. Marek Pavlech 46 933 514  62 223,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210242 8.6.2021 Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - marec, apríl a máj 2021 Júlia Gavačová 51088797  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210240 8.6.2021 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.7.2021 do 31.7.2021 ICS Systems, s.r.o. 36306452  35,00 EUR