Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 32/MAJ/HLZ/2023 27.9.2023 Stroj na umývanie a dezinfekciu kontajnerov KONNEX s.r.o. 17639727  23 700,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 23/EKO/HLZ/2023 27.9.2023 Zmluva o Platobnej karte Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653   
Detail Faktúra došlá 51230456 26.9.2023 Oprava nedoručovania mailov v prostredí Kerio JKC, s.r.o. 44310595  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230454 26.9.2023 Oprava zálohovania virtuálneho prostredia VYVO_SYS JKC, s.r.o. 44310595  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230455 26.9.2023 Obnovenie vymazanie el. pošty JKC, s.r.o. 44310595  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023114 22.9.2023 Prestavba objektu súp. č. 1 na Zariadenie pre seniorov - stavebné práce STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  41 578,19 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023185 22.9.2023 Vybavenie pre MsP - voliéra pre psa Siky Group, s. r. o. 53 511 841  700,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023183 21.9.2023 Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2023 - 17.10.2024) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  10 338,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023184 21.9.2023 Rezervačný systém návštev Netix Solutions, s.r.o. 43783627  600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230447 21.9.2023 Internet MsÚ Stará Turá (11.09.2023-10.12.2023) - služba Business internet 150 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967  35,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230446 21.9.2023 Web hosting (1.4.2023 - 31.3.2024) pre doménu staratura.sk Netix Solutions, s.r.o. 43783627  144,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023041 21.9.2023 Geodetické práce - polohopisné a výškopisné zameranie križovatky pred ZUŠ Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  760,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 26/MAJ/HLZ/2023 20.9.2023 Nájom nehnuteľností - pozemky parcely reg. "C" parc. č. 17327/3 a parc. č. 17327/4 Štátna ochrana prírody SR 17058520  350,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 232000663 20.9.2023 Dodanie : podnož k stolu 1 600 x 800 mm farba čierna QEX, a.s. 00587257  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV2300473 20.9.2023 enregia 08/2023 - Denné centrum seniorov TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  32,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 2233000309 20.9.2023 Hydrologické údaje pre tok Tŕstie v meste Stará Turá SHMU 00156884  192,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41230021 20.9.2023 Prenájom inteligentných lavičiek za 9/2023 GF Concept s.r.o. 45302855  351,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023202457 20.9.2023 upratovacie práce SLOVCLEAN a.s. 35956526  1 998,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 2300474 20.9.2023 El. energia 08/2023 MSÚ 375/63 Technotur s.r.o. 36704482  1 439,41 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230440 19.9.2023 Zabezpečenie asistenčnej záchrannej služby na podujatí RZP, a. s. 36 331 023  330,00 EUR 
Nastavenia cookies