Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2022084 26.4.2022 Maľovanie v ZOS Ladislav Kubiš 33443114  200,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022085 26.4.2022 zdravotná spôsobilosť DHZM D. Dolina MOOTIL-MED s.r.o. MUDr. Mojmír Muth 36342254  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá PF2022/025 26.4.2022 Dodávka výškovo nastaviteľného stojanu na BIG BAGy na kolieskach - záloha 30% ECHON s.r.o. 44 257 201  183,60 EUR 
Detail Faktúra došlá FV2200166 25.4.2022 Vodné, stočné v Dennom centre seniorov 1.1. 2022 - 31.3.2022 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  15,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220183 25.4.2022 Toner do tlačiarne HP LJ 1300 - kompatibilný toner TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  30,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022081 25.4.2022 Jedálne kupóny na mesiac máj 2022 UP Déjeuner, s.r.o. 53528654  4 634,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220186 25.4.2022 Oprava chyby zálohovacieho systému Veeam JKC, s.r.o. 44310595  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220187 25.4.2022 Podpora programového vybavenia SOPHOS Central Device Encryption (1 rok) JKC, s.r.o. 44310595  129,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022083 25.4.2022 Oprava nefunkčného optického prepojenia ELIMER s.r.o. 36306941  135,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15/MAJ/HLZ/2022 25.4.2022 Zmluva o prevode vlastníctva č. 00137/2022-PKZOP-K40023/22.00 Slovenský pozemkový fond 17335345  490,25 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 91/EKO/HLZ/2022 22.4.2022 Dohoda o finančnej zábezpeke Patrícia Valentová   541,80 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41220010 22.4.2022 Prenájom inteligentných lavičiek za 4/2022 GF Concept s.r.o. 45302855  351,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41220011 22.4.2022 Výroba kľúčov BD 377 Technotur s.r.o. 36704482  666,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220180 22.4.2022 Telekomunikačné poplatky marec 2022. TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  154,56 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022078 21.4.2022 Spracovanie PHSR mesta Stará Turá pre roky 2023 - 2030. Centrum priestorových a technických štúdií 30858364  8 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022079 21.4.2022 Výškovo nastaviteľný stojan na BIG BAGy na kolieskach ECHON s.r.o. 44 257 201  630,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 55/SOC/HLZ/2022 20.4.2022 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov    
Detail Faktúra došlá 51220179 20.4.2022 Balík služieb na portáli www.profesia.sk na obdobie 14.4.2022 - 13.4.2023 Profesia, spol. s r. o. 35800861  418,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022074 19.4.2022 Viazanie materiálov MsZ a VZN za rok 2021 FaxCopy, a.s. 35729040  117,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022075 19.4.2022 Autobusová doprava do Brezovej pod Bradlom a späť k mohyle pre spoločnosť M. R. Štefánika VH-H, s. r. o. 44645635  200,00 EUR 
Nastavenia cookies