Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 20230309 27.10.2023 Úhrada palivového dreva - poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi vo vecnej forme. Lesotur s.r.o. 36715191  198,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 23VF064 27.10.2023 Úhrada obedov a večerí v Tábore Podvišňové - podujatie pre deti s poruchou autistického... Tábor Podvišňové s.r.o. 34104119  175,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023207 27.10.2023 Práce súvisiace s vystavením a prevzatím mandátneho certifikátu (zástupca primátora mesta) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 230100187 26.10.2023 servis NM 349 CB Fox Auto Trade 312002  656,08 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41230023 26.10.2023 Prefakturácia el. energie 09/2023 na odbernom mieste SNP 1/2 STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  110,61 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 38/MAJ/HLZ/2023 25.10.2023 Kúpna zmluva - predaj pozemku parc. č. 5/38 Kronenpharma, s.r.o. 46 717 471  2 978,25 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023204 25.10.2023 Kancelárske potreby realizované cez www.eks.sk   1 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230517 25.10.2023 Výpočtová technika - notebook Dell, set klávesnica/myš, kamery TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  1 275,25 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023205 25.10.2023 Prevodník HDMI signálu pre projektor - zasadačka 1. poschodie Fulltech, s.r.o. 44588801  313,68 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023203 24.10.2023 Objednávka hygienických prostriedkov pre denné centrum seniorov realizované cez www.eks.sk   500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230513 23.10.2023 Prenájom vozidla na prepravu členov komisií počas konania volieb do NR SR Lesotur s.r.o. 36715191  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230514 23.10.2023 Výmena izolačného dvojskla v jedálni ZŠ, ul. Komenského WINSTAL SERVICE s.r.o. 54387019  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230512 23.10.2023 Prenájom volebných miestností počas konania parlamentných volieb - energie Dom kultúry Javorina 36130125  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230490 23.10.2023 Preprava osôb na školenie členov OVK VH-H, s. r. o. 44645635  216,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023202 23.10.2023 Termorolky do vyvolávacieho systému QEX, a.s. 00587257  165,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 22/OSS/HLZ/2023 20.10.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Mestský basketbalový klub Stará Turá 340 115 01  3 445,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 39/MAJ/HLZ/2023 20.10.2023 Zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc.č. 4554/9 a parc. č. 4704/1 Vladimír Černý    
Detail Faktúra došlá 51230452 20.10.2023 Stavebné práce Vybudovanie parkoviska s osvetlením pred budovou Matrasu na ul. Hurbanova" COLAS Slovakia, a.s. 31651402  28 472,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230499 20.10.2023 Stavebný dozor na projekt s názvom „Regenerácia voľnočasového priestoru na sídlisku... Andrej Barbierik 46160655  1 300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230500 20.10.2023 Stavebný dozor "Vybudovanie parkoviska s osvetlením pred budovou Matrasu na Ul. Hurbanova" Andrej Barbierik 46160655  550,00 EUR 
Nastavenia cookies