Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2022182 12.10.2022 kancelárske potreby KOHI-MARKET SK s.r.o. 44796064  251,33 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022183 12.10.2022 Autobusová doprava na školenie k voľbám. Viliam Turan TURANCAR 22679057  80,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220458 11.10.2022 Zálohová platba dodávka plynu 10/2022 (MsÚ, ZOS). SPP, a. s. 35815256  890,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220472 11.10.2022 Telefónne poplatky za október 2022. SWAN,a.s., Bratislava 47258314  166,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 54220037 11.10.2022 Vyúčtovanie elektriny september 2022 - MsÚ. encare, s.r.o. 52302555  -437,64 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 37/MAJ/HLZ/2022 11.10.2022 Úprava výšky nájomného od 15.10.2022 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  201 136,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 54220039 11.10.2022 Vyúčtovanie elektriny za september 2022 - sobášna sieň. encare, s.r.o. 52302555  -69,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220454 10.10.2022 Preddavok vodné, stočné za obdobie 01.10.2022-31.12.2022 ZOS PreVaK, s.r.o. 359115749  411,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220468 10.10.2022 Telekomunikačné služby 09/2022, ZOS Slovak Telekom a.s. 35763469  19,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220463 10.10.2022 Worskhop pre deti a mládež s PAS a ich rodičov CUP Systems, s r.o. 35845597  804,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220473 10.10.2022 ADSL Rapid 10/2022 ZOS- internet SWAN,a.s., Bratislava 47258314  22,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220470 10.10.2022 Stravovanie klientov 09/2022 ZOS Marián Paška PKP 46408754  1 910,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 54220038 10.10.2022 Vyúčtovanie elektriny 9/2022 ZOS encare, s.r.o. 52302555  -50,71 EUR 
Detail Faktúra došlá 0232022 7.10.2022 realizácia verejného obstaqrávania: Konverzia školy na MsÚ objektv SO 04, Sevnené plochy a... Verea, s.r.o. 47803088  650,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 111/EKO/HLZ/2022 7.10.2022 Audit konsolidovanej účtovnej závierky mesta Stará Turá NOVOAUDIT spol. s r.o. 34120181  3 600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 112/EKO/HLZ/2022 7.10.2022 Audit individuálnej účtovnej závierky mesta Stará Turá NOVOAUDIT spol. s r.o. 34120181  3 240,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 13/VYS/HLZ/2022 7.10.2022 Konverzia strednej školy na mestský úrad, Stará Turá - SO 04 parkovacie plochy, komunikácie a... DIKRA s.r.o. 47465590  214 080,01 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220467 7.10.2022 Servisná podpora pre Kerio produkty 9/2022 JKC, s.r.o. 44310595  198,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220464 7.10.2022 Videotextové informácie TV Stará Turá za 9/2022 Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  180,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 109/EKO/HLZ/2022 6.10.2022 Dohoda o finančnej zábezpeke Gabriela Feriancová   676,40 EUR 
Nastavenia cookies