Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51220213 10.5.2022 Kópie za obdobie 4/2022 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 4/2022 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  223,81 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220224 10.5.2022 Modul Financovanie R_FIN (softvér) SOFTIP, a.s., 36785512  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5122023 10.5.2022 Modul Financovanie R_FIN (softvér) - inštalácia, parametrizácia, školenie SOFTIP, a.s., 36785512  540,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220226 10.5.2022 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 5/2022 SIOX s.r.o. 47012676  208,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022096 10.5.2022 Podpora VMware na 1 rok JKC, s.r.o. 44310595  320,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022097 10.5.2022 Výpočtová technika - SSD, box, webcam TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  497,16 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022101 9.5.2022 Občerstvenie pre účastníkov podujatia: Oceňovanie osobností mesta za rok 2021 Dubník Club, s.r.o. 36686433  256,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 97/EKO/HLZ/2022 9.5.2022 Zmluva o dodávke tepla pre odberné miesto Gen. M.R. Štefánika 373/69 Technotur s.r.o. 36704482   
Detail Faktúra došlá 51220206 6.5.2022 Videotextové informácie TV Stará Turá za 4/2022 Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220205 6.5.2022 Výroba a odosielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 28.4.2022 Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  442,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022095 6.5.2022 domeranie polohopisu a výškopisu lokality pri "Lávke Stančík" Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  420,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220199 5.5.2022 Elektrická energia za máj 2022 (OVS, ZOS, ihrisko). encare, s.r.o. 52302555  1 731,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220200 5.5.2022 Dodávka zemného plynu máj 2022 (OVS, ZOS). SPP, a. s. 35815256  890,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220208 5.5.2022 Služby v oblasti BOZP a OPP za apríl 2022. Ľubica Antálková - FIRE & SAFE 50570536  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220204 5.5.2022 Kancelárske potreby. KOHI-MARKET SK s.r.o. 44796064  70,07 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022092 4.5.2022 Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty bytov v BD 377 Ing. Eva Gregušová 1026977952  970,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022093 4.5.2022 Školské potreby pre budúcich prvákov TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767  952,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022094 4.5.2022 Školské potreby pre budúcich prvákov MEGGY-T s.r.o. 52189562  774,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 9/VYS/HLZ/2022 3.5.2022 Dodatok č. 2 k ZoD 2/VYS/HLZ/2020 Prestavba Domu špecilistov súp. č. 373 na bytový dom,... STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  14 822,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220201 3.5.2022 Oprava nefunkčného optického prepojenia ELIMER s.r.o. 36306941  134,40 EUR 
Nastavenia cookies