Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2024061 11.4.2024 Prestavba objektu súp. č. 1 na Zariadenie pre seniorov, Stará Turá - stavebné práce STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  43,231.61 EUR 
Detail Faktúra došlá 0004289385 11.4.2024 Tel. hovory 03/2024 Orange Slovensko a.s. 35697270  1,009.97 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240237 11.4.2024 Nápis na svetlíky T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  106.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024083 11.4.2024 Služby BOZP a OPP 03/2024 Ľubica Antálková - FIRE & SAFE 50570536  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1052401643 11.4.2024 El. Energia 04/2024 encare, s.r.o. 52302555  1,542.53 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024001400 11.4.2024 Vyúčtovacia fa. HZ DD PreVaK, s.r.o. 359115749  4.92 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024001466 11.4.2024 Vodné a stočné 11.-31.3.2024 PreVaK, s.r.o. 359115749  766.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4124011491 11.4.2024 Business internet,virtual Fax, Hlas 4/2024 SWAN,a.s., Bratislava 35680202  253.91 EUR 
Detail Faktúra došlá 2400128 11.4.2024 Dodávka tepla 03/2024 Technotur s.r.o. 36704482  1,300.98 EUR 
Detail Faktúra došlá 2400101 11.4.2024 Vykurovanie priestorov v HZ Mýtna ul. - voľby prezidenta SR, 1.kolo Technotur s.r.o. 36704482  60.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2400108 11.4.2024 Služby v Mestskom dome za 3/2024 Technotur s.r.o. 36704482  3,035.05 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024047 11.4.2024 Podpora Dochádzkového systému APIS spol. s r.o. 30222575  72.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240117 11.4.2024 Operačný systém Windows 11 PRO (pre VM Kerio Connect) JKC, s.r.o. 44310595  202.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240124 11.4.2024 Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za 3/2024 Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  198.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240120 11.4.2024 Výkon monitoringu IKT prevádzky v súlade s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z.z. o... SOMI Systems, a.s. 36041432  221.11 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240126 11.4.2024 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 4/2024 SIOX s.r.o. 47012676  208.80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024048 11.4.2024 Bezpečnostné označenie pri vstupe - nálepky T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  55.14 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024070 11.4.2024 Betón C16/20 Slovitrans s.r.o. 44945744  81.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 8/OSS/HLZ/2024 10.4.2024 Zmluva o zájazde - letný tábor pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. CK Andromeda 52139859  130.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240116/124041 10.4.2024 Strava klienti ZOS 3/2024 Reštaurácia PKP Marián Paška 46408754  1,860.00 EUR 
Nastavenia cookies