Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2023158 15.8.2023 Tovar pre DHZM Drgoňova Dolina - dotácia ProIZS SK, s. r. o. 52287491  242,90 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41230019 14.8.2023 Odplata za užívanie nadobecného skupinového vodovodu Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36 302 724  6 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023154 11.8.2023 Tlač letákov - BRO T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  96,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023155 11.8.2023 Vypracovanie odborného posudku vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku Ing. Eva Gregušová 1026977952  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230363 11.8.2023 Školné za základnú prípravu členov DHZ Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  330,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230385 11.8.2023 Kaskadérska show - Tanec slnka 2023 INDIANS CMC Bratislava, o. z. 52359352  500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230390 11.8.2023 Sada pohárov a medailí - DHZ Topolecká súťaž TOP FIRE Milan Fidrich 44445148  288,70 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023153 10.8.2023 kancelársky materiál CONNECT Ing. Zsolt Marczibál 17644429  113,44 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 27/MAJ/HLZ/2023 9.8.2023 Zriadenie odplatného vecného bremena na pozemku parc. č. 4481/2 Ing. Martin Gondár, Ing. arch. Marek Pavlech a manž. Bc. Michaela Pavlechová   153,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023147 8.8.2023 Verejné obstarávanie: Projektová dokumentácia Revitalizácia zelenej plochy na Ulici G.M. R.... ISA projekta, s.r.o 46894641  420,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023148 8.8.2023 Verejné obstarávanie: Projektová dokumentácia Ekopark pod železnicou, Stará Turá ISA projekta, s.r.o 46894641  420,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023151 8.8.2023 Autobusová doprava - mestské oslavy SNP v miestnej časti Topolecká Nárcie VH-H, s. r. o. 44645635  230,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2300407 8.8.2023 Dodávka tepla 07/2023 - MsÚ Gen. M. R. Štefánika 375 Technotur s.r.o. 36704482  440,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 4123024966 8.8.2023 VirtualFax, Hlas, internet Gen. M.R.Štefánika 375/63 - 08/2023 SWAN,a.s., Bratislava 47258314  234,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023165 8.8.2023 Služby BOZP a OPP 07/2023 Ľubica Antálková - FIRE & SAFE 50570536  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230372 8.8.2023 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 8/2023 SIOX s.r.o. 47012676  208,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230373 8.8.2023 Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za júl 2023. Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230369 8.8.2023 Servisná podpora pre Kerio produkty 7/2023 JKC, s.r.o. 44310595  198,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230380 8.8.2023 Výpočtová technika - HDMI repeater, sety klávesnica+myš,... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  371,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230371 8.8.2023 Podpora Kerio Control NG100W (1 rok) JKC, s.r.o. 44310595  324,61 EUR 
Nastavenia cookies