Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51220499 3.11.2022 Stavebno montážne práce v budove hasičskej zbrojnice Drgoňova Dolina - sála. Ivan Klimáček 34550038  4 631,90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022193 2.11.2022 servis hasiacich pristrojov PYROSLOVAKIA, s.r.o. 44608101  468,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 42/MAJ/DOD/2022 2.11.2022 Zámena nehnuteľností Jozef Toman    
Detail Zmluva Dodávateľská 120/EKO/HLZ/2022 31.10.2022 Dohoda o ukončení finančnej zábezpeky Vladimír Halík   364,38 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 28/KP/HLZ/2022 31.10.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Stolnotenisový klub Stará Turá 180 462 66  840,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220495 28.10.2022 Voľby - preprava autobusom na školenie. TURANCAR, Viliam Turan 50773950  80,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220496 28.10.2022 Telefónne hovory 10/2022. Orange Slovensko a.s. 35697270  801,10 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022191 28.10.2022 Výpočtová technika (PC, MS Office,...) TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  2 120,28 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022192 28.10.2022 Poskytovanie služieb monitoringu informačnýcha komunikačných technológií (IKT) pre MsÚ... SOMI Systems, a.s. 36041432  326,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 29/KP/HLZ/2022 28.10.2022 Zmluva o zabezpečení stavebného dozoru - projekt Regenerácia voľnočasového priestoru v... Andrej Barbierik 46160655  3 300,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 92/SOC/HLZ/2022 27.10.2022 Zmluva o zabezpečení sociálnej služby nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov    
Detail Faktúra došlá 51220497 27.10.2022 Jedálne kupóny na mesiac november 2022 UP Déjeuner, s.r.o. 53528654  4 983,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 114/EKO/HLZ/2022 26.10.2022 Dohoda o finančnej zábezpeke Jana Krajčová   364,38 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 119/EKO/HLZ/2022 26.10.2022 Dohoda o ukončení finančnej zábezpeky Lea Cagáčiková   608,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220494 25.10.2022 Podpora programov PaM a BAN za obdobie 01.10.2022 - 31.12.2022 SOFTIP, a.s., 36785512  93,48 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022190 25.10.2022 Podpora zálohovacieho softwaru Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle na 1 rok JKC, s.r.o. 44310595  369,48 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 40/MAJ/HLZ/2022 24.10.2022 Zriadenie záložného práva na bytový dom súp. č. 373 Štátny fond rozvoja bývania 31749542  1 430 065,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 41/MAJ/HLZ/2022 24.10.2022 Zriadenie záložného práva na bytový dom 3733 (TV) Štátny fond rozvoja bývania 31749542  79 898,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022186 24.10.2022 Revízia komínového telesa KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. 34099301  258,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022187 24.10.2022 Elektrický vysokozdvižný vozík STIL ECV 10 STILL SR, sr.o. 36547123  4 690,80 EUR 
Nastavenia cookies