Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 25/OSS/HLZ/2023 13.11.2023 Zmluva o spolupráci - KÚPELE V REGIÓNE 2023/2024 Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. 34129316   
Detail Objednávka vyšlá 2023210 9.11.2023 Smaltované tabuľky súpisných a orientačných čísiel Smaltovňa Holíč s.r.o. 50828843  113,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 24/OSS/HLZ/2023 8.11.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Atletika Stará Turá 52402185  1 416,10 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023224 8.11.2023 Vozidlo IVECO Daily - oprava smart alternátora (DHZM Papraď) AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477  222,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023225 8.11.2023 Vozidlo IVECO Daily - oprava smart alternátora (DHZM Topolecká) AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477  222,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230535 7.11.2023 2. časť odplaty - činnosť externého manažmentu - implementácia projketu "regenerácia... MANOS CONSULTING, s. r. o. 46041915  2 640,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0004289385 7.11.2023 Mobilný telefón Orange Slovensko a.s. 35697270  1,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 0004289385 7.11.2023 Splátka za telefónne prístroje Orange Slovensko a.s. 35697270  26,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 0004289385 7.11.2023 Tel. hovory 10/2023 Orange Slovensko a.s. 35697270  742,64 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 42/MAJ/HLZ/2023 7.11.2023 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemok KN C parc. č. 4861/3 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik 36 022 047   
Detail Faktúra došlá 51230536 7.11.2023 Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (10/2023) SOMI Systems, a.s. 36041432  240,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 7/PRE/HLZ/2023 7.11.2023 Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb (č.0905138093) Orange Slovensko a.s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská 8/PRE/DOD/2023 7.11.2023 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb (č.0905138093) Orange Slovensko a.s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská 9/PRE/HLZ/2023 7.11.2023 Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb (č.0905145823) Orange Slovensko a.s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská 10/PRE/DOD/2023 7.11.2023 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb (č. 0905145823) Orange Slovensko a.s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská 11/PRE/HLZ/2023 7.11.2023 Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb (č.0905156813) Orange Slovensko a.s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská 12/PRE/DOD/2023 7.11.2023 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb (č.0905156813) Orange Slovensko a.s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská 13/PRE/HLZ/2023 7.11.2023 Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb (č.0905162824) Orange Slovensko a.s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská 14/PRE/DOD/2023 7.11.2023 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb (č. 0905162824) Orange Slovensko a.s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská 15/PRE/HLZ/2023 7.11.2023 Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb (č.0905171401) Orange Slovensko a.s. 35697270   
Nastavenia cookies