Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 78/SOC/DOD/2022 1.8.2022 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 48/soc/hlz/2021 nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov    
Detail Zmluva Dodávateľská 79/SOC/DOD/2022 1.8.2022 Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 71/soc/hlz/2020 nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov    
Detail Zmluva Dodávateľská 80/SOC/DOD/2022 1.8.2022 Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 73/soc/hlz/2020 nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov    
Detail Faktúra došlá 13/2022 28.7.2022 Realizačný projekt na stavbu: Výmena skrine - Dom špecialistov Ing. Jaroslav Ďurmek 33 165 734  360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV22032 28.7.2022 Stavebné práce na stavbe: Rekonštrukcia kanalizácie DIKRA s.r.o. 47465590  3 862,54 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 68/SOC/DOD/2022 28.7.2022 Dodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby 32/soc/hlz/2020 nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov    
Detail Zmluva Dodávateľská 69/SOC/DOD/2022 28.7.2022 Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 51/soc/hlz/2021 nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov    
Detail Zmluva Dodávateľská 70/SOC/DOD/2022 28.7.2022 Dodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 33/soc/hlz/2020 nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov    
Detail Zmluva Dodávateľská 71/SOC/DOD/2022 28.7.2022 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 34/soc/hlz/2020 nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov    
Detail Zmluva Dodávateľská 72/SOC/DOD/2022 28.7.2022 Dodatok č. 6 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 37/soc/hlz/2020 nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov    
Detail Zmluva Dodávateľská 73/SOC/DOD/2022 28.7.2022 Dodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 42/soc/hlz/2020 nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov    
Detail Zmluva Dodávateľská 74/SOC/DOD/2022 28.7.2022 Dodatok č. 6 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 46/soc/hlz/2020 nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov    
Detail Zmluva Dodávateľská 75/SOC/DOD/2022 28.7.2022 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 26/soc/hlz/2021 nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov    
Detail Faktúra došlá 6220154 27.7.2022 Preprava autobusom na výlet senior z Denného centra seniorov. TURANCAR, Viliam Turan 50773950  280,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41220016 27.7.2022 Vypracovanie sociálnych posudkov Obec Lubina 311731  135,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41220017 27.7.2022 Vypracovanie sociálnych posudkov Obec Kostolné 311707  165,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41220018 27.7.2022 Vypracovanie sociálnych posudkov Obec Hrašné 311634  220,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022129 26.7.2022 Verejné obstarávanie_Envirofond_zametacie vozidlo sCOOLing, s.r.o. 46340840  360,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 16/KP/HLZ/2022 26.7.2022 Oslavy 630. výročia prvej písomnej zmienky o Starej Turej a remeselný trh_nadácia ZSE Nadácia ZSE 42364248  1 200,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 27/MAJ/HLZ/2022 26.7.2022 Predaj pozemkov parcely reg. "C" parc. č. 3389/94, parc. č. 3389/97, parc. č. 3389/99, parc. č.... Milan Blažko a 15 kupujúcich (spoluvlastníkov garáží)   1 900,80 EUR 
Nastavenia cookies