Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2300446 13.9.2023 telekomunikačné poplatky 08/2023 Technotur s.r.o. 36704482  111,73 EUR 
Detail Faktúra došlá 2300438 13.9.2023 Služby v Mestskom dome 08/2023 Technotur s.r.o. 36704482  3 035,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023107 13.9.2023 stavebné práce : Prestavba objektu súp. č. 1 na zariadenie pre seniorov STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  14,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230425 12.9.2023 Autobusová preprava osôb - mestské oslavy SNP VH-H, s. r. o. 44645635  230,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 19/MAJ/HLZ/2023 11.9.2023 Zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcely reg. "E" parc. č. 1410, parc. č. 1411/1 1409/42 Západoslovenská distribučná a.s. 36 361 518  58,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230423 11.9.2023 Servisná podpora pre Kerio produkty87/2023 JKC, s.r.o. 44310595  198,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230421 11.9.2023 Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (8/2023) SOMI Systems, a.s. 36041432  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230424 11.9.2023 Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za august 2023. Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230420 11.9.2023 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.8.2023 do 31.8.2023 Slovanet, a.s. 35765143  35,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023179 11.9.2023 Právne služby Mgr. Iveta Gavačová 37920987  560,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 11/MAJ/HLZ/2023 8.9.2023 Kúpa nehnuteľností - pozemok parc. č. 287/6 HYDROUS s.r.o. 36320552  8 673,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023185 8.9.2023 Služby BOZP a OPP 8/2023 Ľubica Antálková - FIRE & SAFE 50570536  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8403252727 8.9.2023 Vyúčtovanie plynu 08/2023 SPP, a. s. 35815256  4 569,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 1052305947 8.9.2023 Elektrina 9/2023 encare, s.r.o. 52302555  1 739,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001627925 8.9.2023 spracovanie PPP U 08/2023 Slovenská pošta,a.s., 36631124  0,68 EUR 
Detail Faktúra došlá FV23049 7.9.2023 Obnova bytového domu ul. Mýtna 595/58 Stará Turá DIKRA s.r.o. 47465590  47 818,29 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230416 7.9.2023 Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3515ac za 8/2023 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  117,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230417 7.9.2023 Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3040c za 8/2023 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230418 7.9.2023 Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3025ac za 8/2023 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  122,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023174 7.9.2023 Oprava zálohovania virtuálneho prostredia VYVO_SYS JKC, s.r.o. 44310595  180,00 EUR 
Nastavenia cookies