Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51230022 31.1.2023 Kancelársky materiál. CONNECT Ing. Zsolt Marczibál 17644429  389,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230023 31.1.2023 Telef. hovory január 2023. Orange Slovensko a.s. 35697270  768,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230020 31.1.2023 Poplatok za verejný prenos prostredníctvom rozhlasu za rok 2023 SLOVGRAM 17310598  38,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/MAJ/HLZ/2023 30.1.2023 Nájomné a platobné podmienky TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  78 580,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/MAJ/HLZ/2023 30.1.2023 Nájomné a platobné podmienka TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  21 450,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5/EKO/HLZ/2023 30.1.2023 Dohoda o ukončení finančnej zábezpeky Štefík Jaroslav   552,79 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 6/EKO/HLZ/2023 30.1.2023 Dohoda o finančnej zábezpeke Kissová Adriana   552,79 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023022 30.1.2023 Oprava vozidla Škoda Roomster ŠPZ NM 732 BL. Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  650,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023015 27.1.2023 Podpora programového vybavenia SOPHOS Email Advanced JKC, s.r.o. 44310595  2 232,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023016 27.1.2023 Tlačivá-členské preukazy pre Denné centrum T štúdio s.r.o. 34120866  15,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023017 27.1.2023 Supervízia v sociálnych službách Mgr. Beáta Sklenárová 50813331  300,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/EKO/HLZ/2023 26.1.2023 Dohoda o finančnej zábezpeke Štefík Jaroslav   552,79 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023014 26.1.2023 obálky a kanc.materiál CONNECT 17644429  389,61 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4/EKO/HLZ/2023 26.1.2023 Zmluva o spolupráci Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. 34129316   
Detail Objednávka vyšlá 2023013 25.1.2023 Výmena poškodeného disku v diskovom poli
JKC, s.r.o. 44310595  307,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230102 25.1.2023 činnosť odborne spôsobilej osoby pre zabezpečovanie UPM zmeny č.2 Ing. arch. Karol Ďurenec, s.r.o. 44485441  176,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/SOC/DOD/2023 24.1.2023 Servisná zmluva ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482   
Detail Objednávka vyšlá 2023012 24.1.2023 Servis tlačiarní Brother Lumasol s.r.o. 47605596  60,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41230001 24.1.2023 Prenájom inteligentných lavičiek za 1/2023 GF Concept s.r.o. 45302855  351,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41230002 24.1.2023 Vypracovanie sociálnych posudkov Obec Lubina 311731  105,00 EUR 
Nastavenia cookies