Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 20220023 3.1.2023 projekčné práce podľa dodatku č.1 Konvezia školy na MsÚ Ing. arch. Marek Pavlech 46 933 514  4 610,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20220024 3.1.2023 projekčné práce podľa dodatku č.1 Konverzia školy na MsÚ Ing. arch. Marek Pavlech 46 933 514  550,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20220021 3.1.2023 projekčné práce podľa dodatku č.1 Konverzia školy na MsÚ Ing. arch. Marek Pavlech 46 933 514  670,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20220034 3.1.2023 úprava rozpočtu stavby: Parkovisko na ul. Hurbanova Stará Turá DOPRO, s.r.o. 52 811 468  540,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220645 3.1.2023 Telefónne hovory december 2022. Orange Slovensko a.s. 35697270  768,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220644 3.1.2023 Výkon stavebného úradu Čachtice. Obec Čachtice 00311464  1 553,55 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/EKO/HLZ/2023 3.1.2023 Dohoda o ukončení Dohody o finančnej zábezpeke Gregorová Michaela   398,16 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/SOC/HLZ/2023 2.1.2023 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie Obec Hrašné 311634  36,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/SOC/DOD/2023 2.1.2023 Zmluva- dodatok čl. 4 o zabezpečovanie stravovania Marián Paška PKP 46408754   
Detail Faktúra došlá 51220654 2.1.2023 Pohreb osoby nezistenej totožnosti nájdenej v katastrálnom území Stará Turá POHREBNÍCTVO STARÁ TURÁ s.r.o. 50474341  446,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 127/EKO/HLZ/2022 29.12.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo pre vyhotovenie projektovej dokumentácie Ing. arch. Marek Pavlech 46 933 514   
Detail Faktúra došlá 59220014 28.12.2022 Autobus - doprava na Veľkú Javorinu na podujatie Silvester na pomedzí VH-H, s. r. o. 44645635  250,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022239 27.12.2022 Pohrebné služby - úmrtie neznámej osoby POHREBNÍCTVO STARÁ TURÁ s.r.o. 50474341  500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220632 22.12.2022 Propagačné a označovacie tabule pre mesto Stará Turá T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  158,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220633 22.12.2022 Kalendáre - Dom kultúry Javorina (60 ROKOV)  Dom kultúry Javorina 36130125  98,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220636 22.12.2022 Program Personalistika a Mzdy (SoftipProfit) - nastavovanie, parametrizácie,.... cez vzdialený... SOFTIP, a.s., 36785512  96,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220635 22.12.2022 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 12/2022 SIOX s.r.o. 47012676  208,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220642 22.12.2022 školenie -základná príprava hasiči Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  55,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220643 22.12.2022 Správa mobilnej aplikácie SOM za rok 2022 PERRY SOFT, a. s. 51682265  1 728,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41220028 22.12.2022 Prenájom inteligentných lavičiek za 12/2022 GF Concept s.r.o. 45302855  351,00 EUR 
Nastavenia cookies