Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51220274 20.6.2022 Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá Júlia Gavačová 51088797  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220285 20.6.2022 Internet MsÚ Stará Turá (11.6.2022-10.9.2022) - služba Business internet 150 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022044 17.6.2022 Prestavba objektu domu špecialistov súp. č. 373 na bytový dom Stará Turá STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  672,59 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15/KP/HLZ/2022 17.6.2022 Oslavy 630. výročia prvej písomnej písomnej zmienky o Starej Turej a remeselný trh Trenčiansky samosprávny kraj 36126624  1 800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220281 16.6.2022 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 6/2022 SIOX s.r.o. 47012676  208,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220279 16.6.2022 Výstup z auditu kyber. bezpečnosti (dopravné náklady) SOMI Systems, a.s. 36041432  178,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022039 16.6.2022 Konverzia školy na Mestský úrad, Stará Turá STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  238 952,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 12202339 16.6.2022 Posúdenie PD : ZŠ Hurbanova Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. 00057380  276,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220282 16.6.2022 Podpora VMware na 1 rok (23.5.2022 - 22.5.2023) JKC, s.r.o. 44310595  320,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 62/SOC/HLZ/2022 15.6.2022 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov    
Detail Zmluva Dodávateľská 21/MAJ/HLZ/2022 15.6.2022 Záložná zmluva k úveru č. 300/48/2022 Štátny fond rozvoja bývania 31749542  2 290 223,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 22/MAJ/HLZ/2022 15.6.2022 Záložná zmluva k úveru č. 300/49/2022 Štátny fond rozvoja bývania 31749542  88 907,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220278 14.6.2022 Poštové služby máj 2022. Slovenská pošta,a.s., 36631124  2 171,50 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 18/MAJ/HLZ/2022 13.6.2022 Zriadenie odplatného vecného bremena na pozemku parc. č. 4092/17 Dušan Miezga a manž.    
Detail Faktúra došlá 51220277 13.6.2022 Inzercia PARDON Trenčín 03.06.2022 - výberové konanie Petit Press, a.s. 35790253  42,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220265 13.6.2022 Zorganizovanie a zabezpečenie hudobného vystúpenia k podujatiu - Deň detí všetkým deťom bez... Mgr. art. Jozef Lednický 52291154  1 100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220263 13.6.2022 Práce vykonané žeriavom - pomoc pri skladaní mája dňa STABILIT, spol. s. r. o. 31 102 361  109,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220276 13.6.2022 Výroba darčekového balenia + dosky, gravírovanie a tabuľa k podujatiu T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  1 107,02 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022114 13.6.2022 kancelárske potreby KOHI-MARKET SK s.r.o. 44796064  73,72 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022123 13.6.2022 Pozvánky, folder a ďakovné listy k podujatiam mesta T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  352,68 EUR 
Nastavenia cookies