Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51220572 7.12.2022 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.12.2022 do 31.12.2022 RadioLAN, spol. s r.o. 35892641  35,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220581 7.12.2022 Videotextové informácie TV Stará Turá za 11/2022 Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220592 7.12.2022 Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3515ac za 11/2022 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  117,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220591 7.12.2022 Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3040c za 11/2022 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220584 7.12.2022 Parková lavička a vonkajší kruhový stôl_ projekt Oválne parkové sedenie na detskom ihrisku... mmcité sk s.r.o 36320854  6 952,39 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022236 7.12.2022 Občerstvenie pre športové podujatie: Čas na zázrak BOVE s.r.o. 45404640  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022139-51220585 6.12.2022 Faktúra za výrobu smaltovaných tabuliek súpisných čísiel SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. 50828843  145,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220578 6.12.2022 Usporiadanie exkurzie v múzeu sestier Royových SLUHA, o. z. 42020395  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220577 6.12.2022 Drevené označovacie tabuľky Drevodekor - Anna Evinicová 320-9651  26,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022226 5.12.2022 Upgrade telefónnej ústredne Alcatel TCNS, s.r.o. 44082011  2 094,36 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022227 5.12.2022 Parkovisko na ulici Hurbanovej - úprava výkazu výmer vrátane rozpočtu DOPRO, s.r.o. 52 811 468  540,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022228 5.12.2022 Výpočtová technika (PC, Office, diskové pole + disky,...) TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  4 054,32 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022233 5.12.2022 Označovacie šípky k podujatiam HAPPY END, s. r. o. 35710578  25,86 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 44/MAJ/HLZ/2022 2.12.2022 Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 8691/1 Marian Polák a Mgr. Zdenka Kleknerová    
Detail Objednávka vyšlá 2022223 2.12.2022 Oprava virtuálneho prostredia JKC, s.r.o. 44310595  180,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41220025 2.12.2022 Odmena skladníka CO za rok 2022 Ministerstvo vnútra SR 00151866  1 069,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220554 2.12.2022 Príprava a spracovanie PHRSR mesta Stará Turá na obdobie 2022 - 2030 s výhľadom do roku 2040. Centrum priestorových a technických štúdií 30858364  8 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220567 2.12.2022 Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (11/2022) SOMI Systems, a.s. 36041432  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220568 2.12.2022 Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia ustanovujúceho MsZ dňa 21.11.2022 Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  360,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022224 2.12.2022 Práce súvisiace s vystavením a prevzatím mandátneho certifikátu (zástupkyňa primátora... A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  60,00 EUR 
Nastavenia cookies