Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2022222 30.11.2022 Podpora Dochádzkového systému APIS spol. s r.o. 30222575  144,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 16/OVS/HLZ/2022 30.11.2022 Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém - EKS) JURIGA spol. s r.o. 31344194  409,95 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 123/EKO/HLZ/2022 30.11.2022 Dohoda o finančnej zábezpeke Durcová Sandra   364,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022230 30.11.2022 Hélium do balónikov - darčeková sada Internet Mall Slovakia s.r.o. 35950226  41,10 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 50/MAJ/HLZ/2022 29.11.2022 Odpredaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 3398/2 Mriroslav Hornáček   37 062,30 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022218 29.11.2022 Vianočná LED svetelná reťaz na stromčeky (vonkajšia) Profi Activity, s. r. o. 47543621  157,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022219 29.11.2022 Drevené označovacie tabuľky k podujatiu Drevodekor - Anna Evinicová 320-9651  36,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 49/MAJ/HLZ/2022 28.11.2022 Predaj nehnuteľností - pozemku parc. č. 157/8 Martin Čičo   2 560,25 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 122/EKO/HLZ/2022 28.11.2022 Dohoda o finančnej zábezpeke Ivo Durec   341,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220552 28.11.2022 Stromčeky k podujatiu - Spoločné zdobenie stromčekov Najlacnejsiedreviny, s. r. o. 51034484  407,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15/OVS/DOD/2022 28.11.2022 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb (tel. č. 0903316111) Orange Slovensko a.s. 35697270   
Detail Objednávka vyšlá 2022215 25.11.2022 Skartácia vyradených archívnych dokumentov Green Wave Recycling, s.r.o. 45539197  162,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022216 25.11.2022 servisná prehliadka kotlov PLYNOTERM Kopún Vladimír 37025988  385,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022217 25.11.2022 ELWIS - Odpadové kartičky na ZD JRK Slovensko s.r.o. 50530950  3 353,88 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 53/MAJ/DOD/2022 25.11.2022 Zmena zmluvných podnienok Ministerstvo dopravy a výstavby SR 30416094  -1 830,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220550 25.11.2022 Predplatné časopisu Chip od 1-12/2023 MAGNET PRESS, SLOVAKIA 31356958  71,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 52/MAJ/HLZ/2022 23.11.2022 Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 613/2 Západoslovenská distribučná a.s. 36 361 518   
Detail Objednávka vyšlá 2022211 23.11.2022 Realizácia verejného obstarávania na interiérové vybavenie stavby :Konverzia školy na... Verea, s.r.o. 47803088  1 990,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022212 23.11.2022 kancelárske potreby KOHI-MARKET SK s.r.o. 44796064  122,85 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022213 23.11.2022 Jedálne kupóny na mesiac december 2022 UP Déjeuner, s.r.o. 53528654  4 923,40 EUR 
Nastavenia cookies