Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2022214 23.11.2022 Darčekové kupóny CADHOC UP Déjeuner, s.r.o. 53528654  3 380,54 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41220024 23.11.2022 Prenájom inteligentných lavičiek za 11/ 2022 GF Concept s.r.o. 45302855  351,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022229 23.11.2022 Exkurzia v Múzeu sestier Royových SLUHA, o. z. 42020395  200,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022209 22.11.2022 Odborná prehliadka - plyn Jozef Koiš 30351448  410,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022210 22.11.2022 daňové tlačívá CONNECT - Marczibál Zsolt 17644429  41,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022207 21.11.2022 Originálne tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez EKS) realizované cez www.eks.sk   496,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022208 21.11.2022 Podpora Acronis Backup Advanced Workstation do 10.2.2024
JKC, s.r.o. 44310595  872,02 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 121/EKO/HLZ/2022 21.11.2022 Dohoda o finančnej zábezpeke Juráň Vendelín   244,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022106 21.11.2022 Stavebné práce na stavbe: Konverzia školy na Mestský úrad, Stará Turá STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  121 125,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220548 21.11.2022 Konfiguračné zmeny na telefónnej ústredni, technická podpora za rok 2022 TCNS, s.r.o. 44082011  134,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220547 21.11.2022 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 11/2022 SIOX s.r.o. 47012676  208,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022205 16.11.2022 Opravy na VM serverov vo VMware JKC, s.r.o. 44310595  360,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 96/SOC/DOD/2022 16.11.2022 Dodatok č. 1 k zmluve 75/soc/hlz/2021 nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov    
Detail Objednávka vyšlá 2022206 16.11.2022 Stromčeky k podujatiu - zdobenie vianočných drevín Najlacnejsiedreviny, s. r. o. 51034484  407,40 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 46/MAJ/HLZ/2022 15.11.2022 Odpredaj nehnuteľností - spoluvlastnícky podiel z pozemku parc. č. 6 Oľga Bučková   0,70 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 47/MAJ/HLZ/2022 15.11.2022 Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 63 - preložka NN el. zariadenia Západoslovenská distribučná a.s. 36 361 518   
Detail Zmluva Odberateľská 48/MAJ/HLZ/2022 15.11.2022 Odpredaj nehnuteľností - pozemky parc. č. 1241/12,13 Oľga Solovičová   1 045,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 94/SOC/HLZ/2022 15.11.2022 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov    
Detail Faktúra došlá 16726/2022 14.11.2022 Opätovné vyhlásenie verejného obstarávania- Projekt Stredisko triedeného zberu a... E-VO, s.r.o. 47197331  600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 16725/2022 14.11.2022 Opätovné vyhlásenie verejného obstarávania- Projekt Stredisko triedeného zberu a... E-VO, s.r.o. 47197331  600,00 EUR 
Nastavenia cookies