Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2022130 26.7.2022 Jedálne kupóny na mesiac august 2022 UP Déjeuner, s.r.o. 53528654  4 769,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220335 26.7.2022 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 7/2022 SIOX s.r.o. 47012676  208,80 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41220015 25.7.2022 Prenájom inteligentných lavičiek za 7/2022 GF Concept s.r.o. 45302855  351,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 26/MAJ/HLZ/2022 19.7.2022 Zmluva o zriadení vecného bremena na pozemok parc. č. 947/2 (TVK a.s., Mesto Nemšová, Mesto... Obec Zamarovce 00687251   
Detail Faktúra došlá FV2200323 19.7.2022 Vodné, stočné 4 - 6/2022 v Dennom centre seniorov TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  26,44 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 2200307 18.7.2022 Spotreba el. energie - 06/2022 - Denné centrum seniorov TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  23,94 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022127 18.7.2022 Zabezpečenie záchrannej služby na podujatí - Beh Dubníkom 2022 RZP, a. s. 36 331 023  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220329 14.7.2022 Rekonštrukcia strechy - Hasičská zbrojnica Stará Turá. StavoPlus s.r.o. 48065153  11 237,98 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41220014 14.7.2022 Odplata za užívanie nadobecného skupinového vodovodu Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36 302 724  6 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220311 13.7.2022 Dodávka plynu júl 2022. SPP, a. s. 35815256  890,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220307 13.7.2022 Služby BOZP a OPP za mesiac jún 2022. Ľubica Antálková - FIRE & SAFE 50570536  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220309 13.7.2022 Office TV M, nájomné za HD set-top-box júl až september 2022. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967  62,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220302 13.7.2022 Preddavok vodné,stočné júl až september 2022. PreVaK, s.r.o. 359115749  757,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220300 13.7.2022 Vodné a stočné HZ Paprad január až jún 2022. PreVaK, s.r.o. 359115749  4,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 54220029 13.7.2022 Vyúčtovanie elektriny jún 2022 - MsÚ. encare, s.r.o. 52302555  -446,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 54220030 13.7.2022 Vyúčtovanie elektriny sobášna sieň - jún 2022. encare, s.r.o. 52302555  -67,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220299 13.7.2022 Vodné a stočné HZ Súš I. - VI./2022. PreVaK, s.r.o. 359115749  18,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220318 13.7.2022 Telefónne poplatky júl 2022. SWAN,a.s., Bratislava 47258314  168,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220324 13.7.2022 Telekomunikačné poplatky za jún 2022. TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  159,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220327 13.7.2022 Poštové služby za jún 2022 Slovenská pošta,a.s., 36631124  596,95 EUR 
Nastavenia cookies