Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Odberateľská 18/MAJ/HLZ/2022 13.6.2022 Zriadenie odplatného vecného bremena na pozemku parc. č. 4092/17 Dušan Miezga a manž.    
Detail Faktúra došlá 51220277 13.6.2022 Inzercia PARDON Trenčín 03.06.2022 - výberové konanie Petit Press, a.s. 35790253  42,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220265 13.6.2022 Zorganizovanie a zabezpečenie hudobného vystúpenia k podujatiu - Deň detí všetkým deťom bez... Mgr. art. Jozef Lednický 52291154  1 100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220263 13.6.2022 Práce vykonané žeriavom - pomoc pri skladaní mája dňa STABILIT, spol. s. r. o. 31 102 361  109,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220276 13.6.2022 Výroba darčekového balenia + dosky, gravírovanie a tabuľa k podujatiu T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  1 107,02 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022114 13.6.2022 kancelárske potreby KOHI-MARKET SK s.r.o. 44796064  73,72 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/OVS/HLZ/2022 10.6.2022 Prenájom reprografického zariadenia Toshiba e-Studio3515ac vrátane zmluvného servisu TOP SERVIS IT, a.s. 44387598   
Detail Objednávka vyšlá 2022113 10.6.2022 Sensa Shop, 3lobit, s.r.o., Račianska 75, 831 02 Bratislava - zdravotné pomôcky pre seniorov. Sensa Shop, 3lobit, s.r.o. 46020152  333,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220257 10.6.2022 Autobusová doprava - preprava osôb k podujatiu pre spoločnosť SMRŠ VH-H, s. r. o. 44645635  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220273 9.6.2022 Služby v oblasti BOZP máj 2022. Ľubica Antálková - FIRE & SAFE 50570536  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220271 9.6.2022 Hlasové pripojenie jún 2022. SWAN,a.s., Bratislava 47258314  168,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220275 9.6.2022 Prenájom miestnosti a občerstvenie k stretnutiu partnerských miest Stará Turá a Kunovice Zuzana Miškovičová, Pizzeria ANDIAMO 43450181  979,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV2200233 9.6.2022 DCS - dodávka tepla 05/2022 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  146,26 EUR 
Detail Faktúra došlá FV2200260 9.6.2022 DCS - spotreba energie 05/2022 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  24,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220272 9.6.2022 Telekomunikačné služby ZOS 05/2022 Slovak Telekom a.s. 35763469  20,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220270 9.6.2022 ADSL Rapid 06/2022, ZOS SWAN,a.s., Bratislava 47258314  22,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220258 8.6.2022 Zálohová platba elektrika jún 2022. encare, s.r.o. 52302555  1 731,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220264 8.6.2022 Strava klientov ZOS 05/2022 Marián Paška PKP 46408754  1 701,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 54220023 8.6.2022 Vyúčtovanie elektriny ZOS 5/2022 encare, s.r.o. 52302555  55,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 54220025 8.6.2022 Vyúčtovanie elektrika máj 2022 MsÚ. encare, s.r.o. 52302555  -404,66 EUR 
Nastavenia cookies