Menu

TECHNOTUR s.r.o.

- správa bytového fondu
- prenájom a podnájom nebytových priestorov
- ubytovanie služby
- výroba a rozvod tepla
- drobné práce na základe oprávnení

Adresa: gen. M.R. Štefánika 380/45, 916 01 Stará Turá

Kontakt:
Ing. Zuzana Petrášová - riaditeľ, ekonomicko personálny námestník 
technotur@stonline.sk 
Web:
http://www.technotur.sk 
Telefón:
032 777 2011, 777 2013 
Mobil:
0907 782 803 

K stiahnutiu