Menu

Dom kultúry Javorina

Dom kultúry Javorina, mestská príspevková organizácia

Adresa: M. R. Štefánika 378, 91601 Stará Turá

Kontakt:
Eva Adámková - riaditeľka 
dkjavorina@gmail.com, dkstaratura@zoznam.sk  
Web:
http://www.dkjavorina.sk 
Telefón:
032 776 3366 
Mobil:
0908 748983