Samospráva

Zásady hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá