Samospráva

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2020-2021

SODB 2021

Doba sčítania domov a bytov trvá  od 1. júna 2020 do 12. februára 2021. Rozhodujúcim okamihom sčítania, na ktorý sa vzťahujú údaje zisťované počas doby sčítania, je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.


Základné informácie


Právna úprava


Osoby vykonávajúce správu bytového domu


Formuláre na vyplňovanie údajov o domoch a bytoch pre osoby vykonávajúce správu bytového domu


 


19.4.2021

Nestaňte sa obeťou alebo potenciálnou obeťou falošných asistentov sčítania

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR v spolupráci so Štatistickým úradom SR prináša základné informácie a odporúčania ako sa nestať obeťou alebo potenciálnou obeťou falošných asistentov sčítania v období od 1. 4. do 31. 10. 2021.


17.2.2021

Máme povinnosť sčítať sa.

Elektronické sčítanie obyvateľov SR sa uskutočňuje v zmysle novely zákona č. 223/2019 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v plánovanom termíne od 15.2.2021 do 31.3.2021. Po tomto termíne bude samosčítanie ukončené. Zadávajú sa údaje, ktoré sú aktuálne k 1.1.2021.

Nastavenia cookies