Samospráva

Informácie mestskej polície

Tel.: 032 7760077, 0907 772 868
E-mail: policia@staratura.sk, msp@staratura.sk

 

Mimoriadna udalosť v objekte polikliniky
22.3.2024

Mimoriadna udalosť v objekte polikliniky

Pred časom sme písali, aká dôležitá je spolupráca medzi bezpečnostnými zložkami. Osobitne v prípadoch, keď máme na mysli haváriu, či inú vážnu udalosť. Vo štvrtok 21. 3. v popoludňajších hodinách v objekte polikliniky došlo k úniku nebezpečnej chemikálie.


Alkohol za volantom
6.3.2024

Alkohol za volantom

O alkohole za volantom sa toho píše stále veľa. Zrejme to však nestačí a tragédií, zapríčinených vďaka tomuto negatívnemu fenoménu neubúda. Počet „vodičov“ ktorí sa pred jazdou na motorovom vozidle nezabudnú „posilniť“ je rovnaký, ak nie väčší.


Parkovanie na chodníkoch - ako ďalej?
8.10.2023

Parkovanie na chodníkoch - ako ďalej?

O účinnosti § 52, ods. 2, zákona 8/2009 o cestnej premávke sa v poslednej dobe toho veľa popísalo. V skratke ide o obmedzenie parkovania vozidiel na chodníkoch. Aj v našom meste sme začali s postupnou implementáciou legislatívy do praxe.


Zmeny v parkovaní
20.9.2023

Zmeny v parkovaní

V nasledujúcom texte vás chceme informovať o zmenách v spôsobe parkovania na chodníkoch v našom meste.
Od 1.10.2023 v zmysle § 143 k zákona č. 8/2009 Zákon o cestnej premávke vstúpi do platnosti ustanovenie, ktoré upravuje “správanie“ niektorých účastníkov cestnej premávky.
V praxi to znamená, že od 1.10.2023 žiadny iný účastník cestnej premávky, okrem chodca a výnimiek, nemôže chodník používať.


Vyjednávanie v krízových situáciách
27.5.2023

Vyjednávanie v krízových situáciách

Niektoré pracovné činnosti sú ako poistenie. Keď ide všetko ako po masle, na poistku si ani nespomenieme. Oceníme ju, až keď prídu ťažké chvíle. V policajnej praxi je to podobné. Väčšinou krízové vyjednávanie nepotrebujeme, no v kritických momentoch akoby sme ho našli.


Stretnutie so seniormi
29.4.2023

Stretnutie so seniormi

Stále častejšie sa vynárajú správy o podvodoch. Ak sú spáchané na senioroch, je to o to horšie. Zneužívanie dôvery, dobrého úmyslu, obáv o tých najbližších, sú hlavnými nástrojmi „podnikavých“ indivíduí.


Požiar v záhradkách nad ulicou Kozmonautov
29.4.2023

Požiar v záhradkách nad ulicou Kozmonautov

Pri výkone našich povinností často robíme činnosti, ktoré súvisia aj s náplňou práce iných záchranných zložiek. Napríklad vtedy, keď sa stane náhla príhoda súvisiaca so zdravím, nehoda, alebo požiar.


Ľudia bez domova
25.2.2023

Ľudia bez domova

Existuje veľa dôvodov, ktoré dokážu zapríčiniť stratu toho najdôležitejšieho – vlastného prístrešia. Dá sa len odhadovať, radikálna zmena životov ľudí, ktorí znášajú tento osud. Strácajú základné istoty, teplo, sucho, jedlo aj pocit bezpečia. V tomto texte nehovoríme o riešeniach a nechceme rozvíjať ani príčiny fenoménu bezdomovectva.


Kontrola vchodov
8.2.2023

Kontrola vchodov

V chladnejších dňoch zostávajú vchodové dvere do bytových domov častejšie pootvorené, resp. nezabezpečené. Nie vždy je to zapríčinené výhradne počasím.


Z našej činnosti - dopravná nehoda
29.1.2023

Z našej činnosti - dopravná nehoda

V našich životoch sa občas dejú situácie, na ktoré by sme najradšej zabudli. Napríklad dopravné nehody. Dnes o nich čítame viac, ako inokedy. Najmä o tých, ktoré sú spôsobené vodičmi pod vplyvom alkoholu.

Nastavenia cookies