Samospráva

Požiar v záhradkách nad ulicou Kozmonautov

Požiar ulica Kozmonautov

Pri výkone našich povinností často robíme činnosti, ktoré hraničia aj s náplňou práce iných záchranných zložiek. Napríklad vtedy, keď sa stane náhla príhoda súvisiaca so zdravím, nehoda, alebo požiar. Nech je systém akokoľvek dokonalý, vždy trvá nejaký čas, kým sa lekár, hasič, štátny policajt dostane na miesto. Skôr, ako sa tak stane musíme reagovať my. Zisťujeme, overujeme, čo sa vlastne stalo, zabezpečujeme prvotné úkony, kým sa na miesto nedostanú ostatní.

Inak tomu nebolo ani 15. 4., kedy sme prijali oznámenie, týkajúce sa dymu v časti nad ulicou Kozmonautov. Potom, ako hliadka telefonát preverila zistila, že v záhrade nad železnicou horí krovinatý porast a malá kôlňa. V okolí sa nenachádzali žiadne osoby. Hrozilo, že oheň zasiahne aj susediace objekty. Privolaným  hasičom skomplikoval terén príjazd natoľko, že museli nosiť vodu vo vakoch.

V takýchto prípadoch je nevyhnutná súčinnosť s hliadkou mestskej polície. Je potrebné zabrániť poškodeniu , alebo k odcudzeniu častí hasičskej techniky, ktorá by inak zostala bez dozoru.

Požiar nakoniec zlikvidovali hasiči. Okrem materiálnych škôd nedošlo k zraneniam, ani k väčším škodám.

Ďakujeme občanom, ktorí sa správajú zodpovedne. Dodržiavanie VZN 17/2012, ktoré ukladá zákaz vypaľovania trávy a spaľovania komunálneho odpadu, napomáha k udržiavaniu čistejšieho ovzdušia a zároveň predchádzaniu podobným udalostiam.

Mgr. Dušan Redaj, MsP Stará Turá, Publikované: 29.4.2023
Nastavenia cookies