Samospráva

Ľudia bez domova

Existuje veľa dôvodov, ktoré dokážu zapríčiniť stratu toho najdôležitejšieho –  vlastného prístrešia. Dá sa len odhadovať, radikálna zmena životov ľudí, ktorí znášajú tento osud. Strácajú základné istoty, teplo, sucho, jedlo aj pocit bezpečia.  V tomto texte nehovoríme o riešeniach a nechceme rozvíjať ani príčiny fenoménu bezdomovectva.

So vzniknutou situáciou sa každý vyrovnáva inak. Niekto prijme pomoc, doplní si vzdelanie, nájde si prácu, prechodné ubytovanie a nakoniec, aj stály domov. Iný nie. Výsledkom je frustrovaný človek, plný strachu, neistoty a hnevu, ktorý odmieta pomoc. Nerešpektuje zákony a všeobecne platné nariadenia, ani iné hodnoty.  Prespáva v odomknutých vchodoch, opustených objektoch, na kartónoch, staniciach, alebo (ako v našom meste) na tržnici. Dostáva sa na okraj spoločnosti. Napriek tomu v mnohých z nás táto situácia vyvolá pocit akéhosi súcitu, či empatie, ktorý vyvrcholí ponukou teplého oblečenia, jedla, alebo zopár drobných centov, resp. eur.

V dôsledku pravidelných kontrol, ktoré vykonávame počas služieb, evidujeme niekoľko ľudí bez strechy nad hlavou. Počet sa líši v závislosti od nástupu na výkon trestu, liečenia, alebo príchodu „nových“ osôb z rôznych oblastí. V mrazivých dňoch nocujú kde sa dá. Nie tam, kde je to dovolené, prípadne sú na to vytvorené podmienky (útulky pre ľudí bez domova). Sme znepokojení najmä z „nechcených nájomníkov“ mestskej tržnice. Dôvodov je hneď niekoľko. Okrem zápachu, znečisťovania priestorov ohorkami cigariet, plastovými a sklenenými  obalmi, papierovými kartónmi, je to aj používanie predajných priestorov namiesto toaliet.  

V spoločnosti našťastie existujú spoluobčania, ktorí chcú pomáhať. Inak to nie je ani v tomto prípade. Ako každá palica, aj táto má dva konce. Pomáhanie nemá len svetlé stránky. Tu je výpočet negatív. Zneužívanie dobrého úmyslu, návyk na jednoduchšie zabezpečovanie potrieb, izolácia od zbytku spoločnosti, alebo strata pracovných návykov. Obraciame sa na vás s upozornením na tieto úskalia.

Ak chcete byť v oblasti riešenia problémov ľudí bez domova užitoční, obráťte sa prosím na organizácie, ktoré sa touto témou zaoberajú dlhodobo, alebo profesionálne.

Mgr. Dušan Redaj, MsP Stará Turá, Publikované: 25.2.2023 | Aktualizácia: 25.2.2023
Nastavenia cookies