Samospráva

Z našej činnosti - dopravná nehoda

Dopravná nehoda 23012401

V našich životoch sa občas dejú situácie, na ktoré by sme najradšej zabudli. Napríklad dopravné nehody. Dnes o nich čítame viac, ako inokedy. Najmä o tých, ktoré sú spôsobené vodičmi pod vplyvom alkoholu.

 

Dňa 24.1.2023 v čase 09:50, bola hliadka MsP k jednej takej udalosti privolaná.  O detailoch ste sa mohli dočítať v iných médiách. V tomto texte sa chcem viac venovať našej činnosti. Z hľadiska dostupnosti sme prví „poruke“. V takýchto prípadoch zabezpečujeme oblasť, aby nedošlo k ďalšej nehode, alebo odkláňame dopravu. Dôležité je, aby miesto činu nebolo „kontaminované“ prechádzajúcimi okoloidúcimi, zvedavcami, alebo inými prvkami, ktoré by sťažili dokazovanie. Snažíme sa uľahčiť ostatným záchranárskym a bezpečnostným zložkám ich prácu.  Overujeme totožnosť účastníkov a svedkov. Naša súčinnosť pokračuje aj po ukončení prvotných vyšetrovacích úkonov. Často to býva aj niekoľko dní po udalosti. Poskytujeme oprávneným orgánom záznamy z kamerového systému, alebo z iných evidencií. Taktiež podávame vysvetlenia a svedecké výpovede súvisiace so skutkom.

To čo je vidieť navonok, je len vrcholom ľadovca rôznych činností, ktoré nám vyplývajú zo zákona, alebo sme o ne požiadaní vecne príslušnými orgánmi.  

 

Mgr. Dušan Redaj, MsP Stará Turá, Publikované: 29.1.2023 | Aktualizácia: 1.2.2023
Nastavenia cookies