Samospráva

Mimoriadna udalosť v objekte polikliniky

mimoriadna udalosť poliklinika 21.3.2024

Pred časom sme písali, aká dôležitá je spolupráca medzi bezpečnostnými zložkami. Osobitne v prípadoch, keď máme na mysli haváriu, či inú vážnu udalosť.  Vo štvrtok 21. 3. v popoludňajších hodinách v objekte polikliniky došlo k úniku nebezpečnej chemikálie.

Hliadka mestskej polície spolupracovala pri zabezpečovaní miesta, kde špeciálna protichemická jednotka hasičov plnila svoje úlohy. Bolo potrebné zaistiť evakuáciu osôb z uzavretých priestorov objektu. Rovnako podstatné bolo vykonať úkony smerujúce k zamedzeniu prístupu nepovolaných osôb a poskytnúť informácie ostatným príslušníkom záchranárskych zložiek. Pri podobných situáciách sa vždy nájde zopár zvedavcov, ktorí chcú vidieť viac ako ostatní. Rozumieme tomu, že zvedavosť je prirodzenou vlastnosťou človeka a aj tomu, že človek v roztržitosti nie celkom sleduje svoje okolie a upozornenia, či zákazy. Zároveň potrebujeme konať tak, aby nedochádzalo ku škodám na majetku, resp. zdraví našich spoluobčanov. Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili k likvidácii nehody a predišli k ujme na zdraví.

MsP, Publikované: 22.3.2024
Nastavenia cookies