Samospráva

Kontrola vchodov

Kontrola vchodov MsP

V chladnejších dňoch zostávajú vchodové dvere do bytových domov častejšie pootvorené, resp. nezabezpečené. Nie vždy je to zapríčinené výhradne počasím. Ďalším faktorom je napríklad zaneprázdnenosť obyvateľov.  V iných prípadoch uplatňujú svoju vynaliezavosť osoby, ktoré sa potrebujú dostať do spoločných aj súkromných priestorov našich príbytkov. Ich zámer býva často v rozpore so zákonom.

Jednou z úloh mestskej polície je spolupôsobenie pri ochrane majetku obce, alebo občanov pred stratou poškodením, alebo zničením. V praxi to môže znamenať aj to, že hliadka fyzicky kontroluje uzamykanie náhodne vybratých vchodov. V prípade, že zistí nedostatky, oznámi ich správcovi domu, resp. domovému dôverníkovi. Zabezpečiť ochranu svojho majetku je povinnosťou vlastníka. Naše hliadky robia všetko preto, aby prípadov ujmy na materiálnych hodnotách bolo čo najmenej.

Vďaka spolupráci s občanmi, je počet prípadov nezabezpečených vchodových dverí veľmi nízky. V minulom roku neprekročilo toto číslo 4%. Teda v 96% prípadoch sme spoločne urobili aspoň niečo pre ochranu vlastníctva.

Mgr. Dušan Redaj, MsP Stará Turá, Publikované: 8.2.2023
Nastavenia cookies