Samospráva

Informácie mestskej polície

Tel.: 032 7760077, 0907 772 868
E-mail: policia@staratura.sk, msp@staratura.sk

 

Prosba o pomoc
8.2.2019

Prosba o pomoc

Mestská polícia prosí občanov o pomoc pri riešení bezpečnostnej situácie na priechode pre chodcov, na ulici Hurbanovej.


Spolupráca záchranných zložiek
8.2.2019

Spolupráca záchranných zložiek

Riešenie niektorých zdanlivo jednoduchých situácii sa môže skomplikovať. Napríklad takou všednou malichernosťou, akou je čas.


Iný rozmer policajnej práce
22.6.2018

Iný rozmer policajnej práce

Je v poriadku, ak si spomeniete na políciu, keď ste svedkom nerešpektovania zákona. Tiež vtedy, keď pociťujete neprávosť na vlastnej koži.


Vyberanie z kontajnerov
22.5.2018

Vyberanie z kontajnerov

V našom mestečku chceme mať čisto a zdravo. Za tým účelom sme si odsúhlasili Všeobecne záväzné nariadenie 17/2012 o vytváraní zdravého životného prostredia a o zeleni na území mesta Stará Turá.


Deň Zeme so škôlkarmi
22.5.2018

Deň Zeme so škôlkarmi

Pri príležitosti tohtoročného Dňa Zeme, sme sa pridali k Centru voľného času v Starej Turej k ich aktivite.


Alkoholická odysea
12.4.2018

Alkoholická odysea

Tento text sme sa rozhodli zverejniť z dvoch dôvodov. Primárne chceme popísať problematiku opitých, bezvládnych osôb v uliciach nášho mesta tak, ako to vnímame my.


KONTROLA OBJEKTOV - PREVENCIA VLÁMANIA
25.3.2018

KONTROLA OBJEKTOV - PREVENCIA VLÁMANIA

Našou snahou je, aby sa občania mesta Stará Turá cítili bezpečne. Vieme, že existujú ľudia, ktorí sa chcú násilím zmocniť vášho majetku, preto je veľmi dôležité mať ho dostatočne zabezpečený.


Ďakujeme občanom
14.3.2018

Ďakujeme občanom

Tento príspevok uverejňujeme z dvoch dôvodov. Tým prvým je vyjadriť vďaku. Ďakujeme za to, že sa snažíte zaparkovať svoje vozidlá tak, aby ste rešpektovali zákon. Ceníme si to o to viac, lebo si uvedomujeme, že kapacita parkovacích miest v našom meste je poddimenzovaná. Druhým dôvodom je naša snaha ukázať, že nie všetky situácie je potrebné riešiť uložením sankcie.


Návšteva tretiakov zo ZŠ
13.3.2018

Návšteva tretiakov zo ZŠ

Dňa 5.3.2018 nás navštívili žiaci dvoch tretích ročníkov základnej školy. V krátkej besede sa deti dozvedeli niečo o práci mestskej polície, o ich oprávneniach a povinnostiach.


Nestaňte sa ďalšou obeťou
10.2.2018

Nestaňte sa ďalšou obeťou

Približne od roku 2002 mestská polícia v Starej Turej realizuje projekt „Nestaňte sa ďalšou obeťou“. Podstatou je nočné preverovanie odstavených motorových vozidiel na verejných parkoviskách.

Nastavenia cookies